ZITTING VAN 12 06 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Alex Vissenaekens, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Notulen CBS van 05 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 05 juni 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Dagorde gemeenteraad van 22 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 22 juni a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter Roger Verduyckt.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Melding personeelzaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/36

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/36' goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/73

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/73' goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/74 -> 75

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/74' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/75' goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/76

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen bedrijfsvoorheffing van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/76 goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Instap raamovereeenkomst elektronische MTC

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit in te stappen in de raamovereenkomst van de Vlaamse Overheid voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Aanvraag personenlijst door de scholen

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toestemming aan de dienst burgerzaken om een personenlijst op te maken zodat de brochures over de scholen verdeeld kunnen worden.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Geen afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een stopzetting van een procedure van afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023023125

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023023125 voor het verkavelen van drie loten bestemd voor open bebouwing voor een perceel gelegen  te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023036986

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023036986 voor een perceel gelegen 24010B0681/00H000.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023043534

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023043534 voor het verdelen van een perceel in meerdere loten waarvan twee voor open bebouwing voor een perceel gelegen  te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023047766

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023047766 voor een perceel gelegen Jagersstraat 39 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023049767

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023049767 voor een perceel gelegen Tumkensberg 40 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023056858

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023056858 voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing op een perceel, gelegen Pandhoevestraat 79A.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023069393

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023069393 voor het bouwen van een ééngezinswoning op een perceel, gelegen Den Dries 10.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023072383

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023072383 voor het plaatsen van een omheining op een perceel, gelegen Vijversstraat 25.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023044699

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023044699 op een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 127 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Beroepschrift ingediend dossier OMV_2023003389

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het beroepschrift dat werd ingediend bij de deputatie voor het dossier OMV_202300389 voor een perceel gelegen Balenbergstraatje 26.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Beroepsbeslissing Hulstsestraat 20B

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant voor het uitbreiden van een bestaand tuinhuis en het plaatsen van een omheining voor een perceel gelegen Hulstsestraat 20B.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Aktename omgevingsvergunningsmelding M 9/2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de omgevingsvergunningsmelding met referentie OMV_2023067978 op een perceel gelegen Strooiselhoeve 55 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Werken openbaar domein - Steursstraat 12

 

Het college van burgemeester van schepenen gaat akkoord met het wegnemen van de klinkers ter hoogte van de oprit gelegen Steursstraat 12, 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B, nummer 510 V.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Open brief Vlaamse Bouwmeester

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de open brief van de Vlaamse Bouwmeester.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Punt bijlagen/links Open Brief 30.05.2023 Vlaams Bouwmeester
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Begijnendijk - Onderhoudswerken asfalt 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Begijnendijk - Onderhoudswerken asfalt 2022”  aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder (op basis van de prijs), zijnde  Vanhoeyveld BM, Leuvensesteenweg  38 te 3191 Boortmeerbeek tegen het nagerekende offertebedrag van € 264.359,63 excl. btw of € 319.875,15 incl. 21% btw.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Begijnendijk - vergroening centrum Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 323.220 en de raming voor de opdracht “Begijnendijk - vergroening centrum Betekom”, opgesteld door de ontwerper, Gebouwen en infrastructuur, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES De Watergroep - Netvernieuwing Kerkstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande werken t.h.v. de Kerkstraat goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Vorderingsstaat kinderopvang

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 goed voor de bouw van de multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Ingebrekestelling Sportinfrabouw

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Verordening parkeerverbod Kerkstraat 5

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Theophile Verreydt (Elzenveld 12 031 te 1930 Zaventem) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift voor de periode(s): 04 juli 2023 06.00u tot 04 juli 2023 19.00u en verordent parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 5. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 5 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Verordening parkeerverbod Kerkstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Theophile Verreydt (Elzenveld 12 031 te 1930 Zaventem) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift 29 juli 2023 06.00u tot 29 juli 2023 19.00u en verordent parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 5. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 5 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Hondenweide

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan om het perceel, kadastraal gekend onder B 467A, om te vormen naar een hondenweide.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

KEN Brief i.v.m. fietssituatie in de Staeystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief i.v.m. de fietssituatie in de Staeystraat

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Gebruik schoolbus door Chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Chiro Begijnendijk om de schoolbus te gebruiken om een heenrit te verzorgen ter gelegenheid van hun chirokamp.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Gebruik schoolbus door Chiro Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Chiro Betekom om de schoolbus te gebruiken om een heenrit te verzorgen ter gelegenheid van hun kamp

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Ophalen tenten voor Chiro Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ophalen en terugbrengen van tenten voor Chiro Begijnendijk, goed.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Goorse Gordel WTC Het Papwiel - 18 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan WTC Het Papwiel (Peyerstraat 41 te 2220 Heist-op-den-Berg) voor een fietstocht met bewegwijzering volgens parcoursplan voor de periode(s): 18 juni 2023 08.00u tot 18 juni 2023 17.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Midzomer 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een verenigingenbeurs met optredens van de Ketnetband om 18.30u op het grasveld achter de beachvolleybalpleinen aan Sportcentrum De Tumkens (volgens locatieplan) voor de periode(s): 24 juni 2023 08.00u tot 24 juni 2023 23.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Beachclub Zandzibaar 2023 - 11-24 juli 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Volleyskiteam (Hannekensstraat 29 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van beachclub Zandzibaar 2023 volgens locatieplan voor de periode(s) 11 juli 2023 07.00u tot 24 juli 2023 17.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES 25 jaar GBS De Klimroos - 01 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van het 25 jaar bestaan van GBS De Klimroos in de Prof.Scharpélaan 47 (volgens locatieplan) voor de periode(s): 1 september 2023 14.00u tot 1 september 2023 22.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES 12de Grote Garageverkoop - 10 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Marina Alaerts (Baalsesteenweg 157A te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van de 12de Grote Garageverkoop Begijnendijk-Betekom op het grondgebied van de gemeente Begijnendijk en voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden (tweezijdig beschilderd op de locaties loods, sporthal, Lakenbrug, hoek Baalsesteenweg-Peuterstraat, Kerkplein) voor de periode(s): 10 september 2023 09.00u tot 10 september 2023 17.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afscheidsviering 3de kleuterklas GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de afscheidsviering van de kleuters van de 3de kleuterklas in GBS De Klimroos volgens locatieplan voor de periode(s) 21 juni 2023 18.00u tot 21 juni 2023 21.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Afscheidsviering 6de leerjaar GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de afscheidsviering van de leerlingen van het 6de leerjaar met een hapje en een drankje en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe in GBS De Klimroos volgens locatieplan voor de periode(s) 27 juni 2023 18.00u tot 27 juni 2023 23.00u.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Verrassingen in je valies

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft bibliotheek Begijnendijk de opdracht om tijdens de zomer van 2023 deel te nemen aan het project "Verrassingen in je valies".

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JUNI 2023

 

BES Criteria vaste benoeming

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de criteria 'vaste benoeming gemeentelijk onderwijs' vast.

 

Publicatiedatum: 20/06/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.