ZITTING VAN 03 05 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Notulen CBS van 26 april 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van  26 april 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/18

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/18' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/1' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/1' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/1' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/59

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/59' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/60

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/60' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/61

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/61' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/62

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/62' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/63

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/63' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/64

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/63' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/65

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/65' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/66

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/66' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/67

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/67' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/68

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/68' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/69

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/69' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/70

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/70' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/71

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/71' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/72

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/72' goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Week van de duurzame gemeente

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) engageert zich tot deelname aan de week van de duurzame gemeente en zet dit jaar in het bijzonder lokale klimaathelden in de kijker.  Het CBS volgt hierbij het advies tot deelname dat door de GRIS werd gegeven. Het college van burgemeester en schepenen ondertekent de engagementsverklaring rond SDG’s.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Dienstverlening ondersteuning VC/DPO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht voor dienstverlening ondersteuning  VC/DPO toe te vertrouwen aan VERA en dit tot 31 december 2021.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Reglement mobiele toestellen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het reglement mobiele toestellen voor het personeel goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Aanstelling controleambtenaar  belastingen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een extra personeelslid aan, bevoegd voor controle- en onderzoeksbevoegdheden in het kader van de toepassing van belastingsreglementen.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Ontslag technisch beambte

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ingediend ontslag van een technisch beambte.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Aankoop vreemdelingenmodule

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de vreemdelingenmodule van CEVI/Logins aan te kopen.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021038162

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021038162 voor een perceel gelegen Busschotstraat 2, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021048121

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021048121 voor een perceel gelegen Bossepleinstraat 105, 105A, 107, 107A, 109 en 109A te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021048165

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021048165 voor een perceel gelegen Bossepleinstraat 103 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2020168971

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2020168971 voor het bouwen van een ééngezinswoning met een open carport in de bouwvrije strook rechts van de woning op een perceel, gelegen Puttestraat ZN, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B, nr. 504 H 09.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021070936

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021070936 voor het plaatsen van een terrasoverkapping tegen een bestaand bijgebouw op een perceel, gelegen Het Everbeur 11.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021034811

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2021034811.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021048121

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021048121 op een perceel gelegen Bossepleinstraat 105, 105A, 107, 107A, 109 en 109A te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2020168971

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2020168971 op een perceel gelegen Puttestraat 119 A.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021048165

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021048165 op een perceel gelegen Bossepleinstraat 103 en 103A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021023837

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2021023837.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Zandstraat 21 - lot 3

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Zandstraat 21 met een oppervlakte volgens meting van 4,54 are, opgemeten onder lot 3 , kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr(s). 67 F/deel.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Zandstraat 21 - lot 1 en lot 2

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Zandstraat 21 met een oppervlakte volgens meting

* 5,13 are, opgemeten onder lot 1, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr(s) 67/G

* 4,38 are, opgemeten onder lot 2 , kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr(s). 67 H.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Geschil grondoverschot Baalsesteenweg t.h.v. nr 46

 

Het college van burgemeester en schepenen komt vrijwillig tussen in de vredegerechtprocedure AR 20A315 kanton Aarschot en stelt meester Beelen aan als raadsman van de gemeente.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Bijenplan - lokaal bestuur Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bijenplan goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Aktename M 16/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen Baalsesteenweg 70 te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20210422-0122.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Interleuven - agenda en verslag raad van bestuur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven die zal plaatsvinden op 14 april 2021 en het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven van 31 maart 2021.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

KEN Interleuven - agenda en verslag raad van bestuur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van Interleuven van 22 april 2021, betreffende de agenda van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven die zal plaatsvinden op 28 april 2021 en het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven van 14 april 2021.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Ontwerp terrasreglement

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verordening terras Kerkstraat 1

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan St. Mary (Kerkstraat 1 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras, met een minimale doorgang van 1 meter volgens signalisatieplan voor de periode(s) vanaf heropening horeca (Covid-19) 15.30u tot 30 september 2021 22.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Kerkstraat 1.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verordening terras Pastoor Pitetlaan 23

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Resto Karfoer voor het plaatsen van een terras met een minimale doorgang van 1 meter volgens signalisatieplan voor de periode(s) vanaf heropening horeca (Covid-19) 08.00u tot 30 september 2021 22.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Pastoor Pitetlaan 23.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verordening voetweg 68

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent tijdelijk een verboden toegang voor bestuurders van motor- en bromfietsen welke aangegeven worden met de borden C7 en C9 ter hoogte van voetweg 68 tussen de Leemstraat en de Kwetterstraat voor de periode(s): 8 mei 2021 08.00u tot 3 november 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Verordening 'Kijk ik fiets' - 12 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van 'kijk ik fiets' door sportregio Winge-Demervallei volgens locatieplan en voor het gebruik van 10 nadars, een tent van 5x5m en het gebruik van de toiletten aan de atletiekpiste voor de periode(s) 12 juni 2021 08.00u tot 12 juni 2021 13.00u en verordent een parkeerverbod voor een deel van de parking van GBS De Klimroos volgens signalisatieplan.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Toegankelijkheid Turfcafé

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit ter plaatse te gaan om de toestand verder te onderzoeken vooraleer tot een principiële beslissing m.b.t. heraanleg over te gaan.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Compensatie rit taxi

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES KWB Betekom wandeling - 24 mei - 7 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom (Langehoevestraat 103 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht met bewegwijzering van een wandeling op individuele basis (QR-code voor parcours) en het plaatsen van een bord aan het infobord aan de Grote Baan (afwijkend van reglement éénmalig niet geschilderd maar met affiche met QR-code en parcoursplan) volgens parcoursplan voor de periode(s): 24 mei 2021 06.00u tot 7 juni 2021 22.00u.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES KCBJ Beachkorfbaltornooi - 7 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KCBJ vzw (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een beachkorfbaltornooi op de buiten volleyball terreinen van De Tumkens en voor het gebruik van 25 nadarhekken, een verdeelkast van elektriciteit, 2 tenten en gebruik van de douches en kleedkamers t.h.v. de atletiekpiste en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe voor de periode(s): 7 augustus 2021 10.00u tot 7 augustus 2021 18.00u.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2021

 

BES Subsidies muziekschool deel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de tweede subsidieschijf van € 8750,00, voor muziekschool De Begijn, goed.

 

Publicatiedatum: 11/05/2021