ZITTING VAN 28 08 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Notulen CBS van 21 augustus 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 21 augustus 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/46

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/46 goed.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/100 -> 101

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/100' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/101' goed.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Vacantverklaring coördinator burgerzaken B1-B3

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de functie van een voltijdse coördinator burgerzaken & onthaal B1-B3 in contractueel verband vacant te verklaren via aanwerving.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanstelling selectiecommissie sportgekw. ambtenaar

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissies vast voor de vacant verklaarde functie van een voltijdse sportgekwalificeerd ambtenaar contractueel B1-B3 via aanwerving.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023103068

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023103068 voor het plaatsen van een electriciteitscabine op een perceel, gelegen Hoekje ter hoogte van huisnummer 20.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023082954

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023082954 voor het verkavelen van een perceel in twee loten voor open bebouwing voor een perceel gelegen Beekstraat 38 en 38A te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlenen OMV_2023061991

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023061991 op een terrein gelegen op het openbaar domein ter hoogte van de Kleinesteenweg, Kortestraat, Saffraanberg, Puttestraat en natuurgebied De Raam.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlenen OMV_2023075299

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023075299 gelegen langs de Baalsesteenweg 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlenen OMV_2023076404

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023076404 op een perceel gelegen Dorpsstraat 23, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

KEN Beroepschrift ingediend dossier OMV_2023004683

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroepschrift dat werd ingediend bij de deputatie voor het dossier OMV_202300389 voor een perceel gelegen Grote Baan 17.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

KEN Beroepschrift ingediend dossier OMV_2023004722

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroepschrift dat werd ingediend bij de deputatie voor het dossier OMV_2023004722 voor een perceel gelegen Tremelosesteenweg 59.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verkoopbaarheidsattest Moorsemsestraat 301

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Geerinckx & Callewaert voor een vergunde verkavelingswijziging van een perceel gelegen Moorsemsestraat 301 (nieuw lot met adresbepaling Soelstraat 143), kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie A, nummer 83 F.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Opvolging uitvoering vonnis 22A262 - Hoekje 14

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Ontwerpconclusie hoger beroep 23/622/A - Hoekje 14

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de conclusie in hoger beroep opgemaakt door advocatenkantoor Beelen inzake dossier 23/622/A - ref. 29377/20/1641 bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

KEN Oprichtings- en exploitatievergunning - klasse III

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een afschrift van het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dat werd verleend op 16 augustus 2023, aan Tandartspraktijk Robin Berckmans, gevestigd Baalsesteenweg 1 bus 3 te 3130 Begijnendijk, voor het in bezit houden en het uitbaten aldaar van toestellen, van toepassing voor tandradiografie.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Memorie van antwoord RvS G/A 239.244/X-18.407

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Afsluiten publieksraadpleging RUP B'dijk Centrum

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek van de publieksraadpleging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Begijnendijk centrum herziening.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Subsidieaanvragen bestrijding Aziatische hoornaar

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidieaanvragen 1_2023 tot en met 3_2023 voor de bestrijding van de Aziatische hoornaar, toe.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Begijnendijk - vergroening centrum Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Begijnendijk - vergroening centrum Betekom”  aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde  Algemene Ondernemingen Claes bvba, Nieuwstraat 50 te 3540 Herk-De-Stad.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Locatie bijkomende laadpaal glasbollen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde locatie, glasbollen Plankenbrug, voor een bijkomende laadpaal volgens locatieplan in bijlage niet goed, gezien de mobiliteitsissues op deze locatie.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Jumelage met de gemeente Templeuve-en-Pévèle

