ZITTING VAN 27 12 2023 - 11:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Notulen CBS van 18 december 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 18 december 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

KEN IGO div - notulen rvb 8 december 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van 8 december 2023 van IGO div.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Aanduiding SPOC bestuurlijke aanpak

 

Het college van burgemeester en schepenen duidt burgemeester Bert Ceulemans aan als single point of contact (SPOC) voor de bestuurlijke aanpak tot einde legislatuur.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

KEN Wijziging toezichtprocedure IGS en VVMW

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Agentschap Binnenland bestuur in verband met de wijziging toezichtprocedure voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/63 + 2024/14

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/63 en 2024/14' goed.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/150 > 151

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/150' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/151' goed.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/152

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/152 goed.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

KEN Gemeentelijke dotaties 2024  hulpverleningszone

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van de gouverneur inzake de gemeentelijke dotaties HVZ Oost 2024, het besluit hieromtrent en de bijlage.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Verkiezingen: gemeentelijke verantwoordelijke

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een gemeentelijke verantwoordelijke of contactpunt aan te wijzen voor de organisatie van de verkiezingen van 9 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023082954

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2023082954.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023149347

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023149347 op een perceel gelegen Hannekensstraat ZN.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Locatievoorstel laadpaal TotalEnergies

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het locatievoorstel van TotalEnergies voor het plaatsen van twee laadpalen (4 laadplaatsen) aan sportcentrum De Tumkens volgens het plan in bijlage goed, op voorwaarde dat de plannen voor de heraanleg van de parking zoals voorzien kunnen uitgevoerd worden en de timing van de plaatsing en aansluiting van de laadpaal afgestemd worden met deze van de heraanleg van de parking.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Raamovereenkomst De Groote wegmarkeringen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de toetreding tot de raamovereenkomst wegmarkeringen van de aankoopcentrale CREAT met De Groote wegmarkeringen als gegunde partner en uitvoerder van de opdracht voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Raamovereenkomst VVS nv

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de toetreding tot de raamovereenkomst signalisatie van de aankoopcentrale CREAT met VVS nv als gegunde partner en uitvoerder van de opdracht voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Raamovereenkomst Symeta Hybrid

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de toetreding tot de raamovereenkomst digitaal aangeleverde uitgaande post van de aankoopcentrale CREAT met Symeta Hybrid als gegunde partner en uitvoerder van de opdracht voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Onttrekken openbare weg Kwetterstraat –GP Sven Nys

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de politieverordening inzake openbare orde, rust en veiligheid vast om de Kwetterstraat aan het openbaar domein te onttrekken naar aanleiding van de GP Sven Nys 2024.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Verlof cafetaria sportcentrum De Tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de sluiting van de cafetaria van sportcentrum De Tumkens, van 24 december 2023 tot en met 02 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Vaste benoeming

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 27 DECEMBER 2023

 

BES Mutatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 29/12/2023