ZITTING VAN 27 05 2021 - 20:30 uur.

 

Verwacht:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Sam Mergaerts, Fran De Cock, Fred De Keyser, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Info:

Deze vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn vindt virtueel plaats via Teams, overeenkomstig het burgemeestersbesluit van 18 november 2020. De vergadering wordt gelivestreamd.

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Notulen en audioverslag RMW van 22 april 2021

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Goedkeuring waarderingsregels

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Financiële tussenkomst gemeente in OCMW

 

Publicatiedatum: 19/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 MEI 2021

 

BES Vaststellen jaarrekening 2020 deel OCMW

 

Publicatiedatum: 19/05/2021