ZITTING VAN 20 02 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Notulen CBS van 13 februari 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 13 februari 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Fluvius ov - notulen rvb 11 januari 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius ov van 11 januari 2023.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/19

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/19' goed.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/212 -> 213

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/212' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/213' goed.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/23

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt der aanrekeningen bedrijfsvoorheffing van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/23 goed.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/24 -> 25

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/24' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/25' goed.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Opstart procedure medische overmacht

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een procedure medische overmacht op te starten.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Aanstelling vrijwilliger gemeentehuis

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een vrijwilliger aan voor administratieve ondersteuning gemeentehuis vanaf 17 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Aanstelling vrijwilliger busbegeleiding

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een vrijwilliger aan voor de busbegeleiding vanaf 01 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Inwerkingtreding decreet uittreksel strafregister

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Vlaams Minister voor Justitie en Handhaving Zuhal Demir aangaande de inwerkingtrede decreet uittreksel uit het strafregister.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Locatie urnegraven begraafplaats Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe locatie van urnegraven met concessie op de begraafplaats van Betekom.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Toestemming gebruik naam en logo als referentie

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de heer Jeremy Matthys van de firma Vanden Broele nv, Stationslaan 23 te 8200 Brugge om het lokaal bestuur als referentie op te nemen in de communicatie over de OmgevingConnect-module ‘E-learning omgevingsvergunning’.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023004795

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek, naar aanleiding van een administratieve lus, van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023004795 voor het herverdelen van een perceel gelegen in een goedgekeurde verkaveling, 16/V/308, voor twee loten bestemd voor open bebouwing en een kosteloze grondafstand aan de gemeente langs de Pater Damiaanstraat, waarvan de bestaande woning t.h.v. de Werchtersesteenweg blijft behouden op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 27 te 3130

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023012966

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023012966 voor het verkavelen van 7 bouwloten waarvan 6 bestemd voor halfopen bebouwing en 1 voor open bebouwing op een perceel, gelegen Liersesteenweg 168 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022168209

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2022168209 voor het bijstellen van een verkaveling voor een perceel gelegen Moorsemsestraat 301 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022169002

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022169002 voor een perceel gelegen Veldstraat 19C, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023004795

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2023004795 voor het herverdelen van een perceel gelegen in een goedgekeurde verkaveling, 16/V/308, voor twee loten bestemd voor open bebouwing en een kosteloze grondafstand aan de gemeente langs de Pater Damiaanstraat, waarvan de bestaande woning t.h.v. de Werchtersesteenweg blijft behouden voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 27 te 3130 Begijnendijk, vroegtijdig af.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023021738

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023021738 voor de aanleg van een zwembad op een perceel, gelegen Gelegstraat 20.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023021822

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023021822 voor het plaatsen van een reclamebord op een perceel, gelegen Prof.Scharpélaan 47.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verlenen OMV_2022129025

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2022129025.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verlenen OMV_2022138205

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022138205 op een perceel gelegen Kleinesteenweg 60? 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verlenen OMV_2022142560

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2022142560.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verlenen OMV_2022172638

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022172638 op een perceel gelegen Werchtersesteenweg 42A en 42B 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Aktename OMV_2023017818

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2023017818 op een perceel gelegen Waterstraat 28 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Aktename M 3/2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van een exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) met referentie OMV_2023009963, gelegen te Werchtersesteenweg 55, met inrichtingsnummer 20230124-0020.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verkoopbaarheidsattest Liersesteenweg 258

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Geerinckx & Callewaert voor een vergunde verkaveling van een perceel gelegen Liersesteenweg 258 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Beroepsbeslissing Bestendige Deputatie

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beroepsbeslissing van de bestendige deputatie voor het bouwen van een meergezinswoning met 26 units, waarvan 1 unit voor vrij beroep, gelegen Kleinesteenweg 18, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Subsidieaanvraag OVAM vuilbakken

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een subsidie aan te vragen bij de OVAM voor het uniformiseren van de openbare vuilbakken.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Startnota herziening RUP Betekom centrum

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de startnota goed, mits aanpassingen, van het te herzien ruimtelijk uitvoeringsplan Betekom centrum.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

KEN Gratis tweede buitentappunt De Watergroep

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het plaatsen van een tweede "gratis" buitentappunt van De Watergroep. De exacte locatie van plaatsing dient nog te worden bepaald.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verordening parkeerverbod C. Vissenaekensplein 6

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Niels Thoelen (Prof.Scharpélaan 77 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een vrachtwagen voor de periode(s): 3 maart 2023 06.00u tot 3 maart 2023 10.00u en verordent parkeerverbod over 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 6. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verordening tijdelijk afsluiten O.L.Vrouwstraat 2

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Patrick Claes (O.L. Vrouwstraat 2 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een vrachtwagen/oplegger voor de periode(s): 24 februari 2023 06.00u tot 24 februari 2023 18.00u en verordent het afsuiten voor alle verkeer van de O.L. Vrouwstraat over de lengte van perceel met huisnummer 2.  Het aflsluiten  van de O.L.Vrouwstraat met uitgezonderd plaatselijk verkeer tussen kruispunt Willekenslaan en kruispunt Gelegstraat.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de O.L. Vrouwstraat 2 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Aankoop motoculteur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een motoculteur met toebehoren aan te kopen.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Buitengebruikstelling en verkoop Renault

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de buitengebruikstelling en verkoop van een Renault lichte vracht.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Organisatie buitenspeeldag

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de buitenspeeldag op 19 april goed

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Drum & basspi - 18 maart 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Betekom vzw (Prof. Scharpélaan 52 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een feestje van de aspiranten volgens locatieplan, kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe en verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd voor de periode(s) 18 maart 2023 21.00u tot 19 maart 2023 04.00u.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Lentekermis Betekom - 29 april tot 01 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een kermis in het Corn. Vissenaekensplein (volgens locatieplan) voor de periode(s): 27 april 2023 07.00u tot 2 mei 2023 12.00u en verordent

 een parkeerverbod in

o het Corneel Vissenaekensplein

 een éénrichting in

o het Corneel Vissenaekensplein in de richting van Aarschot

tijdens de openingsuren van de kermis voor de periode 29 april 2023  tot 2 mei 2023 15.00u tot 23.00u

 een verboden doorgang voor alle bestuurders in

o het Corneel Vissenaekensplein

EN bijkomend tijdens de opbouw, afbraak van de kermis

 verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer in

o de Sint Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en de Pastorijstraat

 verboden doorgang voor alle bestuurders in

o het Corneel Vissenaekensplein

o de Professor Scharpélaan tussen de Werchtersesteenweg en de St. Laurentiusstraat

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Verderzetting van het project Bewegen op Verwijzen

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES Overschakelen naar Kleuter ZIZO

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om over te schakelen naar het plaatsingssysteem Kleuter ZIZO.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2023

 

BES GBS De Klimroos - bijkomende nascholing

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 01/03/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.