ZITTING VAN 23 04 2019 - 17:25 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

 

Schepen Bart Sorée sluit aan bij de zitting vanaf de bespreking van agendapunt 23.

Schepen Bart Sorée verlaat de zitting bij de bespreking van agendapunt 24.

Schepen Bart Sorée sluit aan bij de zitting vanaf de bespreking van agendapunt 26.

Schepen Bart Sorée verlaat de zitting bij de bespreking van agendapunt 27.

Schepen Bart Sorée sluit aan bij de zitting vanaf de bespreking van agendapunt 28.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - NOTULEN VERGADERING VAN 15 APRIL 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 15 april 2019 goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - MELDING PERSONEELSZAKEN DOOR DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding van de algemeen directeur van personeelszaken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - GOEDKEURINGSLIJST BESTELBON 2019/23

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/23" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - AANSTELLING SELECTIEBUREAU FINANCIEEL DIRECTEUR

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat er geen prijsofferte werd ontvangen inzake aanstelling selectiebureau financieel directeur

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - TIJDELIJKE AANSTELLING BIBLIOTHEEKASSISTENT

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit één bibliotheekassistent met halftijdse prestaties aan te werven ter vervanging van de loopbaanonderbreking van een huidige bibliotheekassistent.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - KENNISNAME PROCES-VERBAAL EXAMEN SEIZOENARBEIDERS

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het opgemaakte proces-verbaal waaruit blijkt dat twee kandidaten geslaagd zijn voor de selectieprocedure aanwerving seizoenarbeiders in contractueel verband.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AANSTELLING VAN VIER SEIZOENARBEIDERS

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit vier voltijdse seizoenarbeiders aan te stellen met een contract van bepaalde duur met ingang van 01 mei 2019 in de functie van technisch beambte (E1-E3).

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVEREN VAN KIEZERSLIJSTEN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om exemplaren van de kiezerslijst ter beschikking te stellen aan Open vld, Groen, CD&V, Vlaams Belang, n-va en sp.a.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - VERSTREKKING PERSONENLIJST PASGEBOREN KINDEREN

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de aanvrager voldoet aan de wettelijk bepaalde voorwaarden om de personenlijst te ontvangen van kinderen geboren in de periode van 1 januari 2019 tot heden. Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst burgerzaken om deze lijst te verstrekken.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AANPLAKBORDEN VERKIEZINGEN 26 MEI 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aanplakborden voor verkiezingsaffiches te plaatsen aan de kerk in Begijnendijk en aan gemeentelijke basisschool De Klimroos in Betekom.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - GEVALIDEERDE LIJST VERDELING KIEZERS

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de door de provinciegouverneur gevalideerde lijst van de verdeling van kiezers van Begijnendijk over elf stembureaus.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019046660

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier m.b.t. omgevingsvergunning S 38/2019 - OMV_2019046660, voor plaatsen van een dakuitbouw in het voorste dakvlak op een terrein, gelegen Puttestraat 162D, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJKHEID OMV_2019041960

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier m.b.t. omgevingsvergunning S 36/2019 - OMV_2019041960, voor het bouwen van een carport en het overkappen van een terras op een terrein, gelegen Vijversstraat 44 ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJK- EN VOLLEDIGHEID OMV_2019044357

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier m.b.t. omgevingsvergunning V 05/2019 OMV_2019044357 voor het verkavelen van het lot 2 in 2 loten bestemd voor woning in halfopen bebouwing op een perceel, gelegen 24007B0186/00M002-Mechelbaan 227 en Mechelbaan 227A ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - ONTVANKELIJK- EN VOLLEDIGHEID OMV_2019046291

 

Het college van burgemeester en schepenen verklaart het aanvraagdossier m.b.t. omgevingsvergunning V 06/2019 OMV_2019046291 voor het verkavelen van bebouwd perceel in 2 loten halfopen bebouwing na sloop van de woning Baalsesteenweg 77

op een perceel, gelegen Baalsesteenweg 77-79 3130 Begijnendijk, ontvankelijk en volledig.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019046660

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019046660.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AFLEVERING OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019041960

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de omgevingsvergunning met referentie OMV_2019041960.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019044357

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag V 05/2019 OMV_2019044357 voor het verkavelen van het lot 2 in 2 loten bestemd voor woning in halfopen bebouwing op een perceel, gelegen 24007B0186/00M002-Mechelbaan 227 en Mechelbaan 227A.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - START OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019046291

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag V 06/2019 OMV_2019046291 voor het verkavelen van een perceel in 2 loten bestemd voor woningen in halfopen bebouwing na sloop van de bestaande woning Baalsesteenweg 77.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AFSLUITEN OPENBAAR ONDERZOEK OMV_2019023936

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de omgevingsvergunningsaanvraag S 22/2019 - OMV_2019023936 voor het uitbreiden van een garage op een terrein, gelegen Ceulstraat 25

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - TOEKENNING ENERGIEPREMIE AANVRAAG 07_2019

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan de financiële dienst de opdracht te geven om in het kader van de subsidieaanvraag ‘Energiepremies’ nr. 07_2019, het bedrag van € 48,40 uit te keren.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG TOT TOELATING SPELEN VERSTERKTE MUZIEK

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit toelating te verlenen tot het organiseren van een verjaardagsfeest, waarbij gedurende dit feest toelating wordt gegeven tot het spelen van versterkte muziek (discobar) onder voorwaarden.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - AANVRAAG UITSTEL BUITENGEBRUIKSTELLING

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: overleg met advocaat van betrokkene

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Kennisname - AANGEPASTE POLITIEVERORDENING

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aangepaste politieverordening uit het college van burgemeester en schepenen van 15 april 2019.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - SIGNALISATIEVERGUNNING EN POLITIEVERORDENING

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vergunning te geven voor het gebruiken van een rijstrook (richting Liersesteenweg) van de Kerkstraat tussen nr. 3/0001 en de toegang tot de parking van de parochiezaal voor het plaatsen van een tent en activiteiten tijdens de opendeurdag gedurende de periode van 11 mei 2019 09.00 u tot 11 mei 2019 17.00 u aan Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk (Kerkstraat 3/0001, 3130 Begijnendijk).

Er komt eveneens een parkeerverbod tussen Kerkstraat 3/001 en de toegang tot de parking van de parochiezaal.

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - REGELING AFSLUITING PERCEELSGRENS GEMEENTELOODS

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: We gaan ter plaatse kijken.

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 23 APRIL 2019

 

Besluit - GELUIDSARM VUURWERK

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit als slotapotheose voor de Pinksterkermis te Begijnendijk en de augustuskermis te Betekom een geluidsarme vuurwerk- en lasershow te bestellen bij de firma Vangelabbeek Events bvba.