ZITTING VAN 02 04 2024 - 08:30 uur.

 

Aanwezig:

David Dupont, waarnemend burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Notulen CBS van 25 maart 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van  25 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Melding personeelzaken door de algemeen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Inzagerecht gemeenteraadsleden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van een gemeenteraadslid tot inzage in specifieke mailberichten.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2024/29 + 2024/30

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2024/29 en 2024/30' goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/31

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/31 goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/32 -> 33

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/32' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/33' goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Aanstelling selectiecommissie vacatures

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissie samen voor de vacante functies van polyvalent technisch assistent werken D1-D3 en technisch beambte poetshulp school E1-E3 via aanwerving.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verkiezingen: plaatsen aanplakborden

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om voor de verkiezingen in juni en oktober 2024 geen aanplakborden te voorzien.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats aan de Professor Scharpelaan te Betekom.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Onderhoud begraafplaatsen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aandachtspunten voor het onderhoud op de begraafplaatsen.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024020258

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 01 april 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024020258 voor het bouwen van een woning in open verband op een terrein, gelegen Jagersstraat 23.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Stopzetting openbaar onderzoek OMV_2023169273

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek vervroegd af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023169273 voor een perceel gelegen Raamstraat 5 omwille van het niet omhoog hangen van de geel affiche bekendmaking openbaar onderzoek.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Start tweede openbaar onderzoek OMV_2023169273

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het tweede openbaar onderzoek op 01 april 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023169273 voor bouwen van een ééngezinswoning op een terrein, gelegen Raamstraat 5.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023124897

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023124897 voor het slopen van bestaande woningen met bijgebouwen, bouwen van een woonprorject met 44 woonentiteiten (26 appartementen en 18 stapelwoningen), een ondergrondse parkeergarage, het aanleggen van verhardingen i.f.v. paden, terrassen, parkeerplaatsen en opritten en het plaatsen van warmtepompen en een bronbemaling op een perceel, gelegen Kerkstraat 13 t.e.m. 23

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023162622

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023162622 voor herbouwen pand (woonst+tandartspraktijk) op een perceel, gelegen Corn. Vissenaekensplein 12.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024022591

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024022591 voor het verbouwen van een woning op een perceel, gelegen Beekstraat 24.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024036858

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024036858 voor het regulariseren van het plaatsen van een tijdlijke woonunit bestaande uit drie aaneengesloten/gekoppelde prefabunits op een perceel, gelegen Betekomsesteenweg 155.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2023149089

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023149089 op een perceel gelegen Sleutelbaan 108-108A, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2024006750

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024006750 op een perceel gelegen Baalsesteenweg ZN.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2024008226

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2024008226.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2023133611

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023133611 op een perceel gelegen Grote Baan 68, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2024018835

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024018835 op een perceel gelegen Processieweg 55.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor het knotten van vijf wilgen goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Subsidiereglement bestrijding Aziatische hoornaar

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel akkoord te gaan met het ontwerp van subsidiereglement 'Bestrijding Aziatische hoornaar 2024'.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Aankoop vallen Aziatische hoornaar

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot de aankoop van 40 vallen ter bestrijding van de aziatische hoornaar.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Jaarvergunning De Watergroep 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan De Watergroep een jaarvergunning voor het uitvoeren en signaleren van werken (cat. 3) werkjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Jaarvergunning Proximus 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Proximus een jaarvergunning voor het uitvoeren en signaleren van werken (cat. 3) werkjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Unisono - muziek op de werkplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit muziek op de werkplaats verder toe te laten en de bijdrage 'Unisono' hiervoor te betalen.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Vernieuwing tennisvelden de Tumkens - gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de vernieuwing van de tennisvelden aan sportcentrum de Tumkens goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Begijnendijk - vergroening centrum Betekom

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 goed en geeft opdracht tot betaling van de bijhorende factuur.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Onderhoud asfalt 2021 VS 6 eindstaat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 6 goed en geeft opdracht tot betaling van de bijhorende factuur.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Grondwerken Baalsesteenweg (Gipod 16002699)

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Baalsesteenweg' van Proximus niet goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 5000061566 voor het vervangen van LED-verlichting in de Willekenslaan - Gelegstraat - Molenweg - OL Vrouwstraat - Tramstraat goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 5000061565 voor het vervangen van LED-verlichting in de Hannekensstraat - Hannekensweg - Balenbergstraat - Kwetterstraat - Solheide goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 5000061567 voor het vervangen van LED-verlichting in de Seypstraat - Beemdstraat - Heuvelstraat - Kluisstraat - Lakenhensstraat - OL Vrouwstraat - Soelstraat - Trapperenstraat goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Fluvius: offerte LED-verlichting

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte met dossiernummer 5000061564 voor het vervangen van LED-verlichting in de Peuterstraat - Moorsemsestraat - Rogaarden - Wittevinnestraatje goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Verordening Kleinesteenweg 2 en 2a

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van een kraan, op voorwaarde dat de kraan voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 21 april 2024 07.00u tot 21 april 2024 18.00u of 28 april 2024 07.00u tot 28 april 2024 18.00u en verordent parkeerverbod ter hoogte van Kleinesteenweg nrs 2 en 2a en de inname van een deel van de rijweg ter hoogte van Kleinesteenweg nrs 2 en 2a.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kleinesteenweg 2.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Wasserijdiensten arbeidskledij en linnen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de toewijzing, van de wasserijdiensten voor kledij en linnen, goed, volgens de opgegeven prijzen in de offerte van Mireille nv van 19 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Overdracht standplaats markt

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overdracht van een standplaats op de markt goed.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Plaatsen herassen promotie Dag van de Kunstenaar

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van herasdoeken voor de promotie van De dag van de kunstenaar langs de volgende wegen in Begijnendijk:

- Gelroodsesteenweg aan de Demerbrug

- Hoek St. Luciastraat

- Hoek Aarschotse Steenweg en de Pastoor Pitetlaan

- Prof. Scharpélaan (GBS De Klimroos)

- Aan de openbare bibliotheek

- Kleine Steenweg (Muziekschool)

voor de periode(s) 20 maart 2024 08.00u tot 29 april 2024 18.00u.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES The city tour: een zoektocht - 20 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom voor het organiseren van The city tour, een zoektocht door het dorp van Betekom voor de periode(s) 20 april 2024 16.00 uur tot 20 april 2024 22.00 uur.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 2 APRIL 2024

 

BES Fietscafé  KWB Levensloop - 18 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Begijnendijk voor het organiseren van een fietscafé met startpunt 100 km fietsen voor levensloop voor de periode(s) 18 mei 2024 10.00u tot 18 mei 2024 23.00u en verordent een parkeerverbod op de parkeerplaatsen op het openbaar gedeelte voor ’t Pleintje in Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 09/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.