ZITTING VAN 26 04 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Notulen CBS van 19 april 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 19 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/17

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/17' goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/1

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/1

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/1

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/58

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/58' goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Concessievergoeding tijdens corona

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de concessievergoeding te verdelen onder de drie betrokkenen. Dus 1/3 voor gemeente Begijnendijk, 1/3 voor de uitbater van de cafetaria en 1/3 voor Brouwerij Haacht.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Aankoop vreemdelingenmodule

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Reflecterende straatnaamborden

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS)  besluit om alle 374 huidige straatnaamborden te vervangen door nieuwe reflecterende straatnaamborden.  Het CBS geeft opdracht aan de administratie om een offertevraag te organiseren voor de aankoop van de nieuwe straatnaamborden en aan de communicatieverantwoordelijke om een ontwerp te maken.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vacantverklaring  beleidssecretariaat

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van één voltijdse beleidssecretariaat-organisatiebeheersing deskundige B1-B3 in contractueel verband.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vacantverklaring diensthoofd omgeving

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van één voltijds diensthoofd omgeving B4-B5 in statutair verband, vacant.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vrijwillger school Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt  één vrijwilliger voor de klusjesdienst aan in de gemeentelijke basisschool De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Vrijwilliger markt

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één vrijwilliger aan  voor toezicht op de wekelijkse markt tijdens de verplichte coronamaatregelen.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021063955

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 26 april 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021063955 voor het plaatsen van een omheining in cortenstaal op een terrein, gelegen Tumkensberg 25.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021034811

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021034811 voor het oprichten van twee woningen in halfopen verband na het slopen van de bestaande woning voor een perceel gelegen Hulstsestraat 47 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021023837

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2021023837 voor het wijzigen van een bestaande verkaveling (4/10) voor het herverdelen van het huidig lot 1 open bebouwing naar 2 loten halfopen bebouwing bestemd voor woningbouw voor een perceel gelegen Jagersstraat 27 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021013914

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2021013914 voor het wijzigen van de verkavelingen 19/68 BETEKOM voor het verkavelen van een perceel grond in

* 9 loten  (lot 1-5 en 32-35) uit de bestaande verkaveling voor het bouwen van halfopen bebouwingen

* 6 loten (lot 36-41) uit de bestaande verkaveling voor het bouwen van open bebouwingen

* 21 loten (6-9, 11, 14-15, 17-18, 20-21 en 24-33) voor het bouwen van halfopen bebouwingen

* 4 loten (lot 10, 13, 16 en 19) voor het bouwen van gesloten bebouwingen

* 1 lot (lot 23) voor het bouwen van een open bebouwing

* lot 42 zal overgedragen worden naar het openbaar domein voor een perceel gelegen Amerstraat / Steijenhoflaan  te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verlenen OMV_2021006619

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2021006619.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verlenen OMV_2021031914

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021031914 op een perceel gelegen Haltestraat 42, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verlenen OMV_2021037298

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021037298 op een perceel gelegen Willekenslaan 76 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verlenen OMV_2021038265

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021038265 op een perceel gelegen Vennestraat 2 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verlenen OMV_2021027618

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2021027618.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Weigeren OMV_2021023837

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

KEN Beroepsbeslissing Bestendige Deputatie

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beroepsbeslissing (weigering) van de Bestendige Deputatie in het aanvraagdossier OMV_2020089918 (aansnijding deel woonuitbreidingsgebied binnengebied Beekstraat-Raystraat)

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

KEN Opvolging beroepsprocedure dossier W-kracht

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van Joris Geens, advocaat van GSJ, over de opvolging van het dossier windmolens Nieuwland Aarschot (W-Kracht).

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Subsidieaanvraag KLE - onderhoud (knot)bomenrij

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het knotten (onderhoud) van vijf knotwilgen, op het perceel gelegen Seypstraat 54 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 213/S, goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Energiepremie 'isolatie en HR-beglazing'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie nr. 2_2021 voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, dakisolatie, buitenmuurisolatie en isolatie van vloer op volle grond, toe .

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Energiepremie 'dakisolatie'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie dakisolatie nr. '4_2021' toe.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Aktename M 15/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen Raystraat 52A te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20210409-0079.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verordening terras Corneel Vissenaekensplein 25

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Café Het Verschil (Corn. Vissenaekensplein 25 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras met een minimale doorgang van 1 meter volgens signalisatieplan voor de periode(s) vanaf heropening horeca (Covid-19) 08.00u tot 30 september 2021 22.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Corn. Vissenaekensplein 25.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Verordening terras Corneel Vissenaekensplein 7

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan In 't Veld (Corn. Vissenaekensplein 7 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras met een minimale doorgang van 1 meter volgens signalisatieplan voor de periode(s) vanaf heropening horeca (Covid-19) 08.00u tot 30 september 2021 22.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Corneel Vissenaekensplein 5 - 7.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Laptops en ander ICT-materiaal voor gemeente/OCMW

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Laptops en ander ICT-materiaal voor gemeente en OCMW” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Remmicom, Stationstraat 147 te 2235 Westmeerbeek, tegen de prijs van € 50.960,84 excl. btw of € 61.662,62 incl. btw voor een periode van 48 maanden.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

KEN De Watergroep - eerste zone-overleg Dijle-Hageland

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van De Watergroep betreffende het eerste zone-overleg Dijle-Hageland op 7 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Addendum ontwerpprotocol quarantainehandhaving

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het addendum van het ontwerpprotocol quarantainehandhaving van 14 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Midzomer kids 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het evenement midzomer 2021, gepland voor 26 juni 2021 af te gelasten en in te zetten op de organisatie van een midzomer kids die kan doorgaan op 25 juni of 30 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Inrichting leerkrachtenlokaal buiten - Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen staat GBS De Klimroos toe om gebruik te maken van de overdekte doorgang naar het kerkhof als tijdelijk personeelslokaal en geeft opdracht aan de dienst uitvoering een tent te plaatsen.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 APRIL 2021

 

BES Bijkomende nascholing Anne-Mie Heremans

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 07/05/2021