ZITTING VAN 19 07 2021 - 18:45 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Notulen CBS van 12 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 12 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Mail vastlegging data Ronde van Vlaams-Brabant

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een e-mail van provinciegouverneur Jan Spooren m.b.t. de Ronde van Vlaams-Brabant. Er wordt gevraagd om concrete afspraken vast te leggen.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Site buurthuis: kwalitatieve selectie kandidaat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de kwalitatieve selectie voor de opdracht “Opmaak van een ruimtelijke visie voor en ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site 'Buurthuis".  Er wordt één kandidaat geselecteerd die het bestek zal ontvangen en wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen: ION Holding, Vredestraat 53 te 8790 Waregem.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/29

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/29' goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/119

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen - bedrijfsvoorheffing'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/119' goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/120 t/m 123

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/120 t/m 123' goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/124 - 125

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/124 - 125' goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/126

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/126' goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/127

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/127' goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Aanstelling deskundige beleidssecretariaat

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één voltijdse deskundige beleidssecretariaat-organisatiebeheersing B1-B3 aan met een contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021086463

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 26 juli 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021086463 voor het bouwen van een halfopen bebouwing op een terrein, gelegen Moorsemsestraat ZN te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021111144

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 19 juli 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111144 voor het plaatsen van een veranda op een terrein, gelegen Steursstraat 7.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021111769

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 19 juli 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111769 voor het plaatsen van een omheining (op de perceelsgrens en op eigen perceel) en het plaatsen van L-profielen in de voortuin ter hoogte van de gracht op een terrein, gelegen Raystraat 49 en 51.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021087808

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021087808 voor een perceel gelegen Tramstraat 14A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021088383

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021088383 voor een perceel gelegen Kwetterstraat ZN.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021092043

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021092043 voor een perceel gelegen Grote baan 4 en 4A.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021093026

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021093026 voor een perceel gelegen Pandhoevestraat 57.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021086463

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021086463 voor het bouwen van een halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Moorsemsestraat ZN te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021109907

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2021109907, voor het verkavelen van een perceel in 2 kavels voor halfopen bebouwing en een lot voorzien voor grondafstand op een perceel, gelegen Willekenslaan 35 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021112782

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021112782 voor het bouwen van een open bebouwing met plat dak op een perceel, gelegen Steursstraat 12.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Aktename OMV_2021111465

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, met omgevingsnummer OMV_2021111465, ingediend door Kim Vervloessem, wonende Betekomsesteenweg 145 te 3130 Begijnendijk, voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen Betekomsesteenweg 145 te Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20210628-0103.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Niet - aktename OMV_2021109166

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt geen akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2021109166 op een perceel gelegen Sleutelbaan 76 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Heraanleg parking Pleintje

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de lastvoorwaarden en gunning van de vernieuwingswerken aan de parkeerzone voor het parochiaal centrum 't Pleintje aan de Betekomsesteenweg goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Aankoop schuilhuisjes De Lijn

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aankoop en plaatsing van twee schuilhuisjes goed volgens de offerte van 7 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Raamovereenkomst aankoop van kledij

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2021-036 en de raming voor de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij”, opgesteld door Tim Geypen, goed.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Wandeltocht op individuele basis 11 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wandelclub De Bollekens (Kruisboogstraat 2 te 3111 Wezemaal) voor een doortocht met bewegwijzering van een wandeling op individuele basis volgens parcoursplan voor de periode(s): 11 augustus 2021 07.00u tot 11 augustus 2021 17.00u.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Buurtfeest Steursstraat – 7 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Aurélie Claes (Steursstraat 13 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Steursstraat (volgens locatieplan) voor de periode(s): 7 augustus 2021 12.00u tot 8 augustus 2021 00.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van de Steursstraat tussen huisnummers 20 en 22.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Aanvraag podium kermis Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag van Matti Van Hoof om het podium te gebruiken tijdens Betekom kermis, goed

 

Publicatiedatum: 27/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 19 JULI 2021

 

BES Overschakelen naar Vlaamse etikettenstandaard

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om over te schakelen naar de Vlaamse etikettenstandaard.

 

Publicatiedatum: 27/07/2021