ZITTING VAN 24 06 2019 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Notulen vergadering CBS van 13 en 17 juni 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 13 en 17 juni 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Internationale Dag van de Vrede

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op 21 september de Dag van de Vrede  te ondersteunen door het uithangen van de vredesvlag en door een publicatie op/in de gemeentelijke website en/of facebookpagina en/of folderkrant.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Dag tegen kanker - 17 oktober

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om op 17 oktober 2019 deel te nemen aan de "Dag tegen Kanker".

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Flyerbedeling in GBS De Puzzel en GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan HC Eagles Aarschot om flyers te bedelen in de gemeentelijke basisscholen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/35

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/35" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/36

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/36" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Verlenging aanstelling seizoenarbeider

 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de aanstelling van een seizoenarbeider met voltijdse prestaties met ingang van 01 juli tot en met 31 oktober 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Consolidatie arbeidsongeval

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Griepvaccinatie gemeentepersoneel - 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen biedt aan het gemeentepersoneel de mogelijkheid aan om zich te laten inenten tegen de griep.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Tijdelijke wijziging uurroosters

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de tijdelijke wijziging van de werkroosters van arbeiders loods en poetsdienst voor de zomermaanden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Verdelingsaanvraag Kruisstraat 40

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit geen opmerkingen te maken tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019072564

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van OMV_2019072564 voor het regulariseren van een bijvolume achteraan de woning op een terrein, gelegen St. Luciastraat 4 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019071277

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019071277 - S 71/2019, voor het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning op een terrein, gelegen Hannekensstraat 90, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019063247

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019063247 met intern nummer S72/2019 - voor het bouwen van zes woningen in half open verband op een terrein, gelegen Professor Mahlerstraat 11, 31, 33, 35, 37 en 9 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijkheid OMV_2019072750

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019072750, voor het plaatsen van een bijkomend logo van het bankkantoor aan de voorgevel van het gebouw op een terrein, gelegen Betekomsesteenweg 6, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2019029178

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier van omgevingsvergunning OMV_2019029178 voor het verkavelen van een perceel (na ruiling) in 6 bouwloten bestemd voor woningbouw in halfopen bouwverband

op een perceel, gelegen Veldstraat 19 3130 Begijnendijk ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019071565

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019071565 voor het herbouwen van een veranda op een terrein, gelegen Steijenhoflaan 70.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019029178

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019029178 voor het verkavelen van een perceel (na ruiling) in 6 bouwloten bestemd voor woningbouw in halfopen bouwverband op een perceel, gelegen Veldstraat 19 3130 Begijnendijk

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019029576

 

Het college van burgemeester en schepenen start het openbaar onderzoek op van de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2019029576 voor de aanvraag voor het uitvoeren van ondermeer terreinaanlegwerken in het kader van het SIGMA-project Demervallei binnen het deelgebied 6 Demermeanders. Het betreft watergebonden werkzaamheden die tot doel hebben om de waterveiligheid binnen de Demervallei te garanderen en het structuurherstel te realiseren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019051078

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag omgevingsvergunning OMV_2019051078 voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een terrein, gelegen Puttestraat 80.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2019047574

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag omgevingsvergunning OMV_2019047574 met intern nummer S 41/2019 voor de uitbreiding en een optimalisatie van een speciaalzaak (Audiomix) op een terrein, gelegen Liersesteenweg 319 en 321.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019072564

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019072564 op een perceel gelegen St. Luciastraat 4 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019051078

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019051078 op een perceel gelegen Puttestraat 80.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019072750

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019072750 op een perceel gelegen Betekomsesteenweg 6 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019071277

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019071277 op een perceel gelegen Hannekensstraat 90 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering omgevingsvergunning OMV_2019063247

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019063247 op een perceel gelegen Professor Mahlerstraat 11, 31, 33, 35, 37 en 9.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest Prof. Mahlerstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af aan notaris Geysels i.v.m. de vergunde verkavelingsaanvraag met referentie 20/2015 voor 7 bouwloten op een perceel gelegen langs de Professor Mahlerstraat (insteekweg Puttestraat).

