ZITTING VAN 02 09 2021 - 20:20 uur.

 

Verwacht:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze zitting gaat door in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool De Puzzel, De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk. Publiek is opnieuw welkom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Notulen en audioverslag gemeenteraad van 24 juni 2021

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Kennisname opvolgingsrapportering 2021

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Lokaal Energie- en Klimaatpact

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Begijnendijk - onderhoudswerken asfalt

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de omgevingsaanvraag (herbouwen zonevreemde woning) OMV_2021070232 met intern nummer S 50/2021 Strooiselhoeve 55

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Ontvangst en schenking batterij rotonde

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Stand van zaken RUP open ruimte

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Bespreking Toelichting project mooimakers

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Subsidielijst restbedrag noodfonds

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

BES Bosgroep Vlaams-Brabant - bekrachtiging mandaatbepaling gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2021

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN PBE - diverse documenten 2021

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

KEN Riobra - diverse documenten 2021

 

Publicatiedatum: 25/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Stand van zaken dorpskernvernieuwing - heraanleg Kerkplein

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Toegevoegd - Bespreking Stand van zaken gemeentelijk polyvalent cultuur- en dienstencentrum

 

Publicatiedatum: 30/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2021

 

Toegevoegd - BES Herbruikbare bekers tijdens evenementen

 

Publicatiedatum: 30/08/2021