ZITTING VAN 02 05 2019 - 10:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2019

 

Besluit - VERORDENING PHILIP ROHAERT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het afsluiten, uitgezonderd plaatselijk verkeer, van de Molenweg 25 - 29, volgens signalisatieplan, op 3 mei 2019 tussen 7.00 en 19.00 u te verordenen.

Er wordt eveneens een toelating gegeven voor het plaatsen van een chapewagen op de rijbaan voor de Molenweg 29 op 3 mei 2019 tussen 7.00 en 19.00 u op voorwaarde dat de vereiste signalisatie voorzien wordt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2019

 

Besluit - DRANKVERGUNNING

 

De burgemeester verleent een vergunning voor het verstrekken van gegiste dranken.