ZITTING VAN 29 11 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Notulen CBS van 22 november 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 22 november 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuring definitief voorontwerp centrumplein

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) keurt het definitieve voorontwerp van het centrumplein, zoals opgemaakt door studiebureau Hosbur bvba goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/50

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/50' goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/6

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/6' goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/216 -> 222

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'LONEN'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/216 t/m 222' goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/223

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/223' goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Dwangbevelen onbetaalde facturen

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de dwangbevelen voor een aantal personen uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodig te doen.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Oninbaar - schoolfacturen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt schoolfacturen voor een bedrag van 25,74 euro oninbaar.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Verzekering voertuigen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit alle voertuigen te verzekeren volgens onderstaande principes:

Personenwagens + camionetten

 Tot 4 jaar:  Omnium

 + 4 jaar:  BA + rechtsbijstand (+brand bij voertuigen van de loods)

 + 10 jaar:  BA + rechtsbijstand

Tractoren, kranen en aanhangwagens

 Tot 10 jaar: BA + rechtsbijstand + diefstal + brand

 + 10 jaar:  BA + rechtsbijstand 

    (enkel bij restwaarde hoger dan 15.000 euro ook diefstal + brand)

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES AMJP-2 GEM-OCMW

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te agenderen op de gemeenteraad van 16 december 2021.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Waarneming hogere functie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een deeltijdse technisch beambte tijdelijk voltijds aan te stellen en een toelage toe te kennen voor het waarnemen van een hogere functie vanaf 06 december 2021.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Aanstelling vervanging technisch beambte

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een deeltijdse technisch beambte E1-E3 aan in vervanging van een deeltijdse technisch beambte poetsdienst sporthal vanaf 06 december 2021.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021166922

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 29 november 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021166922 voor het plaatsen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Molenweg 65.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021167357

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 29 november 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021167357 voor het ophogen van landbouwgrond op een terrein, gelegen Kwetterstraat ZN.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021149639

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2021149639 voor het verwezenlijken van 4 bouwloten bestemd voor halfopen bebouwing en het verleggen van de gracht voor een perceel gelegen  te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021152031

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021152031 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 203 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021153823

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021153823 voor een perceel gelegen Vennestraat 17A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021167357

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021167357 voor het ophogen van landbouwgrond op een perceel, gelegen Kwetterstraat ZN.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021145622

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021145622 op een perceel gelegen Den Dries 34 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021150377

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021150377 op een perceel gelegen A. Bosmanslaan 20 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

KEN Verslag POA OMV_2021101886 Hulstsestraat 20B

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar dossier OMV_2021101886 voor het plaatsen van een tuinhuis, gelegen Hulstsestraat 20B, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

KEN Advies kwaliteitskamer Liersesteenweg/Veldstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het uitgebrachte advies van de kwaliteitskamer en de voorlopig ontbrekende dossiergegevens in het lopend aanvraagdossier i.v.m. het hoekproject Liersesteenweg/Veldstraat.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES PV van verval verkavelingswijzing 20/07

 

Het college van burgemeester en schepenen constateert het verval van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 10 januari 2008, door de bestendige deputatie, met intern nummer 20/07 op naam van De Pallet nv, met als adres Mechelbaan 74, 3130 Begijnendijk, voor het samenvoegen van het goed Mechelbaan 84 met lot 1 in de verkaveling met de bedoeling twee woningen in half-open bebouwing op te richten, gelegen Mechelbaan 82 en 84, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr. 150 W 2.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

KEN Enquête vergroening centrum Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van de participatie voor het vergroeningsproject centrum Betekom.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Standplaats privaat domein Werchtersesteenweg 177A

 

Het college van burgemeester en schepenen levert een standplaatsvergunning af aan Rudy Daniels (La Belle Epoque, Nobelstraat 87 bus A, 3128 Tremelo met ondernemingsnummer 0764.452.842) ter hoogte van de Werchtersesteenweg 177A, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Stopzetting standplaats - Foodtruck Florentie

 

Het college van burgemeester en schepenen schrapt de standplaatsvergunning van Foodtruck Florentie op de parking sporthal De Tumkens omwille van stopzetting zaak.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor 89 m. haagonderhoud, op het perceel gelegen Moorsemsestraat 280 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 99/L, goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Verordening parkeerverbod voetbalmatch Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent op vraag van PZ BRT (kruisstraat 24 te 3120 Tremelo) een parkeerverbod langs beide kanten voor de voetbalwedstrijd KRC Mechelen – Betekom ter hoogte van de Grote Baan, het deel begrepen tussen Zwartmakersstraatje tot het kruispunt met de Soelstraat (volgens signalisatieplan) voor de periode(s): 4 december 2021 18.00u tot 4 december 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Restrictieperimeter voor voetbalmatch Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt ter gelegenheid van de wedstrijd KAC Betekom - KRC Mechelen een restrictieperimeter in plaats. Deze restrictieperimeter is van kracht van 4 december 2021 tot 5 december 2021 van vijf uur voor aanvang van de wedstrijd tot vijf uur na afloop van de wedstrijd.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Goedkeuring voorontwerp Hoekje

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met het voorontwerp wegenis van het rioleringsproject Hoekje en organiseert een infomoment voor bewoners op donderdag 20 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Logistieke steun voetbalwedstrijd KAC Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de technische dienst de opdracht de door KAC Betekom gevraagde logistieke steun, voor de wedstrijd KAC Betekom - Racing Mechelen, in de loop van de week voor de wedstrijd te leveren in sportpark Grote Baan.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Doortocht Sint

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de rondrit van Sinterklaas goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2021

 

BES Winterwonderdorp 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen steunt de organisatie van winterwonderdorp 2021 en keurt de inbreng van de dienst vrije tijd en van de jeugdraad goed.

 

Publicatiedatum: 09/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.