ZITTING VAN 29 01 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Notulen CBS van 22 januari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 22 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/66 + 2024/18

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/66 en 2024/18' goed.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/168 -> 169

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/168' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/169' goed.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/7 -> 8

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/7' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/8' goed.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Dwangbevelen schoolfacturen GBS De Puzzel

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de dwangbevelen voor vermelde personen uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodig te doen.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Creditnota op kohier HAH23SEM2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de creditnota mag opgesteld worden op kohier HAH23SEM2.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Vrijstelling op de leegstandsheffing - renovatie

 

Het college van burgemeester en schepenen beschouwt de aanvraag voor verlenging van de vrijstelling voor de leegstandsheffing wegens renovatie van de woning met adres Solheide 19 gegrond en stelt de woning vrij voor de leegstandsheffing voor 2024 en 2025.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN Verdere vervolging onbetaalde GAS5-boetes

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dossiers die voor verdere vervolging naar de deurwaarder gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Aanstelling wijkwerker gemeentehuis

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een wijkwerker aan voor ondersteuning administratie gemeentehuis vanaf 19 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Aanstelling vervanging

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een deeltijdse bibliotheekassistent C1-C3 aan te stellen met een vervangingscontract vanaf 01 februari 2024 tot en met 31 december 2024.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Drukwerk en benodigdheden verkiezingen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de oproepingsbrieven, aanstiplijsten en kiezerslijsten te bestellen bij Remmicom nv en het dossier kiesbezwaren en de pakketten per stembureau te bestellen bij Vandenbroele nv.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Grafsteen verplaatsen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat een grafsteen overgeplaatst mag worden van het oude naar het nieuwe kerkhof.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Ondersteuning dienst omgeving door Interleuven 2

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om van de optie tot personele ondersteuning door Interleuven op basis van het exclusiviteitscontract 3.1 Basisondersteuning Milieu, gebruik te maken.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verlenging ondersteuning dienst omgeving RO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de externe ondersteuning voor de dienst omgeving - luik RO te verlengen met vier dagen in februari 2024 en vier dagen in maart 2024.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023157509

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023157509 voor het vellen van vijf hoogstammige bomen op een perceel, gelegen Gelroodsesteenweg ZN.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023173011

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023173011 voor het plaatsen van een reclamebord op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 68.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024008226

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2024008226, voor het verdelen van een perceel in twee percelen waardoor een bijkomstig lot ontstaat voor open bebouwing na het slopen van een bestaand bijgebouw. op een perceel, gelegen Kluisstraat 8 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023113482

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023113482 op een perceel gelegen Nieuwstraat 7 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023124123

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2023124123.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Weigeren OMV_2023135576

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2023135576.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023165167

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023165167 op een perceel gelegen Honderd Bunders zn.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023168744

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023168744 op een perceel gelegen Busschotstraat 31A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023129455 Raamstraat 7

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023129455 op een perceel gelegen Raamstraat 7, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verdelingsaanvraag Liersesteenweg 281

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Liersesteenweg 281, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie C, nummer 10 M 3.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Verdelingsaanvraag Pandhoevestraat 80 en 82

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES SECAP 2.0 goedkeuring plan en link met LEKP 1.0

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met de draftversie van het SECAP 2.0.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN Terugkoppeling WUG Tumkensberg toelichting ontwerp

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een mailbericht van Interleuven (terugkoppeling WUG Tumkensberg) van 18 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

KEN e-Procurement: aankondiging fietspaden Baalsestwg

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de publicatie, via e-Procurement, van de aanbesteding voor de fietspaden aan de Baalsesteenweg door Hosbur. De opening is voorzien op donderdag 07 maart 2024 om 11u00.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Gebruik schoolbus door vereniging

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit negatief te antwoorden op de vraag van de vereniging Neos Begijnendijk-Betekom, om de schoolbus te mogen gebruiken voor uitstappen van de verenigingen.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Sint-Laurentiuskerk lid monumentenwacht

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Openstellen molen 'Molenberg'

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Infodag Sjib - 09 maart 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Sjib Betekom (Pastoor Pitetlaan 28 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een infodag in de Sjib volgens locatieplan voor de periode(s) 09 maart 2024 16.00u tot 09 maart 2024 21.00u.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Paaseierenworp - 01 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Gezinsbond Betekom-Begijnendijk voor het organiseren van een paaseierenworp in de Corn. Vissenaekensplein (volgens locatieplan) voor de periode(s): 01 april 2024 09.00u tot 01 april 2024 18.00u en verordent

 een parkeerverbod op het volledige Corneel Vissenaekensplein

 het afsluiten voor alle verkeer van

o het volledige Corneel Vissenaekensplein

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van

o de Aarschotsesteenweg tussen de Pastoor Pitetlaan en het Corneel Vissenaekensplein

 een omleiding langs

o de Pastoor Pitetlaan in de richting van Werchter

o de Pastorijstraat in de richting van de Gelroodsesteenweg

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Sjibkeskwis - 13 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van de Sjibkeskwis in de refter van basisschool ‘t Sjibke voor de periode(s) 13 april 2024 19.00 uur tot 14 april 2024 01.00 uur.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Valentijnsactie 'Blind date met een boek'

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om in februari 2024 de Valentijnsactie 'Blind date met een boek' te organiseren.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Valentijnsmuziek in de bib

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om op maandagavond 12 februari 2024 het bibliotheekbezoek aan te kleden met live-muziek in Valentijnsthema.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 JANUARI 2024

 

BES Ontslag tijdelijk personeelslid GBS De Klimroos

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.