ZITTING VAN 20 06 2019 - 20:00 uur.

 

Verwacht:

David Dupont, voorzitter

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peter Spiessens, Herman De Coux, Bob Michiels, Mario Verbeeck, Patricia Stevens, Tom Wouters, Tom Van Esse, Kelly Luyten, Wim De Roover, Ann Danckers, David Janssens, Jolien van Gilse, Sam Mergaerts, Fran De Cock, raadsleden

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Notulen en zittingsverslag 23 mei 2019

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

KEN Huishoudelijk reglement vast bureau

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Vaststelling jaarrekening OCMW 2018

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 JUNI 2019

 

BES Interleuven - bijzondere AV 11 september 2019