ZITTING VAN 25 07 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Maggie Thielemans, waarnemend burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Notulen CBS van 19 juli 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 19 juli 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/42

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/42' goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/108 -> 109

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/108' en 'Goedkeuringslijst 2022/109' goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Resultaat mondeling gedeelte afdelingshoofd beleid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het resultaat van het mondeling gedeelte voor de vervanging van het afdelingshoofd beleid A1a-A3a.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Afsluiten en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit de lijst af voor de ingediende kandidaturen voor de functie van één halftijdse technisch assistent buschauffeur D1-D2 in contractueel verband onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Aanstelling technisch assistent groendienst

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één voltijdse technisch assistent groendienst D1-D3 aan met een contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Aanstelling technisch assistent groendienst

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één voltijdse technisch assistent groendienst D1-D3 aan met een contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Vervanging groendienst

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een arbeider aan met voltijdse prestaties van 01 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 met een vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Openstelling vacature startbaner

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functie van één voltijdse technisch beambte E1-E3 startbaner vacant.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Aanstelling selectiecommissie buschauffeur

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissies vast voor de vacant verklaarde functie van één halftijdse technisch assistent buschauffeur D1-D3 met contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Uitbetaling selectiecommissie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de juryleden van de selectiecommissie voor aanwerving één voltijdse technisch assistent D1-D3 groendienst uit te betalen.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022088308

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2022088308 voor het creëren van 3 loten bestemd voor open bebouwing en 1 lot bestemd voor kosteloze grondafstand aan de gemeente op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg ZN te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022084220

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 25 juli 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022084220 voor slopen van een constructie en bouwen of herbouwen van een ééngezinswoning op een terrein, gelegen Goreweg 56, 3130 Begijnendijk .

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022084986

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 25 juli 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022084986 voor het bouwen van een tweewoonst op een terrein, gelegen Baalsesteenweg 139 en 139A.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022067452

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022067452 voor een perceel gelegen Gelroodsesteenweg 26 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022071276

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022071276 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 150 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022066392

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022066392 voor het bouwen van twee appartementen op een perceel, gelegen Haltestraat 70 en 72.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022087248

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022087248 voor het slopen van bergingen en herbouwen van een tuinberging en zwembad op een perceel, gelegen Grote Baan 119.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Onontvankelijk- en onvolledigheid OMV_2022089682

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de onvolledig- en onontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022089682 voor het invullen van een recreatieve zone met een sportcentrum voor padel op een perceel, gelegen Voetbalpleinstraat ZN .

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022093152

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022093152 voor het plaatsen van een houten tuinscherm als scheidingsmuur op een perceel, gelegen Jagersstraat 21.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022095955

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022095955 voor het bouwen van een ééngezinswoning op een perceel, gelegen Raystraat zn.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Verlenen OMV_2022063469

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2022063469.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Verlenen OMV_2022076156

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022076156 op een perceel gelegen rechts van Betekomsesteenweg 61A.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Verlenen OMV_2022078192

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022078192 op een perceel gelegen Liersesteenweg 210 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Weigeren OMV_2022077629

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2022077629.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Aktename OMV_2022093047

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2022093047 op een perceel gelegen Prof. Scharpélaan 47 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Aktename OMV_2022094166

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2022094166 op een perceel gelegen De Bruynlaan 19 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Opname in het gemeentelijk vergunningenregister

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt vanaf 25 juli 2022 de vrijstaande garage in de achtertuin, gelegen op het perceel Hoekje 19, op in het gemeentelijk vergunningenregister met de vermelding als "vergund geacht", conform artikel 5.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Opname in het gemeentelijk vergunningenregister

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt vanaf 25 juli 2022 de woning met aanhorigheden, gelegen op het perceel O.L. Vrouwstraat 26, op in het gemeentelijk vergunningenregister met de vermelding als "vergund geacht", conform artikel 5.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Organisatie OO opheffingsdossier Puttenbergmolen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit op vraag van het agentschap Onroerend Erfgoed een openbaar onderzoek te organiseren over de voorlopig gehele opheffing van de bescherming als dorpsgezicht van de molenromp de Puttenbergmolen.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Punt bijlagen/links schrijven OE.pdf Download
Bekendmaking OO opheffingsdossier Puttenbergmolen.pdf Download
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Verdelingsaanvraag Strooiselhoeve 55

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Strooiselhoeve 55.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Kandidatuur vaste standplaatsen markt Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord voor het openstellen van vrijgekomen standplaatsen op de markt.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Buurtfeest Gelegstraat – 3 september 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wendy De Cock (Gelegstraat 15 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een buurtfeest in de Gelegstraat volgens locatieplan voor de periode(s): 3 september 2022 10.00u tot 4 september 2022 00.15u en verordent

 het afsluiten voor alle verkeer van de Gelegstraat tussen huisnummers 13 en 17

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Gelegstraat

o tussen de Grote Baan en huisnummer 16

o tussen de O.L.-Vrouwstraat en huisnummer 19

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 JULI 2022

 

BES Oph. verordening proefopstelling wegversmallingen

 

Het college van burgemeester en schepenen heft de verordening, voor de periode(s) 15 juni 2022 00.00u tot 30 september 2022 23.00u, voorrang aan de 2 wegversmallingen voor de bestuurders rijdende in de richting van de Liersesteenweg aan de gemeente Begijnendijk (Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk) volgens signalisatieplan vanaf 1 augustus 2022 09.00u op.

 

Publicatiedatum: 03/08/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.