ZITTING VAN 23 05 2019 - 10:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES Machtiging ondertekenen bijlage 12 op 26 mei 2019

 

De burgemeester machtigt personeelslid Suzy Vermeylen om bijlages 12 ("bewijs van aangifte van verlies van een identiteitskaart") te ondertekenen op zondag 26 mei 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 MEI 2019

 

BES Plaatsen koffiestand GBS De Puzzel - 26 mei 2019

 

De burgemeester geeft toelating aan Chiro Begijnendijk (Kerkstraat 3A te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een koffiestand onder het afdak van GBS De Puzzel tijdens de verkiezingen volgens locatieplan voor de periode(s) 26 mei 2019 08.00u tot 26 mei 2019 13.00u.