ZITTING VAN 10 01 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Notulen CBS van 03 januari 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van  03 januari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/55

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/55' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/12 en 2022/13

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/12 en 2022/13' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/2' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/2' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/256->257

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/256' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/257' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/258

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/258'goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/260 -> 261

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/260 -> 261'goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/262

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/262' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/263

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/263' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/3->5

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/3', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/4' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/5' goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Dienstverlening ondersteuning VC/DPO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de opdracht voor dienstverlening ondersteuning  VC/DPO toe te vertrouwen aan VERA en dit tot 31 december 2022.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Aanstelling verenigingswerker art.17

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit één verenigingswerker aan te stellen vanaf 01 februari 2022 tot en met 31 december 2022.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Aanstelling tijdelijke invullingen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een personeelslid met 40% als deskundige B1-B3 doelgroepenbeleid en met 60% als administratief medewerker C1-C3 tijdelijk aan vanaf 10 januari tot en met 30 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021180823

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 10 januari 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021180823 voor het bouwen van een halfopen bebouwing op een terrein, gelegen Schavotstraat 22C.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021187254

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2021187254 voor het herverdelen van een perceel in 3 loten voor open bebouwing op een perceel, gelegen Grote Baan 78 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021167360

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021167360 voor een perceel gelegen O.L. Vrouwstraat 24C 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021169611

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021169611 voor het afsplitsen van een bouwgrond uit de tuin van een bebouwde eigendom na afbraak van de bestaande schuur voor een perceel gelegen Peuterstraat 74 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021180777

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021180777 voor het uitbreiden van de woning en het regulariseren van binnenverbouwingen op een perceel, gelegen Grote Baan 79.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021187829

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021187829 voor het bouwen van een ééngezinswoning in open verband op een perceel, gelegen Soelstraat 18.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021188961

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021188961 voor het plaatsen van een zwembad inclusief verhardingen en bronbemaling op een perceel, gelegen Nieuwstraat 25.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021194801

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van verkaveling OMV_2021194801, voor het bijstellen van een bestaande verkaveling (34/17) om lot 4 een functiewijziging te geven van woon- naar nevenfunctie met als doel om de op te richten woning op lot 4 te kunnen uitbaten als een B&B op een perceel, gelegen Hannekensstraat 21 en 21A te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021197658

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021197658 voor het regulariseren van gevelbekleding en het uitbreiden van de woning op een perceel, gelegen Mechelbaan 56.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021198098

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021198098 voor het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met carport op een perceel, gelegen Mechelbaan 80.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Verlenen OMV_2021166922

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021166922 op een perceel gelegen Molenweg 65 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Verlenen OMV_2021167360

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021167360 op een perceel gelegen O.L. Vrouwstraat 24C 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Verlenen OMV_2021188721

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021188721 op een perceel gelegen Liersesteenweg 45A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Aktename M 40/2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen O.L. Vrouwstraat 41 te 3130 Begijnendijk, met als kadastrale omschrijving, 2de afd., sectie A - 241/M, met inrichtingsnummer 20211222-0048.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Kwaliteitsonderzoek woning

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het technisch verslag van het kwaliteitsonderzoek, uitgevoerd in de woning gelegen Moorsemsestraat 273 te 3130 Begijnendijk en van het advies van de adviseur woningkwaliteit.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN IGO - verslag BZAV en AV 17 december 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de bijzondere algemene vergadering en de algemene vergadering van IGO div., van 17 december 2021.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

KEN Ecowerf - verslagen BAV en BZAV

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van Ecowerf van 17 december 2021 betreffende de melding dat de verslagen van de buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen van 15 december 2021, kunnen geraadpleegd worden op de website van EcoWerf.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Vergunning Uitzonderlijk Vervoer D-buermans

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan D-buermans (Hoogbuul 53 te 2250 Olen) voor het gebruik van de gemeentewegen voor uitzonderlijk vervoer volgens locatieplan gedurende de periode(s): 10 januari 2022 12.00u tot 31 december 2022 23.00u. Het college van burgemeester en schepenen wenst het uitzonderlijk vervoer te laten rijden op de gewestwegen, behalve als de bestemming lokaal op het grondgebied is. Dit moet drie weken vooraf aangevraagd worden.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Verordening verhuis Baalsesteenweg 1/0011

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kathleen Hubin (Baalsesteenweg 1/0011 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat

 de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie

 bij gebruik van pneumatische steunpoten er steeds drukplaten worden gebruikt om het openbaar domein niet te beschadigen

voor de periode(s):

 Zaterdag 5 februari 2022 06.00u tot 5 februari 2022 18.00u

 Zondag 6 februari 2022 06.00u tot 6 februari 2022 18.00

en verordent tijdelijk het opheffen van de verkeersborden C3 met onderbord en E9a ter hoogte van de horecazaak Okazaki Sushi en vervangt het verkeersbord door een nadar en parkeerverbod . Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Baalsesteenweg 1/0011 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz.

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij - perceel 1 (aankoop (signalisatie-) en werkkledij)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Delcaert-Vercammen safety nv, Mechelsesteenweg 708 te 1800 Vilvoorde, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz.

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij - Perceel 2 (aankoop (veiligheids)schoenen)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Planet Europe nv, Kerkstraat 40 te 2430 Laakdal, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz.

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij - Perceel 3 (aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM))” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Planet Europe nv, Kerkstraat 40 te 2430 Laakdal, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij enz.

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Raamovereenkomst voor de aankoop van kledij, (werk)schoenen en PBM + het  reinigen en herstellen van kledij - Perceel 4 (het reinigen en herstellen van arbeidskledij)” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Texworks bvba, Pastorijstraat 16 te 3130 Betekom, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als het basisperceel.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Onderhoud asfaltwegen 2022 - Ontwerper en VC

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt Interleuven aan voor de opmaak van een ontwerpdossier, de veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering, de opmaak van een sloopinventaris en de projectopvolging van de onderhoudswerken aan diverse asfaltwegen in 2022.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Jaarvergunning signalisatie De Watergroep 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent slechts een tijdelijke vergunning van 3 maanden aan De Watergroep voor het signaleren van kleine en/of dringende werken op het openbaar domein voor de periode tot en met 10 april 2022.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Asfaltwegen 2021 - voorstel bijwerk

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een gemeenteraadsbesluit voor te bereiden waarbij, naast de Aarschotstesteenweg (rotonde), Werchtersesteenweg (drempel), de O.L.-Vrouwstraat, wegdelen tussen P. Scharpélaan-Seypstraat-Soelstraat als bijwerk toe te voegen aan de opdracht Asfaltwerken 2021.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Gunning van de organisatie van kampen in 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de opdracht voor het organiseren van sport- en vakantiekampen in de periode van 4 tot en met 8 april 2022, in de periode van 25 juli tot en met 29 juli en in de periode 22 augustus tot en met 26 augustus 2022 toe te kennen aan Sporty, Ernest-Solvaystraat 2, 3010 Kessel-Lo gezien zij de best scorende offerte hebben ingediend.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Princiepsakkoord renovatie Laakbrug

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Uitlenen driekoningen beelden

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan een inwoner/kunstenares om de driekoningen beelden van de kerststal van Betekom, gedurende twee weken te lenen, voor het maken van plastic replica.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 10 JANUARI 2022

 

BES Poëzieplein 24/01-05/02/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan bibliotheek Begijnendijk (Dorpsstraat 8 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van Poëzieplein op het dorpsplein aan de bib volgens locatieplan voor de periode(s) 24 januari 2022 09.00u tot 5 februari 2022 18.00u.

 

Publicatiedatum: 20/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.