ZITTING VAN 08 01 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Notulen CBS van 27 december 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 27 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Dagorde gemeenteraad van 18 januari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 18 januari a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter Roger Verduyckt.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN PBE - notulen rvb 19 oktober 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van PBE van 19 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN PBE rbc Hageland-Dijleland - notulen 14 november

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van het regionaal bestuurscomité Hageland-Dijleland van 14 november 2023.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Burgemeestersoverleg regionale samenwerking

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bemerkingen op het ontwerp VVSG-memorandum namens het burgemeestersoverleg Oost-Brabant, vorige week overgemaakt aan de VVSG en neemt eveneens kennis van een overzicht van de reacties van de colleges van burgemeester en schepenen op het ontwerp VVSG-memorandum.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/64 + 2024/15

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/64 en 2024/15' goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/153

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/153 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/154 -> 155

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/154' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/155' goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/1' goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/2 goed.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023149089

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 12 januari 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023149089 voor het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen verband op een terrein, gelegen Sleutelbaan 108 en 108A.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023148870

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023148870 voor een perceel gelegen Kasteelstraat 3 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023149089

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023149089 voor het bouwen van twee eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel, gelegen Sleutelbaan 108 en 108A.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023154879

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023154879 voor het afbreken van de veranda, verbouwen van het gelijkvloers van de woning en de nieuwbouwuitbreiding van de bestaande woning op een perceel, gelegen Processieweg 15.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023157034

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023157034 voor het bouwen van een tweewoonst op een perceel, gelegen Moorsemsestraat 244 en 244A.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023165167

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023165167 voor vellen van 8 kastanjebomen en 1 den (in lijnverband) op een perceel, gelegen Honderd Bunders ZN.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023093785

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023093785 op een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 44 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Geen aktename OMV_2023161076

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023161076 aangaande de melding van een bemaling gelegen Kleinesteenweg 53 te 3130 Begijnendijk, met als kadastrale omschrijving gekend als afdeling 1,sectie B - 407/T.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Geen aktename bronbemaling OMV_2023171869 M22/2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de aanvraag met referentie OMV_2023171869 tot het bekomen van een bronbemaling vermits de aanvraag vergunningsplichtige elementen omvat.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

KEN Verslag GECORO zitting 07 december 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de GECORO in zitting van 7 december 2023 en bespreekt dit verslag.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Verordening parkeerverbod Prof. Scharpélaan 20

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Dick Garmyn (Prof. Scharpélaan 20 app. 0011 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift voor de periode(s): 12 januari 2024 09.00u tot 14 januari 2024 16.00u en verordent een parkeerverbod in de Professor Scharpélaan voor de parkeerplaatsen tussen de Werchtersesteenweg en huisnummer 16. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Prof.Scharpélaan 20 (app. 0011) volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Verordening parkeerverbod Pastoor Pitetlaan

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor een werfzone voor de periode(s): 15 januari 2024 05.00u tot 20 januari 2024 17.00u en verordent parkeerverbod over drie parkeerplaatsen. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Pastoor Pitetlaan 25 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Organisatie sport- en vakantiekampen 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in 2024 tijdens de paas en zomervakantie (08 april t.e.m. 12 april 2024 en 01 juli t.e.m. 05 juli 2024 en 29 juli t.e.m. 02 augustus 2024 en 26 augustus t.e.m. 30 augustus 2024) sport- en jeugdkampen te organiseren en geeft de dienst vrije tijd opdracht om hiervoor het voorgestelde aanbod verder uit te werken en uit te voeren.

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 JANUARI 2024

 

BES Organisatie-verordening 7de Meetshovenloop

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating, op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens parcoursplan) voor de periode(s): 3 mei 2024 18.00u tot 3 mei 2024 21.00u en verordent

 verboden doorgang voor alle verkeer inclusief parkeerverbod voor

o de Grote Baan tussen huisnummer 109 en de grens met Aarschot

o het Zwartmakersstraatje

o de Vaessevinneweg

o de Busschotstraat tussen de Vaessevinneweg en de Grote Baan

 verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor

o de Grote Baan tussen huisnummer 109 en de Soelstraat

o de Busschotstraat tussen de Groenstraat en de Vaessevinneweg

o de Staeystraat

o de Amerstraat

o de Hulstsestraat tussen de Klein Potestraat en de Grote Baan

o de Meetshovenstraat

 

Publicatiedatum: 16/01/2024