ZITTING VAN 02 05 2023 - 08:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Notulen CBS van 24 april 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 24 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Besluiten managementteam 25 april 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten genomen door het managementteam (MAT) op 25 april 2023

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES ERSV - bav van 30 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) van 30 mei 2023 goed en bepaalt het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde Bart Sorée.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Intergemeentelijke preventiedienst

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intentie van het Agentschap Zorg en Gezondheid tot het verlengen van de duurtijd van de intergemeentelijke preventiewerking, nl. 1 jaar legislatuuroverlappend.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/56 -> 57

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/56' en 'Goedkeuringslijst aanrekenijavascript:void(0)ngen 2023/57' goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/58

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt der aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/58 goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/30

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/30' goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Gemeentebelasting leegstand - aanslagjaar 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier LEE22_3 van de belasting op leegstand vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 3 750,00.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023043534

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023043534 voor het verdelen van een perceel in meerdere loten waarvan twee voor open bebouwing op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 85 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023002287

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023002287 voor de verbouwing en uitbreiding van een ééngezinswoning met bijhorende verhardingen op een perceel, gelegen Kerkstraat 20.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023047766

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023047766 voor het plaatsen van een carport aan de rechterzijde van de woning op een perceel, gelegen Jagersstraat 39.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023049767

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023049767 voor het bouwen van een tuinhuis op een perceel, gelegen Tumkensberg 40.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023026382

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023026382 op een perceel gelegen Grote Baan 173 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023040902

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023040902 op een perceel gelegen Vissendijk-Betekomsesteenweg.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Verdelingsaanvraag Haltestraat 70-72

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Haltestraat 70-72 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Kapmachtiging

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van het Agentschap voor Natuur en Bos over de kapmachtiging verleend op het perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 81. De machtiging is geldig vanaf 15 maart 2023 tot en met 15 maart 2026, mits naleving van de bijzondere voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Ontwerpconclusie Beelen dossier 29377/20/1641

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Aanstelling Interleuven wegmarkeringen 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor de opmaak van het bestek, het uitschrijven van een vergelijkende prijsvraag, de projectbegeleiding en veiligheidscoördinatie voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de horizontale wegmarkeringen op de gemeentewegen in het jaar 2023 toe te wijzen aan Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, tegen de voorwaarden vermeld in het exclusiviteitscontract.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379325 voor het vervangen van LED-verlichting in de Jagerstraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379285 voor het vervangen van LED-verlichting in de Kasteelstraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379393 voor het vervangen van LED-verlichting in de Langehoevestraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379327 voor het vervangen van LED-verlichting in de Merestraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379323 voor het vervangen van LED-verlichting in de Busschotstraat - Moorsemsestraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379394 voor het vervangen van LED-verlichting in de Pandhoevestraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379395 voor het vervangen van LED-verlichting in de Remerstraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379284 voor het vervangen van LED-verlichting in de Schavotstraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379286 voor het vervangen van LED-verlichting in de Spoorweg goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379287 voor het vervangen van LED-verlichting in de Vennestraat goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 379326 voor het vervangen van LED-verlichting in de Zandstraat - Koekoeksdreef goed.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Receptie voor vernieuwde atletiekpiste - 13 mei

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht om i.s.m. atletiekclub Roba een openingsreceptie voor de vernieuwde atletiekpiste te organiseren op zaterdag 13 mei.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Vormsel Betekom - 21 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Soelstraat 77 te 3130 Betekom) voor de organisatie van het vormsel volgens locatieplan voor de periode(s) 21 mei 2023 07.00u tot 21 mei 2023 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Eerste Communie Betekom - 18 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Soelstraat 77 te 3130 Betekom) voor de organisatie van de eerste communie volgens locatieplan voor de periode(s) 18 mei 2023 07.00u tot 18 mei 2023 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Steun deelname levensloop

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om € 10,00 te schenken aan de eerste 100 ingeschreven leden van team 3130 tegen kanker.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Startpunt Levensloop - verordening 27 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een startpunt om samen naar Levensloop de fietsen met de wielerclub volgens locatieplan en voor het gebruik van 10 nadars en 1 tent van 3m x 3m voor de periode(s) 26 mei 2023 08.00u tot 27 mei 2023 14.00u en verordent een parkeerverbod op de vier parkeerplaatsen voor het gemeentehuis.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES 30-jarig bestaan WCZ Edelweis - 1 - 3 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Edelweis woonzorgcampus (Liersesteenweg 165 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van het 30-jarig bestaan van het woonzorgcentrum volgens locatieplan (Liersesteenweg 165) voor de periode(s) 1 juni 2023 14.00u tot 3 juni 2023 19.00u.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Wielerwedstrijd GP Luc Bemus - verordening 3 juni

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating, op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject, aan de Rijmenamse Wielervrienden (Donkerstraat 5 te 2820 Bonheiden) voor het organiseren van een wielerwedstrijd in lijn (volgens parcoursplan) voor de periode(s): 03 juni 2023 14.00u tot 03 juni 2023 15.00u en verordent

 een parkeerverbod langs beide kanten in

o de Tremelosesteenweg tussen huisnummer 210 en de Bossepleinstraat

o de Bossepleinstraat tussen de Tremelosesteenweg en de Balenbergstraat

o de Balenbergstraat tussen de Kwetterstraat en het Balenbergstraatje

o de Lange Hoevestraat tussen de Felix Aertgeertstraat en de Ceulstraat

o de Pandhoevestraat tussen de Hannekenstraat en het Pandhoevestraatje

o de Merestraat tussen het Pandhoevestraatje en de Mechelbaan

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Abarth event 2023 –  04 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Resto Karfoer (Pastoor Pitetlaan 23 te 3130 Betekom) voor de organisatie van een Abarth event 2023 (geschrankte opstelling van een 60-tal wagens langs beide zijden, kant Sjib en kant Resto Karfoer - Apotheek) volgens locatieplan voor de periode(s) 4 juni 2023 13.00u 4 juni 2023 22.00u en verordent

 een parkeerverbod in de Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en huisnummer 33

 verboden toegang voor iedere bestuurder in de Pastoor Pitetlaan tussen het rond punt en huisnummer 33

 verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer en doodlopend in

o de Pastoor Pitetlaan tussen huisnummer 33 en de Aarschotsesteenweg

o de Aarschotsesteenweg tussen de Pastoor Pitetlaan en de Soelstraat

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Bewegwijzerde fietstocht Davidsfonds Schriek

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Paul Michiels (Bredestraat 34 bus a te 2223 Heist-op-den-Berg) voor de doortocht van een afgepeilde fietstocht met een hapje onderweg volgens parcoursplan voor de periode(s) 11 juni 2023 10.00u tot 11 juni 2023 16.00u.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Inhuldiging Heilig Hart Beeld kerk - 16 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk (Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk) voor de inhuldiging van het Heilig Hartbeeld aan de kerk volgens locatieplan voor de periode(s) 16 juni 2023 08.00u tot 16 juni 2023 23.00u en verordent een parkeerverbod op de eerste vier parkeerplaatsen achter de kerk van 16 juni 2023 08.00u tot 16 juni 2023 23.00u.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Receptie 16 juni

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht om een receptie voor het onthullen van het Heilig Hart beeld aan de kerk van Betekom op vrijdag 16 juni 2023 te organiseren.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

BES Uitbetalen nominatieve subsidies

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 MEI 2023

 

KEN Verslag kindergemeenteraad

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de kindergemeenteraad van 08 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 10/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.