ZITTING VAN 07 05 2021 - 13:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 7 MEI 2021

 

BES Verordening terras Baalsesteenweg 7

 

De burgemeester beslist op basis van het bestuurlijk verslag, opgemaakt door de Politiezone BRT op 6 mei 2021, dat de opgelegde voorwaarden dienen nageleefd te worden en in orde gebracht te worden voor zaterdag 8 mei 2021 (heropening horeca Covid-19). Indien deze voorwaarden niet vervuld worden kan de burgemeester overgaan tot intrekking of tijdelijke schorsing wegens het niet naleven van de opgelegde vergunningsvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 10/05/2021