ZITTING VAN 25 08 2022 - 15:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 AUGUSTUS 2022

 

BES Besluit niet ongeschikt en niet onbewoonbaar

 

De burgemeester verklaart de woning, gelegen Haltestraat 53 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als afd. 24007, sectie B, grondnr. 0257/00P004 niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.

 

Publicatiedatum: 25/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 AUGUSTUS 2022

 

BES Conformiteitsattest

 

De burgemeester levert het conformiteitsattest over de kwaliteit van de zelfstandige woning, gelegen Haltestraat 53 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als afd. 24007, sectie B, grondnr. 0257/00P004, af.

 

Publicatiedatum: 25/08/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.