ZITTING VAN 03 01 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

David Dupont, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Notulen CBS van 24 en  27 december 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergaderingen van 24 en 27 december 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/253->254

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/253' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/254' goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/1' goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/255

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/255' goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/11

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/11' goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Vermeerderen verhuurvoertuigen met bestuurder

 

Het college van burgemeester en schepenen voegt het verhuurvoertuig met herkenningsnummer 0015 toe voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021158074

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021158074 voor het bouwen van een appartement met een handel-gelijkvloers inclusief verharding en bronbemaling op een perceel, gelegen hoek Veldstraat en Liersesteenweg.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021166922

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021166922 voor een perceel gelegen Molenweg 65 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021167357

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021167357 voor een perceel gelegen 24010B0577/00H000.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021180823

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021180823 voor het bouwen van een halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Schavotstraat 22C.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021186068

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021186068 voor het afbreken van de bestaande woning en het herbouwen van een ééngezinswoning op een gewijzigde plaats op een perceel, gelegen Staeystraat 34.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021187254

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van verkaveling OMV_2021187254, voor het herverdelen van een perceel in 3 loten voor open bebouwing op een perceel, gelegen Grote Baan 78 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021188721

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021188721 voor het bouwen van een halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Liersesteenweg 45A.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Verlenen OMV_2021176932

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021176932 op een perceel gelegen Hannekensstraat 21 en 21A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Weigeren OMV_2021149639

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2021149639.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Intrekking beroepschrift OMV_2021013914

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de intrekking van het beroepschrift voor het dossier OMV_2021013914 op een perceel gelegen Steijenhoflaan.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Verordening éénrichtingsverkeer Kerkplein

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Onderneming Van Den Broeck (Schrieksesteenweg 117 te 2221 Heist-op-den-Berg) voor het plaatsen van een stelling, op voorwaarde dat de stelling voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 10 januari 2022 07.00u tot 8 april 2022 17.00u en verordent een tijdelijk éénrichtingsverkeer voor alle gemotoriseerde voertuigen van het kerkplein met een rijrichting van de Dorpsstraat naar de Nieuwstraat. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkplein 3 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): voetpad, rijbaan.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Verdelingsaanvraag Hulst

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel ter plaatse gekend als Hulst, kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr(s). 02 A P0000 (volgens opmetingsplan).

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Begijnendijk Centrum - VS 28

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 28 van de herinrichtingswerken van het centrum van Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Wegmarkeringen 2020 - Vorderingsstaat 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 2 van de uitvoering van de wegmarkeringen goed.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

KEN Mobiliteitsstudie Zuiderkempen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag om, op basis van de inzichten die verschaft zijn bij het scenario onderzoek met behulp van het regionaal verkeersmodel Kempen, aan te geven wat de belangrijkste bovengemeentelijke maatregelen voor Begijnendijk zijn. Er worden een drie tal (niet strikt gelimiteerd) maatregelen gevraagd per doelstelling. Deze maatregelen zijn gekoppeld aan de doelstellingennota, goedgekeurd in de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 mei 2021. In het college van 10 januari 2022 zullen de prioritaire maatregelen in een besluit gegoten worden.

 

Aan de hand van deze maatregelen zal in de ambtelijke werkgroep van 19 januari 2022 een visie voor de verkeersnetwerken worden uitgewerkt en eventuele tegenstrijdigheden worden uitgeklaard ter voorbereiding van de volgende stuurgroep.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 3 JANUARI 2022

 

BES Doortocht ‘Hel van het Hageland’ – 1 mei 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan WTC Heultje (Schoolstraat 28 te 2260 Westerlo) voor een doortocht met bewegwijzering van het evenement "De hel van het Hageland" volgens parcoursplan voor de periode(s): 1 mei 2022 07.00u tot 1 mei 2022 17.00u.

 

Publicatiedatum: 13/01/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.