ZITTING VAN 08 05 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Notulen CBS van 2 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 2 mei 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Interleuven - agenda en notulen rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 10 mei 2023 en de notulen van de raad van bestuur van 19 april 2023 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Data voor in de agenda

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van enkele data voor in de agenda.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/31

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/31' goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/59

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen - vakantiegeld van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/59 goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/60 -> 61

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/60' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/61' goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Openstelling vacature technisch assistent wegen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functie van een voltijdse technisch assistent wegen en evenementen D1-D3 in contractueel verband onbepaalde duur vacant.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Toekenning columbariumnis en ontgraving

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een columbariumnis toe voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats in Betekom. De burgemeester verleent toelating tot ontgraving en bijzetting van de asurn van de echtgenoot Augustinus Albertus Croonen.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023049767

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 8 mei 2023 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023049767 voor het bouwen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Tumkensberg 40.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023047766

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 8 mei 2023 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023047766 voor het plaatsen van een carport aan de rechterzijde van de woning op een terrein, gelegen Jagersstraat 39.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023050989

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023050989 voor het slopen van een woning en bergingen en het bouwen van een meergezinswoning op een perceel, gelegen St.-Laurentiusstraat 24.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023052667

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023052667 voor het herbouwen van een meergezinswoning met 10 woonunits en het herbouwen van 3 ééngezinswoningen op een perceel, gelegen Kleinesteenweg 53.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023054199

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023054199 voor de aanbouw van een opslagruimte aan de reeds bestaande stallen op een perceel, gelegen Pandhoevestraat 11.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023061991

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023061991 voor een bemaling en de aanleg van gescheiden riolering en wegeniswerken ter hoogte van de Kleinesteenweg, Saffraanberg, Kortestraat, deels Puttestraat en saneringswerken van het grachtenstelsel ter hoogte van het natuurgebied De Raam.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Omgevingsvergunning OMV_2022168209

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling verkaveling met referentie OMV_2022168209.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023003389

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023003389 op een perceel gelegen Balenbergstraat 26 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023016143

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023016143 op een perceel gelegen Waterstraat 22A en 22B 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Verlenen OMV_2023031166

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023031166 op een perceel gelegen Koekoeksdreef 13, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Aanmaning Departement Omgeving Werchtersesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een kopie van de aanmaning die Departement Omgeving verstuurd heeft naar de overtreders betreft het uitvoeren van werken niet conform de vergunning, nl. reliëfwijzigingen, op een perceel gelegen Werchtersesteenweg 36 en 38, kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie C deel / 37 S. Er werd nog geen proces-verbaal opgesteld.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Verdelingsaanvraag Hoekje 1/A 165Z

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt een opmerking tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Hoekje 1/A 165Z te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Exploitatievergunning Mechelbaan 192B/C

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent exploitatievergunning af voor de horecazaak 'Frituur Frie's COMMV' gelegen Mechelbaan 192B/C te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het onderhoud van 180 m haag, op het perceel gelegen Strooiselhoeve 61 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 1ste afd., sectie B - 71/X en 74/D, goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het knotten van vijf wilgen, op het perceel gelegen Seystraat 54 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 213/S, goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Energiepremie 'isolatie + HR-beglazing'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie buitenmuurisolatie/dakisolatie/ hoogrendementsbeglazing nr. '4_2023' toe.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Energiepremie 'zoldervloerisolatie'

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de energiepremie 'zoldervloerisolatie' nr. '5_2023' toe.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Ontwerp: Ondergrondse sorteerstraten

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp 'Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening voor ondergrondse sorteerstraten', goed en legt het ontwerp ter advies voor aan het Departement Omgeving, de Bestendige Deputatie en aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Verslag participatiemoment RUP Betekom centrum

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van het info- en participatiemoment RUP Betekom Centrum.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Ontwerp omgeving rond punt Betekom – afbakening

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het project “Ontwerp omgeving rond punt Betekom” op te splitsen in 2 losgekoppelde projecten, nl. een project voor de parkeerplaatsen en verlegde fietspaden (afbakening 1 - zonder rond punt) voor realisatie op korte termijn en een project waarbij de verkeersveiligheid en de mobiliteit onderzocht wordt resulterend in een plan (afbakening 2 - inclusief rond punt) voor realisatie op langere termijn.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Aankoop speeltoestellen GBS De Puzzel