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een brief te sturen naar de gemeente Templeuve-en-Pévèle (Frankrijk) om te vragen of zij geïnteresseerd zijn in een jumelage met de gemeente Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES 30 jaar GA&DC - opendeurdag 10 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft het gemeentelijk archief en documentatiecentrum de toelating een opendeurdag te organiseren op zondag 10 september 2023.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Teamdag gemeentepersoneel - 14 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht een  teamdag voor gemeente- en OCMW-personeel te organiseren op donderdag 14 september 2023.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Arcadia fietstocht – 17 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Annelene Timmermans (Pastoor Pitetlaan 24 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht met bewegwijzering voor het organiseren van de Arcadia Fietsroute (een eenmalige fietsroute langs de verschillende Arcadiascholen) volgens locatieplan voor de periode(s): 17 september 2023 10.00u tot 17 september 2023 17.00u.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Loopkoers Veldstraat - 13 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating - op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject - aan Jurgen Ooms (Wouwerstraat 11 te 2235 Hulshout), voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens locatieplan) en voor het gebruik van 1 kar nadars voor de periode(s): 13 september 2023 17.00u tot 13 september 2023 23.00u en verordent verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor de Veldstraat tussen de Haltestraat en huisnummer 19 en verboden toegang voor alle bestuurders voor de Veldstraat tussen de Liersesteenweg en huisnummer 19.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Loopkoers Waterstraat - 14 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating - op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject -  aan Jurgen Ooms (Wouwerstraat 11 te 2235 Hulshout), voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens locatieplan) en voor het gebruik van 1 kar nadars voor de periode(s): 14 september 2023 17.00u tot 14 september 2023 23.00u en verordent verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor de Waterstraat tussen

 de Haltestraat en huisnummer 33

 de N10 en huisnummer 52

en

verboden toegang voor alle bestuurders voor de Waterstraat tussen de Vennestraat en huisnummer 33.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Loopkoers Jagersstraat - 15 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating - op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject - aan Jurgen Ooms (Wouwerstraat 11 te 2235 Hulshout) voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens locatieplan) en voor het gebruik van 1 kar nadars voor de periode(s): 15 september 2023 17.00u tot 15 september 2023 23.00u en verordent verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor de Jagersstraat tussen de Baalsesteenweg en huisnummer 14 en verboden toegang voor alle bestuurders voor de Jagersstraat tussen de Pandhoevestraat en huisnummer 14.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Loopkoers Moorsemsestraat - 18 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating - op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject -  aan Jurgen Ooms (Wouwerstraat 11 te 2235 Hulshout),  voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens locatieplan) en voor het gebruik van 1 kar nadars voor de periode(s): 18 september 2023 17.00u tot 18 september 2023 23.00u en verordent verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor de Moorsemsestraat

 tussen de Soelstraat en huisnummer 305

 tussen de Busschotstraat en huisnummer 235

en

verboden toegang voor alle bestuurders voor de Moorsemsestraat tussen de huisnummers 305 en 325.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Loopkoers Pannenhof - 19 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating - op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject, - aan Jurgen Ooms (Wouwerstraat 11 te 2235 Hulshout), voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens locatieplan) en voor het gebruik van 1 kar nadars voor de periode(s): 19 september 2023 17.00u tot 19 september 2023 23.00u en verordent verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer voor

 het Pannenhof tussen de Nieuwstraat en huisnummer 12

 de Cardijnlaan tussen de Begijnendreef en het Pannenhof

en

verboden toegang voor alle bestuurders voor de Pannenhof tussen de Kerkstraat en huisnummer 12.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Loopkoers Den Dries - 22 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating - op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject -  aan Jurgen Ooms (Wouwerstraat 11 te 2235 Hulshout) voor het organiseren van een sportwedstrijd (volgens locatieplan) en voor het gebruik van 1 kar nadars voor de periode(s): 22 september 2023 17.00u tot 22 september 2023 23.00u en verordent verboden toegang voor alle bestuurders voor Den Dries tussen de huisnummers 23 en 41.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling lerarenplatform

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Lestijden ondersteuning kerntaak

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Lestijden ondersteuning kerntaak

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Lestijden samen school maken

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanstelling aanvangsbegeleiding

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlof wegens opdracht

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke Andere Opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO)

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Vervanging Ouderschapsverlof

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een leerkracht te vervangen omwille van bevallingsverlof.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging LBO

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling lerarenplatform

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Lestijden ondersteuning kerntaak

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Lestijden samen school maken

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2023

 

BES Aanstelling aanvangsbegeleiding

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/09/2023