ZITTING VAN 27 05 2021 - 20:45 uur.

 

Verwacht:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de gemeenteraad vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. Het openbaar gedeelte van de vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Toegevoegd - BES Afschaffing sancties aanvullend politiereglement reflecterende huisnummers

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Toegevoegd - BES Livestream gemeenteraad na Covid-19

 

Publicatiedatum: 25/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Notulen en audioverslag gemeenteraad van 22 april 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring NBB jaarrekening 2020 AGB

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring waarderingsregels

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Financiële tussenkomst gemeente in OCMW

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Vaststellen jaarrekening 2020 deel gemeente

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring jaarrekening 2020 deel OCMW en vaststelling van gezamenlijke jaarrekening 2020 gemeente en OCMW

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de omgevingsaanvraag (verkavelen) OMV_2021040507 met intern nummer V 10/2021 Sleutelbaan, ter hoogte van nr 40

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

Bespreking Stand van zaken overleg met De Watergroep

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

KEN Update bouwdossier Het Everbeur SWaL  Begijnendijk en site buurthuis Betekom.

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES De Watergroep - algemene vergadering van 11 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Interleuven - mandaatbepaling van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van Interleuven op 16 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Ecowerf - mandaatbepaling van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van Ecowerf van 23 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES IGO div - mandaatbepaling van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de algemene vergadering van 25 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-Brabant vzw - mandaatbepaling van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering  op 23 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES IGS Hofheide - mandaatbepaling vertegenwoordiger gewone algemene vergadering 23 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen) -  mandaatbepaling van de vertegenwoordiger van de gemeente voor de statutaire algemene vergadering van  15 juni 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021