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Aankoop speeltoestellen GBS De Puzzel”  aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde  Dadiplay, Keerweg 10 te 9850 Deinze tegen het nagerekende offertebedrag van € 42.418,19 excl. btw of € 44.963,28 incl. btw.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Brief i. v. m. straatverlichting Steijenhoflaan

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief i. v. m. het doven van de straatverlichting in de Steijenhoflaan.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Brief Fluvius evolutie landschap distributienetbeh

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Fluvius van 28 april 2023 betreffende  enkele recente evoluties in het landschap van de distributienetbeheerders in Vlaanderen en de mogelijke vorming van een nieuwe distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES "Begijnendijk smult" op de jaarmarkt

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de organisatie van "Begijnendijk smult" op de wekelijkse markt van 1 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

KEN Brief van het buurtcomité Raystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief i. v. m. het opheffen van het uitzonderlijk plaatselijk verkeer in de Raystraat.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Addendum samenwerkingsovereenkomst vzw Mobiel

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het addendum van de samenwerkingsovereenkomst over aangepast vervoer via Mobiel vzw Leuven-Hageland goed.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Principiële goedk. voorontwerp parking De Tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met het voorontwerp vernieuwing tennisvelden en vernieuwing en uitbreiding van de parking van sportcentrum De Tumkens. Ter aanvulling wordt een aparte tijdlijn gevraagd voor de vernieuwing van de tennisvelden.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Uitbetalen nominatieve subsidies

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst financiën de opdracht nominatieve subsidies uit te betalen.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Sinksenkermis Begijnendijk 25 mei - 01 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een kermis in de Dorpsstraat (volgens locatieplan) voor de periode(s): 25 mei 2023 13.00u tot 2 juni 2023 00.00u en verordent

 een parkeerverbod

o in Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat;

o in de Nieuwstraat tussen Kerkplein en de De Bruynlaan;

 het afsluiten voor alle verkeer van Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de inrit van het gemeentehuis;

 het afsluiten voor alle verkeer van de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en huisnummer 12;

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Dorpsstraat tussen huisnummer 12 en de De Bruynlaan.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Verplaatsen markt tijdens Sinksenkermis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk (Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk) voor het eenmalig verhuizen van de wekelijkse markt tijdens de Sinksenkermis naar de Kerkstraat te Begijnendijk (volgens locatieplan) voor de periode(s): 1 juni 2023 06.00u tot 1 juni 2023 14.00u en verordent

 een parkeerverbod

o in Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat;

o in de Nieuwstraat tussen Kerkplein en de De Bruynlaan;

 het afsluiten voor alle verkeer van Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat;

 het afsluiten voor alle verkeer van de Dorpsstraat tussen de Baalsesteenweg en huisnummer 13;

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Dorpsstraat tussen huisnummer 13 en de De Bruynlaan;

 het afsluiten voor alle verkeer van de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en huisnummer 5.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Muziekoptredens Turf Café - 27 mei - 1 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Turf Café (Baalsesteenweg 7 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van muziekoptredens in de Baalsesteenweg 7 naar aanleiding van de Pinksterkermis (volgens locatieplan) voor de periode(s): 27 mei 2023 17.00u tot 24.00u, 28 mei 14.00u tot 24.00u, 29 mei 2023 14.00u tot 24.00u, 30 mei 2023 14.00u tot 24.00u, 1 juni 2023 14.00u tot 24.00u en verordent

 het afsluiten voor alle verkeer van

o de Baalsesteenweg tussen huisnummer 7 en de Vissendijk;

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer

o de Baalsesteenweg tussen de Betekomsesteenweg en huisnummer 7.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 8 MEI 2023

 

BES Schoolfeest GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van het jaarlijks schoolfeest volgens locatieplan (Prof. Scharpélaan 47 te 3130 Begijnendijk op de speelplaats en een gedeelte van de parking) voor de periode(s) 4 juni 2023 08.00u tot 4 juni 2023 23.00u en verordent

 een parkeerverbod op de parkeerplaatsen naast de school aan de kant van het kerkhof voor de periode(s): 2 juni 2023 09.00u tot maandag 5 juni 2023 12.00u,

 een parkeerverbod op de andere parkeerplaatsen voor de periode 3 juni 2023 22.00u tot 4 juni 2023 23.00u.

 

Publicatiedatum: 16/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.