ZITTING VAN 08 12 2021 - 10:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 DECEMBER 2021

 

BES Digitaal vergaderen

 

De zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zullen vanaf 8 december 2021 tot nader order digitaal plaatsvinden. De vergaderingen worden gelivestreamd.

 

Publicatiedatum: 08/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.