ZITTING VAN 02 10 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Stien Van der Auwera, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, schepen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Notulen CBS van 25 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 25 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Besluiten managementteam 26 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten genomen door het managementteam (MAT) op 26 september 2023.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Riobra - notulen rvb 28 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van Riobra van 28 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN PBE - notulen rvb 16 juni 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van PBE van 16 juni 2023.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Concessie cafetaria tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een brief te richten aan brouwerij Haacht in verband met de lopende concessieovereenkomst voor de cafetaria in sportcentrum De Tumkens.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/51

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/51' goed.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/116

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/116 goed.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/117 -> 119

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/217', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/218' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/219' goed.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Chiro Betekom Bouwt vzw - vordering 28

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen de vorderingen van Chiro Betekom Bouwt vzw, goed.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Afsluiten en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit de lijst af voor de ingediende kandidaturen voor de opengestelde vacature van een voltijdse coördinator 'burgerzaken en onthaal' B1-B3 en verklaart deze ontvankelijk.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Afsluiting en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de kandidaturen voor de functie van een halftijdse technisch beambte poetsdienst E1-E3 af te sluiten en ontvankelijk te verklaren.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Waarneming hogere functie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een deskundige omgevingsambtenaar tijdelijk aan te stellen in de functie van diensthoofd omgeving A1a-A3a en een toelage toe te kennen voor het waarnemen van een hogere functie vanaf 01 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Vaststelling ambtshalve pensionering

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot ambtshalve pensionering van een statutair personeelslid vanaf 01 november 2023.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Receptie pensioen personeelsleden

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Machtiging ondertekenen administratieve stukken

 

Het college van burgemeester en schepenen machtigt een medewerker van de dienst 'burgerzaken en onthaal' om de documenten van de dienst burgerzaken te ondertekenen.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een graf in volle grond met kelder voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Verplaatsen van zerk

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de verplaatsing van een familiezerk te gunnen.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Verkeerde factuur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een verkeerd opgemaakt factuur voor de levering van een gedenkblaadje.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023121217

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023121217 voor het bekleden van de gevels op een perceel, gelegen Kruisstraat 12.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023104725

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023104725 op een perceel gelegen Dorpsstraat 2/0003, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023124402 Schavotstraat 26

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023124402 op een perceel gelegen 24007A0199/00D000.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Verlenen aktename omgevingsvergunning

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akte te nemen van de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2023122250 op een perceel gelegen Baalsesteenweg 1/0003 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Doorstart voorontwerp scopingsnota RUP open ruimte

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit verder te gaan met de opmaak van scopingsnota, 1e grafisch plan en 1e voorontwerp RUP open ruimte onder aangepaste vorm onder de voorwaarde dat dit in het bestek is inbegrepen.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

KEN Evaluatie dienstverlening handhaving Interleuven

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het handhavingsrapport van Interleuven waarin o.a. een evaluatie is gemaakt van de dienstverlening.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES BEK - opbraak voetpaden Kleinesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 1 voor de werken opbreken voetpaden Kleinesteenweg goed.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Gratis gebruik van de sportaccommodatie

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de sportaccommodatie voor Huize De Veuster van 28 september 2023 tot 27 juni 2024 op donderdag van 10.30 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 16.00 u. gratis ter beschikking te stellen gezien het hier gaat om G-sport zoals vermeld in het retributiereglement.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Gebruik schoolbus door vereniging

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit negatief te antwoorden op de vraag van de vereniging Neos Begijnendijk-Betekom, om de schoolbus te mogen gebruiken voor uitstappen van de verenigingen.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Sportelnamiddag voor 55 plussers – 23 oktober 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een sportelnamiddag voor 55 plussers in sportcentrum De Tumkens op 23 oktober 2023.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES PlugPlug Hageland – 05 november 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Count Me In (Sint-Pietersvliet 31 te 2000 Antwerpen) voor de doortocht van PlugPlug Hageland gravelpad langs de Demer volgens locatieplan voor de periode(s) 05 november 2023 08.00 uur tot 05 november 2023 12.00 uur.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Verhalenwandeling bibliotheek Begijnendijk/Tremelo

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Bibliotheek Begijnendijk (Dorpsstraat 8 bus 1 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht met bewegwijzering voor de organisatie van de verhalenwandeling "Dwalen met Verhalen" door Bibliotheek Begijnendijk, in samenwerking met Bibliotheek Tremelo (bewegwijzerde wandeling van ongeveer 5 km loopt van 27 oktober 2023 t.e.m. 7 januari 2024) volgens parcoursplan voor de periode(s): 27 oktober 2023 16.00u tot 7 januari 2024 16.00u.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Overzicht 10-daagse geestelijke gezondheid

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de 10-daagse van de geestelijke gezondheid en de Werelddag Geestelijk Gezondheid in de kijker te zetten door deze te koppelen aan leuke en warme acties doorheen de gemeente.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 OKTOBER 2023

 

BES Onderwijs - tijdelijke aanstelling ziekte

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt tijdelijk een onderwijzeres aan ter vervanging van een vastbenoemde leerkracht, wegens ziekte.

 

Publicatiedatum: 11/10/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.