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest Prof. Scharpélaan 67

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af aan Verbruggen-Verbiest i.v.m. de vergunde verkavelingsaanvraag met referentie V32/2018 voor 2 bouwloten halfopen bebouwing op een perceel de Professor Scharpélaan 67-67a.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aflevering verkavelingsattest Jagersstraat zn

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkavelingsattest af aan notaris Michiels,Stroeykens&Pelgrims i.v.m. de vergunde verkavelingsaanvraag met referentie 4/2010voor 8 bouwloten op een perceel gelegen langs de Jagersstraat.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Toegangsbewijs tractor tot recyclagepark

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een toegangsbewijs af voor de uitzonderlijke toelating van de tractor tot het recyclagepark van Begijnendijk. Deze toegang wordt verleend onder voorwaarden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Project INL in 2020-2025

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet deel te nemen aan het project Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen 2020-2025.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Aktename melding iioa OMV_2019072844

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van de ingedeelde inrichting of activiteit met referentie OMV_2019072844 op een perceel gelegen Moorsemsestraat 238A, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, 843/A.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Lidmaatschap Trage Wegen vzw rechtzetting

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit een lidmaatschap tot partnergemeente bij Trage Wegen vzw voor het werkjaar 2019 af.  Als partner van Trage Wegen vzw komt de gemeente in aanmerking voor een reeks voordelen die zich reeds op korte termijn terugverdienen.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Werkvergunning Fluvius

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Fluvius om over te gaan tot het uitbreiden van het TV-net langsheen de Betekomsesteenweg, Kleinesteenweg en Dorpsstraat op het openbaar domein van de gemeente Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Gunning machinaal onderhoud hagen

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het machinaal onderhoud van de hagen aan Goedhuys BVBA, Glabbeekstraat 113 te Geetbets.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Gunning schilderwerk raadzaal gemeentehuis

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht tot het schilderen van de raadzaal van het gemeentehuis aan de firma The Color Industrie.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Overeenkomst AWV - onderhoud kunstwerk

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de overeenkomst en de kosten te verhalen op derden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Politieverordening

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Eric Ceulemans (St.-Laurentiusstraat 19 te 3130 Betekom) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 25 juni 2019 15.00u tot 25 juni 2019 19.00u. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de St.-Laurentiusstraat 19 (volgens locatieplan) op volgende locatie(s): rijbaan met de gevolg(en): parkeerplaatsen onbereikbaar en verordent een parkeerverbod ter hoogte van de Sint-Laurentiusstraat 19.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Buurtfeest Moorsemsestraat deel Goreweg

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag voor het organiseren van het buurtfeest 'Moorsemsestraat deel Goreweg' goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Wielerwedstrijd GC - 17 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een toelating aan Retrocyclingteam De Eddy’s Baal (Ceulstraat 27, 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een wielerwedstrijd – Gesloten Criterium (volgens parcoursplan) gedurende de periode(s): 17 augustus 2019 13.30u tot 17 augustus 2019 21.30u en verordent: verboden toegang inclusief stilstaan en parkeerverbod voor de Kwetterstraat tussen de Balenbergstraat en de Willekenslaan, Willekenslaan tussen de Kwetterstraat en de Moorsemsestraat, Hannekensstraat tussen de Willekenslaan en de Balenbergstraat, volledige Balenbergstraat, volledige Solheide EN verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers voor de Moorsemsestraat tussen Willekenslaan en Peuterstraat, O.L.-Vrouwstraat tussen Willekenslaan en Gelegstraat, Hannekensstraat tussen Balenbergstraat en Remerstraat, Balenbergstraat tussen Bossepleinstraat en Kwetterstraat, Willekenslaan tussen Grote Baan en Kwetterstraat, volledige Leemstraat.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Vabo Cycling Tour - 3 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan vzw Putse Wielerdagen (Bergstraat 79 te 2220 Heist-op-den-Berg) voor een doortocht met bewegwijzering van Vabo Cycling Tour volgens parcoursplan voor de periode(s): 3 augustus 2019 07.00u tot 3 augustus 2019 16.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Wandeling - WC De Bollekens - 31 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wandelclub De Bollekens (Kruisboogstraat 2 te 3110 Wezemaal) voor een doortocht met bewegwijzering van een wandeltocht (vakantietocht) volgens parcoursplan voor de periode(s): 31 juli 2019 07.00u tot 31 juli 2019 17.00u.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Extra uitstap schooljaar 2018-2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vernoemde extra schooluitstap voor schooljaar 2018-2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Niet toekennen getuigschrift basisonderwijs

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Niet toekennen getuigschrift basisonderwijs

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Niet toekennen getuigschrift basisonderwijs

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Niet toekennen getuigschrift basisonderwijs

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 JUNI 2019

 

BES Niet toekennen getuigschrift basisonderwijs

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.