ZITTING VAN 09 10 2023 - 13:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2023

 

BES Machtiging aan medewerkers burgerzaken

 

De burgemeester verleent een machtiging voor het ondertekenen en afleveren van volmachtformulieren betreffende de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen alsook de lokale en provinciale verkiezingen.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.