ZITTING VAN 20 12 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Notulen CBS van 13 december 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 13 december 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Noodopvang (verlengde) kerstvakantie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om voor de organisatie van noodopvang tijdens de (verlengde) kerstvakantie een beroep op buitenschoolse kinderopvang Ferm. Indien de vraag groter zou zijn dan het aanbod, zal de gemeente extra monitoren en infrastructuur ter beschikking stellen voor de noodopvang.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Begeleiding zelfevaluatie organisatiebeheersing

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van de administratie om zich extern te laten begeleiden voor de zelfevaluatie organisatiebeheersing. De opdracht voor het begeleiden bij een zelfevaluatie in het kader van organisatiebeheersing wordt, na vergelijk van de ingediende offertes, gegund aan Amelior. Het benodigde krediet is voorzien in het MJP 2020-2025 onder registratiesleutel ACT 162 0190/61315000.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/53

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/53' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/9

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/9' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/239

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/239' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/240->242

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/240', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/241' en ' Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/242' goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Correctie op aanslagbiljet uit kohier KRA21

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de correctie die gemaakt wordt op het aanslagbiljet G/BEL/2021/219.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Aanpassen verzekeringspolis

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de vermelde polissen aan te passen door voor deze OCMW en gemeente deels samen te voegen.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Bepaling prijssubsidiefactor

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit met onmiddellijke ingang om de prijssubsidiefactor te verhogen naar 3 en vanaf januari 2022 terug vast te stellen op 2.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Molen Betekom - subsidie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om bij de derde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 de subsidie aan Natuurpunt voor de restauratie van de molen in Betekom te verhogen met 37.500 euro.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Aanstelling technisch assistent D1-D3

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een voltijdse technisch assistent D1-D3 aan ter vervanging van afwezige personeelsleden in de groendienst vanaf 01 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Aanstelling vervangingen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit vier technische beambten en één technisch assistent aan te stellen met 7,6 uren van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2022 met een vervangingscontract.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een columbariumnis voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Ontgraving urnegraf begraafplaats Baalsesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontgraving van een gewoon urnegraf naar een urnegraf voor 2 personen met concessie op de begraafplaats Baalsesteenweg.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021181872

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 20 december 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021181872 voor het plaatsen van een omheining op een terrein, gelegen Wittevinnestraatje 29.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021185080

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2021185080 voor verkavelingswijziging voor de grenzen van de kavels van de oorspronkelijke verkaveling met intern nummer V 20/2019 op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 36 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021159387

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021159387 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 177A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021161143

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021161143 voor een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 234C 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021179573

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021179573 voor het afbreken en bouwen van een ééngezinswoning op een perceel, gelegen Mechelbaan 84.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021181872

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021181872 voor het plaatsen van een omheining op een perceel, gelegen Wittevinnestraatje 29.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021185080

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van verkaveling OMV_2021185080, voor verkavelingswijziging voor de grenzen van de kavels van de oorspronkelijke verkaveling met intern nummer V 20/2019 op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 36 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021143802

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2021143802 op het perceel Raamstraat 8 en 8A..

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021152031

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021152031 op een perceel gelegen Werchtersesteenweg 203 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021161143

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021161143 op een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 234 D en E  3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Verkoopbaarheidsattest Dorpsstraat 35 en 37

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Michiels, Stroeykens & Pelgrims voor een vergunde verkaveling van een perceel gelegen Dorpsstraat 35 en 37, kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie B, nr(s). 437 H en 437 S.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Onttrekken openbare weg Kwetterstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid, naar aanleiding van de GP Sven Nys 2022 op 1 januari 2022, om de Kwetterstraat aan het openbaar domein te onttrekken. Op 1 januari 2022 wordt een zone met een welbepaalde perimeter ingesteld. Deze zone behelst het verkeersvrije gedeelde van de Kwetterstraat, op grondgebied Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Verordening voetweg 68 Leemstraat - Kwetterstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen verordent tijdelijk een verboden toegang voor bestuurders van motor- en bromfietsen welke aangegeven worden met de borden C7 en C9 ter hoogte van voetweg 68 tussen de Leemstraat en de Kwetterstraat voor de periode(s): 3 november 2021 08.00u tot 4 januari 2022 23.00u.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Bevestiging deelname ruimtetraject

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt aan Provincie Vlaams-Brabant de deelname aan het bovenlokaal ruimtetraject voor de Demerstreek. Tevens bevestigt het college van burgemeester en schepenen om het thema permanent wonen op campings verder op te nemen via het IGS-project en het lokaal woonoverleg, en hiervoor de provincie uit te nodigen.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Subsidies jeugdzwerfvuilacties 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de jeugdverenigingen die deelgenomen hebben aan de zwerfvuilacties in 2021, namelijk KAJ en Chiro Betekom, elk het subsidiebedrag van € 125,00 uit te keren.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Jaarvergunning Proximus 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Proximus een jaarvergunning voor het uitvoeren en signaleren van werken (cat. 3) werkjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Proximus: werkvergunning kabel Kerkplein

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Proximus om een kabel aan te leggen t.h.v. Kerkplein 3.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Sleutelbaan 74 - Werktoelating Fluvius

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om in te stemmen met door Fluvius uit te voeren rioleringswerken uit te voeren op gepland te verwerven openbare domein.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Aanbod Fluvius plaatsen IBA's

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodigingen die zullen verstuurd worden aan de niet-aansluitbare woningen om een IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) te laten plaatsen door Fluvius.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Jagersstraat verkaveling - DO

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de definitieve oplevering van de infrastructuurwerken, uitgevoerd in het kader van de verkavelingsproject uitgevoerd in de Jagersstraat goed door de verkavelaar Danneels Projects NV, mits herstel van de gebreken vastgesteld door het technisch bureau.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Brief provinciale ondersteuning inzake GAS5

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de juridische dienst Vlaams-Brabant i.v.m. provinciale ondersteuning aan gemeenten inzake GAS-snelheid en optreden als sanctionerend ambtenaar.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Maatregelen snelheidshandhaving

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het voorstelde globale plan van aanpak rond snelheidshaving om zo de verkeersveiligheid in de gemeente verder te bevorderen.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Glühweinwandeling 26 december 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Natuurpunt Begijnendijk voor het organiseren van een Glühweinwandeling en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe voor de periode(s): 26 december 2021 12.00u tot 26 december 2021 16.00u.

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

KEN Opvolging VTC afsprakenmodule

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van VTC/L/2021/073.or

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 20 DECEMBER 2021

 

BES Verlof cafetaria sportcentrum De Tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de sluiting van de cafetaria van sportcentrum De Tumkens, van  24 december 2021 tot en met 02 januari 2022 .

 

Publicatiedatum: 28/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.