ZITTING VAN 15 04 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Notulen CBS van 08 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 08 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Burgemeestersoverleg regionale samenwerking

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging en nota Ruimte Bedrijvigheid ter voorbereiding van de vergadering van het burgemeestersoverleg (BO) van 26 april 2024.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/32

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/32' goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/38 -> 39

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/38' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/39' goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/40

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/40 goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Verdere vervolging onbetaalde GAS5-boetes

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dossiers die voor verdere vervolging naar de deurwaarder gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Doorschuiving in de functionele loopbaan

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Afsluiting en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kandidaturen voor de functie van een voltijdse polyvalent technisch assistent werken D1-D3 af te sluiten en ontvankelijk te verklaren.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Afsluiting en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kandidaturen voor de functie van een voltijdse technisch beambte poetshulp school E1-E3 af te sluiten en ontvankelijk te verklaren.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Verwijderen grafzerken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag om grafzerken te verwijderen op het oude kerkhof van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Deelname Straatvinken - 16 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit deel te nemen aan de zevende editie van het burgerwetenschapsonderzoek ‘Straatvinken’ dat plaatsvindt op donderdag 16 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Plaatsing infozuilen op toeristische locaties

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist historische gebouwen en mooie plekjes in de gemeente te voorzien van infozuilen en de dienst communicatie aan te stellen voor de uitwerking van het project.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Omgevingsanalyse BOA-decreet

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsanalyse in het kader van de uitrol van het decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024045207

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 15 april 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024045207 voor het plaatsen van een nieuwe hoogspanningscabine in crepistructuur op een terrein, gelegen Baalsesteenweg ZN.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2024025545

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2024025545 voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, nl.: een functiewijziging voor het aanbieden van logies en het bouwen van een bijgebouw met een max. grondoppervlakte van 40m² voor een perceel gelegen Wittevinnestraatje 6 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024038637

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024038637 voor het bouwen van een ééngezinswoning in open verband op een perceel, gelegen Mechelbaan 91.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024043736

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024043736 voor het herbouwen van een woning met zorgwoning in open bebouwing na afgbraak van de bestaande ééngezinswoning met bijgebouwen op een perceel, gelegen Willekenslaan 88.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024044540

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024044540 voor het intern verbouwen van een vrijstaande woning en het afbreken van een kleinke erkeruitbouw op het gelijkvloers op een perceel, gelegen Willekenslaan 4.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024047024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024047024 voor het plaatsen van een veranda aan de voorgevel in functie van uitbreiding van de winkel op een perceel, gelegen Haltestraat 11 en 11A.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024048486

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van verkaveling OMV_2024048486, voor Het creëren van bijkomende loten - verkaveling 2022/16 op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 166, 166A en 168 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Weigeren OMV_2023109278

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2023109278.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

KEN Hemelwater- & droogteplan Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de draftversie van het hemelwater- en droogteplan van de gemeente Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Bouw kinderopvang - vorderingsstaat 11 perceel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 11 van perceel 1 (ruwbouw), bouw van multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang, goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Bouw kinderopvang - vorderingsstaat 3 perceel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 3 van perceel 2 (elektra), bouw van multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Bouw kinderopvang - vorderingsstaat 3 perceel 3

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Verordening terras St.-Mary - Kerkstraat 1

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Plaatsen dranktruck huwelijksreceptie 13 juli 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Julie Vertessen (Dorpsstraat 14 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een dranktruck aan de ingang van de kerk rechts of links, voor een receptie voor 70 genodigden na de huwelijkszegening in de kerk (volgens locatieplan) voor de periode(s): 13 juli 2024 08.00u tot 13 juli 2024 17.00u.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Doortocht voetbedevaart Zemst-Laar 09-10 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan voetbedevaart Zemst-Laar voor een doortocht van Voetbedevaart Zemst-Laar naar Scherpenheuvel volgens parcoursplan voor de periode(s): 9 mei 2024 07.00u tot 10 mei 2024 20.00u.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 APRIL 2024

 

BES Subsidies muziekschool deel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een tweede subsidieschijf van € 3 800,00 voor muziekschool De Begijn, goed.

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.