ZITTING VAN 28 02 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Rita Huybrechts, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Notulen CBS van 21 februari 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 21 februari 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Interleuven - agenda en verslag rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 2 maart 2022 en het verslag van de raad van bestuur van 9 februari 2022 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/278->280

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/278', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/279' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/280' goed.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/20

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/20' goed.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/26->27

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/26' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/27' goed.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Correctie op aanslagbiljet uit kohier HAH21SEM2

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de correctie die gemaakt wordt op het aanslagbiljet G/BEL/2022/25 op naam van Promarket (BE0450351994).

Door een administratieve vergissing werd het verkeerde formaat van folder aangerekend.

Er wordt een creditnota opgemaakt van € 20,26.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Aanstelling  wijkwerker bibliotheek

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een wijkwerker aan voor ondersteuning in de bibliotheek vanaf 02 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Ontslagbrief

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het indienen van een ontslagbrief van een personeelslid op 28 februari 2022.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN IGS Hofheide - verslag rvb 19/01/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IGS Hofheide van 19 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES IOD - verordening parkeerverbod

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent een verlenging van het parkeerverbod langs beide kanten in de Nieuwstraat volgens signalisatieplan gedurende de periode(s): 4 januari 2022 19.00u tot 4 april 2022 19.00u. Dit wordt ter kennis gebracht aan de weggebruikers door middel van aangepaste signalisatie zoals voorzien in de betreffende wetgeving of door bevoegde personen drager van de kentekens van hun ambt.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022000407

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022000407 voor een perceel gelegen Puttestraat 162J 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022023352

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022023352 voor het inbuizen van een gracht over een afstand van 5 meter op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 151 en 151A.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022024789

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022024789 voor het vellen van een boom op een perceel, gelegen Soelstraat 82A.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Verlenen OMV_2021155584

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: Zie (waarnemend) AD

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Verlenen OMV_2022010173

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022010173 op een perceel gelegen Hannekensstraat 23B 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Weigeren OMV_2021158074

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2021158074.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Verzekeringsattest

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van verzekeringsattest voor de inrichting gelegen Sportpark, Grote Baan z/n te 3130 Begijnendijk (Betekom)

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Verzekeringsattest

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzekeringsattest voor de inrichting gelegen Sportpark Grote Baan z/n te 3130 Begijnendijk (Betekom)

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Erkenning publieke grachten

 

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord om actie te ondernemen om alle niet geklasseerde waterlopen en private grachten die al lang onderhouden worden door de gemeente en die een belangrijke functie hebben voor de goede afwatering van de verschillende deelgebieden van de gemeente, als publieke grachten te laten erkennen. In eerste instantie wordt een inventarisatie en oplijsting van deze grachten gemaakt door de gemeentelijke administratie. In een latere fase, bij de eigenlijke omzetting, zal beroep gedaan worden op de milieudienst van Interleuven. Zij zullen een offerte opmaken eens de omvang van het project duidelijk is.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Proximus: werkvergunning kabel Vennestraat

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Proximus om een kabel aan te leggen t.h.v. de Vennestraat 15-21.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Renovatie atletiekpiste 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2022-055 en de raming voor de opdracht "Renovatie atletiekpiste 2022", opgesteld door Robby Van Roosbroeck, goed.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Fluvius OV - goedgekeurde notulen rvb 12/01/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius OV van 12 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Eetdag DKWS racing 11-12 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan DKWS racing (Mechelbaan 213 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een eetdag t.v.v. DKWS racing volgens locatieplan voor de periode(s) 11 maart 2022 17.00u tot 12 maart 2022 23.00u.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Ontmoeting paashaas – 26 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Mamadepot/OCMW/Huis van het kind (Kleinesteenweg 2A te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van komst van de paashaas volgens locatieplan en voor het voorzien van een springkasteel, 3 tafels en 10 stoelen en het voorzien de inschrijvingsmogelijkheid voor de periode(s) 26 maart 2022 13.00u tot 26 maart 2022 16.00u.inschrijvingsmogelijkheid voor de periode(s) 26 maart 2022. 13.00u tot 26 maart 2022 16.00u.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Lentetocht WC De Bollekens – 5 april 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wandelclub De Bollekens (Kruisboogstraat 2 te 3111 Wezemaal) voor een doortocht met bewegwijzering van de organisatie van de lentetocht volgens parcoursplan voor de periode(s): 5 april 2022 07.00u tot 5 april 2022 17.00u.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Eerste communie – 26 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Soelstraat 77 te 3130 Betekom) voor de organisatie van de eerste communie en voor het gebruik van 4 nadarhekken aan de ingang van de kerk van Betekom volgens locatieplan voor de periode(s) 26 mei 2022 07.00u tot 26 mei 2022 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Vormsel – 29 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Soelstraat 77 te 3130 Betekom) voor de organisatie van het vormsel en voor het gebruik van 4 nadarhekken aan de ingang van de kerk van Betekom volgens locatieplan voor de periode(s) 29 mei 2022 07.00u tot 29 mei 2022 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES 11de garageverkoop – 11 september 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Marina Alaerts (Baalsesteenweg 157A te 3130 Begijnendijk) voor de  organisatie van de 11de Grote Garageverkoop Begijnendijk-Betekom volgens locatieplan en het gebruik van de gemeentelijke infoborden (tweezijdig op de locaties loods, sporthal, hoek Mechelbaan/Dorpsstraat, hoek Baalsesteenweg/Peuterstraat en Kerkplein) voor de periode(s) 11 september 2022 09.00u tot 11 september 2022 17.00u.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Zondagmarkt Zalm vrienden België (verlenging)

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te verlenen aan Zalm vrienden België vzw (Betekomsesteenweg 75 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een zondagmarkt in de Betekomsesteenweg 75 te verlengen voor de periode(s): 25 april 2022 08.00u tot 25 oktober 2022 14.00u. De toelating geldt enkel voor het openbaar domein. De organisator dient voor private eigendommen zelf toelating te vragen aan de eigenaars.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Digidokter Bibliotheek

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Willy Wellens aan te stellen als digidokter in de bibliotheek.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

BES Lego workshops mei

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om lego workshops te organiseren.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Ondertekening SAVE-Charter

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Statistieken communicatiekanalen 2021

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2022

 

KEN Officiële inwandeling 'Langs Pelgrimswegen'

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 08/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.