ZITTING VAN 14 03 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Notulen CBS van 7 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 7 maart 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Dagorde gemeenteraad van 24 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 24 maart 2022 a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter Roger Verduyckt.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Financiële steun - Het Raster

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen financiële steun aan vzw Het Raster.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Ecowerf - verslag RVB van 2 februari 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van Ecowerf van 2 februari 2022.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/282

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/282' goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/283

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/283' goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/22

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/22' goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/41->44

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/41', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/42', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/43' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/44' goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/45->46

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen - bedrijfsvoorheffing' van 'Goedkeuringslijsten aanrekeningen 2022/45 -> 46' goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/47->48

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/47' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/48' goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Vervanging buschauffeur

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een vervanging aan te stellen voor de afwezigheid van een deeltijdse buschauffeur vanaf 14 maart 2022 voor bepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Geen afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een stopzetting van een procedure van afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid - OMV_2021169990

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag MV 3/2021 - OMV_2021169990, van 9 maart 2022.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022033708

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022033708 voor het vernieuwen van een bestaand tuinhuis met aanbouw poolhouse en het plaatsen van een zwembad op een perceel, gelegen Busschotstraat 35.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022003147

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2022003147 voor het bijstellen van de verkaveling OMV2020104916 nl. de bebouwbare oppervlakte van de twee woningen in halfopen verband te vergroten en de bouwbreedte van 11 meter naar 12 meter en de bouwdiepte van 9 meter naar 10 meter te brengen voor een perceel gelegen Waterstraat 23 en 23A te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2022004974

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022004974 voor het creëren van twee kavels bestemd voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning en grondafstand voor verbreding van Hoekje voor een perceel gelegen Hoekje 34 en 36 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Weigering OMV_2021155584

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert  de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021155584 op een perceel gelegen Hulstsestraat 33 3130 Begijnendijk

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Verlenen OMV_2021194801

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2021194801.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Verlenen OMV_2022000407

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022000407 op een perceel gelegen Puttestraat 162J 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Verlenen OMV_2022008447

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022008447 op een perceel gelegen Aarschotsesteenweg 159 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Verlenen OMV_2022024789

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022024789 op een perceel gelegen Soelstraat 82A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Toelating inbuizing Vennestraat 17A

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Aktename M 9/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen Haltestraat 55 - 57 te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20220120-0034.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES IOD - verordening parkeerverbod

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift op de Prof. Scharpélaan 61 bus 2 te 3130 Begijnendijk, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 2 april 2022 07.00 u tot 2 april 2022 13.00 u en verordent een tijdelijk parkeerverbod op twee parkeerplaatsen. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Prof. Scharpélaan 61 bus 2 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): parkeerplaatsen.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Uitnodiging Nieuwjaarsevent Unizo BKT

 

Het college van burgemeester en schepenen zal als sponsorpartner (formule 3, partner van Unizo BKT t.w.v. 550 euro) deel nemen aan het jaarlijkse Nieuwjaarsevent van Unizo BKT, dat plaatsvindt op 22 april 2022.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Dossier OMV_2022010037 ingetrokken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis dat het dossier OMV_2022010037 op een perceel gelegen, Kleinesteenweg 18, werd ingetrokken.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

KEN Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsaanvraag

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de bekendmaking van het openbaar onderzoek omgevingsaanvraag MV 3/2021 - OMV_2021169990. Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag, kunnen van 14 maart 2022 tot en met 12 april 2022, ingediend worden.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Begijnendijk centrum - Voorlopige oplevering

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorlopige oplevering van de herinrichtingswerken van het centrum van Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Centrum Begijnendijk  - Verrekening 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het gemeentelijk aandeel in de gecoördineerde verrekening 2 van de herinrichtingswerken in het centrum van Begijnendjk goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Asfaltwegen 2021 - Onvoorziene prijsherziening

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in overleg met de opdrachtnemer de herzieningsformule van de opdracht aan te passen in functie van de abnormale verhoging van de grondstofprijzen ingevolge corona en de economische impact van het conflict in Oekraïne.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Kandidatuur vaste standplaatsen markt Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord voor het openstellen van vrijgekomen standplaatsen op de markt.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Initiatief marktcommissie: bezoek van de paashaas

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met het initiatief van de marktcommissie, nl. het bezoek van de paashaas aan de wekelijkse markt van Begijnendijk op donderdag 14 april 2022 tussen 9.00 en 12.00 u, waarbij deze lekkers uitdeelt.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES GBS De Puzzel – Kindertoneel – 25-27 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van het kindertoneel 'De kleren voor de Keizer' volgens locatieplan en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe voor de periode(s) 25 maart 2022 17.00 u tot 27 maart 2022 18.00 u.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES GBS De puzzel–Grootouderwandeling – 30 maart 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een grootouderwandeling volgens locatieplan, voor het gebruik van 2 partytenten, 10 nadars en klaarzetten tafels en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe voor de periode(s) 30 maart 2022 08.00 u tot 30 maart 2022 12.00 u.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Uitrol Geo-IT meldingenloket

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het online loket van de gemeente uit te breiden met het Geo-IT meldingenloket.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Explosief wandel-toneeltocht Bieheidebos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Toneel Explosief (A. Bosmanslaan 80 te 3130 Betekom) voor het opvoeren van toneelstukjes in het Recreatiebos Bieheide en het speelbos Begijnendijk volgens locatieplan voor de periode(s) 16 april 2022 13.00u tot 17 april 2022 19.00u.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Organisatie buitenspeeldag

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de organisatie van de buitenspeeldag op 20 april 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Halloweentocht Zalm Vrienden vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Zalm Vrienden België vzw (Betekomsesteenweg 75 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een halloweentocht door vzw De Zalm Vrienden volgens locatieplan voor de periode(s) 29 oktober 2022 19.00 u tot 30 oktober 2022 00.00 u.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES 8 meiviering oudstrijders

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk/NSB (Dorpsstraat 8 bus 1 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de 8 meiviering aan het monument van Betekom en voor het gebruik van een nadarafsluiting aan het monument van Betekom volgens locatieplan voor de periode(s) 8 mei 2022 09.00 u tot 8 mei 2022 12.00 u.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Indienen subsidieaanvraag bij Agion

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een aanvraag in te dienen bij AGION voor het bekomen van subsidies voor optimalisatie van de schoolinfrastructuur van GBS De Puzzel en keurt hiertoe het opgemaakte aanvraagformulier goed.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 14 MAART 2022

 

BES Project 'Generatie Rookvrij'

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om deel te nemen aan het project 'Generatie Rookvrij' in samenwerking met Logo Oost-Brabant.

 

Publicatiedatum: 23/03/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.