ZITTING VAN 12 07 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Notulen CBS van 05 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 05 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Besluiten managementteam 6 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten genomen door het managementteam (MAT) op 6 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Inzameling van giften en werving van mandaten

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een e-mail van de vzw VEF over de inzameling van giften en werving van mandaten ten voordele van goede doelen op de openbare weg en deur-aan-deur.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/28

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/28' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/113-114

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/113 - 114' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/115->118

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/115', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/116', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/117' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/118' goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Uitbetaling selectiecommissie beleidssecretariaat

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de selectie van de functie van voltijds beleidssecretariaat-organsiatiebeheersing B1-B3 met contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Uitbetaling selectiecommissie diensthoofd omgeving

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de selectie van de functie van één voltijds diensthoofd omgeving B4-B5 in statutair verband.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Uitbetaling selectiecommissie technisch assistent

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de selectiecommissie uit te betalen voor de selectie van de functie van een voltijdse technisch assistent gebouwen D1-D3 met contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Aanstelling bibliotheekassistent C1-C3

 

Het college van burgemeester en schepenen werft één halftijdse bibliotheekassistent C1-C3 aan, contractueel met een contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Aanstelling wijkwerkers scholen

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een wijkwerker aan als klusjesman in de gemeentelijke basisscholen.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Brief ABB: overlijdensaangifte

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van ABB aangaande: aangifte overlijden - ontbrekende stroken van  modellen IIIC en IIID

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021088234

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 12 juli 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021088234 voor het wijzigen van de reliëfbodem, nl. het afgraven van grond (235m³) om een lineair verloop te creëren in de richting van de waterloop en het aanvullen van 66m³ grond op plaatsen waar waterophoping plaatsvindt op een terrein, gelegen Liersesteenweg (308).

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021088234

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021088234 voor het wijzigen van de reliëfbodem, nl. het afgraven van grond (235m³) om een lineair verloop te creëren in de richting van de waterloop en het aanvullen van 66m³ grond op plaatsen waar waterophoping plaatsvindt op een perceel, gelegen Liersesteenweg (308).

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021110651

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021110651 voor het aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin op een perceel, gelegen Baalsesteenweg 151.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021110797

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021110797 voor het deels afbreken van de bestaande garage (linker zijgevel blijft staan) en het heropbouwen van de garage tot 40m² op een perceel, gelegen Busschotstraat 18.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021106856

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021106856 voor het bouwen van een halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 43.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021111144

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111144 voor het plaatsen van een veranda op een perceel, gelegen Steursstraat 7.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021111769

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111769 voor het plaatsen van een omheining (op de perceelsgrens en op eigen perceel) en het plaatsen van L-profielen in de voortuin ter hoogte van de gracht op een perceel, gelegen Raystraat 49 en 51.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021095119

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021095119 op een perceel gelegen Puttestraat 166 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Aktename OMV_2021104602

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2021104602 op een perceel gelegen Peuterstraat 66 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Verkoopbaarheidsattest Werchtersesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Kurt Geysels voor een vergunde van een perceel gelegen Werchtersesteenweg 58 en 58A, kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie C, nr. 48 N.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Kapmachtiging KMPB/VB/21/0298

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van het Agentschap voor Natuur en Bos over de kapmachtiging verleend op het perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A, nr. 444 M. De machtiging is geldig vanaf 5 juli 2021 tot en met 4 juli 2024, mits naleving van de bijzondere voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Wegmarkeringen - bijwerk fietsstraat Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt bijwerken goed voor het aanbrengen van thermoplasten voor de markering van een fietsstraatzone in de centrumstraten van Betekom.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

KEN Uitnodiging Vlario-dag

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor Vlario-dag.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Afbraak speeltuin Raystraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de afbraak van speeltuin de Raystraat door gemeentepersoneel goed.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Samenwerking lezingen UPV Dijleland

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van lezingen in samenwerking met UPV-Dijleland.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Zomerbar Chiro Betekom – 20-29 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Betekom (Prof.Scharpélaan 52 te 3130 Betekom) voor de organisatie van de zomerbar volgens locatieplan en kent een drankvergunning voor gegiste en sterke dranken toe voor de periode(s) 20 augustus 2021 15.00u tot 29 augustus 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Strapdag GBS De Klimroos – 17 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Betekom) voor de strapdag volgens locatieplan en voor het gebruik van 25 nadars voor de periode(s) 17 september 2021 08.30u tot 17 september 2021 16.00u en verordent een parkeerverbod op de volledige parking van GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Verkeersdag GBS De Puzzel – 17 september 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een verkeersdag volgens locatieplan en voor het gebruik van de schoolbus, op voorwaarde dat de schoolbus vrij is, om de dode hoek te oefenen voor de periode(s) 17 september 2021 08.15u tot 17 september 2021 16.00u en verordent het afsluiten voor alle verkeer van de De Bruynlaan tussen de Nieuwstraat en de Annonciadenlaan en het Pannenhof tussen de Nieuwstraat en de Cardijnlaan.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Schooluitstappen en extra muros 2021-2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schooluitstappen en extra murosactiviteiten voor het schooljaar 2021-2022 goed voor GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 12 JULI 2021

 

BES Zwembeurten 2021-202

 

Het college van burgemeester en schepen keurt de zwembeurten voor het schooljaar 2021-2022 goed voor GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 20/07/2021