ZITTING VAN 25 03 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Notulen CBS van 18 maart 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 18 maart 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Melding personeelzaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Interleuven - agenda en notulen rvb

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de agenda van de raad van bestuur van 20 maart 2024 en de notulen van de raad van bestuur van 28 februari 2024 van Interleuven.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Riobra - notulen rvb 12 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van Riobra van 12 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Brief ABB m.b.t lokale en provinciale verkiezingen

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van een brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) betreffende toelichting voor de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 –benoeming voorzitter en plaatsvervangende voorzitter gemeentelijk hoofdbureau.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/28

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/28' goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/28

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/28 goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/29 -> 30

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/29' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/30' goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Gemeentebelasting afval - AJ 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier over de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval - aanslagjaar 2024 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 695,90.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Verdere vervolging onbetaalde GAS5-boetes

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dossiers die voor verdere vervolging naar de deurwaarder gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Aanvaarding aanvraag inschrijving kiezerslijst

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt de aanvraag van een EU-onderdaan om ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Europees parlement en de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Verwijderen grafzerk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag om een grafzerk te verwijderen op het oude kerkhof van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024027094

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 25 maart 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024027094 voor het plaatsen van een tuinhuis op een terrein, gelegen Mechelbaan 188 en 188A.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023170015

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023170015 voor een perceel gelegen Schavotstraat 51 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024020258

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024020258 voor het bouwen van een woning in open verband op een perceel, gelegen Jagersstraat 23.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024029710

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024029710 voor het verbouwen van een woning op een perceel, gelegen Gelroodsesteenweg 17.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024030107

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024030107 voor het slopen van de bestaande hoogspanningscabine in metaal en het plaatsen van een nieuwe distributiecabine in olijfgroen crepistructuur op een perceel, gelegen Sleutelbaan ZN en 112.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

KEN Project verwachtingskaart asbestverdachte daken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project verwachtingskaart asbestverdachte daken, uitgerold door Interleuven.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verlenen OMV_2023163122

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023163122 op een perceel gelegen St.-Laurentiusstraat 22, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verlenen OMV_2024025315

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024025315 op een perceel gelegen Plankenbrug 31, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verlenen OMV_2024026859

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunningsaanvraag met referentie OMV_2024026859.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verkoopbaarheidsattest Processieweg 31

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Michiels, Stroeykens & Pelgrims voor een vergunde verkaveling van een perceel gelegen Processieweg 31.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verdelingsaanvraag Baalsesteenweg 7

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Baalsesteenweg 7.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verdelingsaanvraag Veldstraat ZN

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Veldstraat ZN, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie B, nummer 181 E2.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Exploitatievergunning Brasserie De Roygaerden

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een exploitatievergunning af voor Brasserie De Roygaerden gelegen Betekomsesteenweg 75, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Verlenging ondersteuning dienst omgeving RO

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de externe ondersteuning voor de dienst omgeving - luik RO te verlengen met 24 dagen verspreid over de maanden april 2024 tot en met september 2024.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Ondersteuning dienst omgeving door Interleuven

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om van de optie tot personele ondersteuning door Interleuven op basis van het exclusiviteitscontract 3.1 Basisondersteuning Milieu, gebruik te maken.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Vergunning herasdoeken promotie foodtruckfestival

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van herasdoeken voor de promotie van het foodtruckfestival langs de volgende wegen in Begijnendijk:

- Gelroodsesteenweg

- Plankenbrug

- Kerkstraat

- Pastoor Pitetlaan

voor de periode(s) 20 maart 2024 08.00u tot 29 april 2024 18.00u.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Foodtruckfestival Betekom  27 - 28 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan "Chefs On Wheels" (Genkersteenweg 284 te 3500 Hasselt) voor het organiseren van een foodtruckfestival ter hoogte van de Gelroodsesteenweg en de St.-Laurentiusstraat (volgens locatieplan) voor de periode(s): 26 april 2024 07.00u tot 29 april 2024 16.00u en verordent

 een parkeerverbod in

o de St. Laurentiusstraat, ter hoogte van huisnummer 20 in de richting van de kerk voor het plaatsen van de wc-wagen

 een parkeerverbod langs beide zijden in

o de Gelroodsesteenweg tussen de Pastorijstraat en het Corn. Vissenaekensplein

o de St. Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en de Pastorijstraat

 een parkeerverbod uitgezonderd artiesten en vergunninghouders in

o de Gelroodsesteenweg op de parking achter de kerk

 een verboden doorgang voor alle bestuurders in

o de St. Laurentiusstraat tussen huisnummer 3 en de Gelroodsesteenweg

o de Gelroodsteenweg tussen de Pastorijstraat en het Corn. Vissenaekensplein

 een verboden doorgang voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd plaatselijk verkeer in

o de Prof. Scharpélaan tussen de Pastoor Pitetlaan en de Werchtersesteenweg

o de St. Laurentiusstraat tussen de Pastorijstraat en huisnummer 13

 het verwijderen van de paaltjes ter hoogte van de Gelroodsesteenweg huisnummer 12 en het plaatsen van een nadar met een verboden doorgang uitgezonderd vergunninghouders en artiesten.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Lentekermis Betekom 27 april 2024 - 01 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een kermis op het Corn. Vissenaekensplein (volgens locatieplan) voor de periode(s): 24 april 2024 18.00u tot 2 mei 2024 12.00u en verordent

 een parkeerverbod in

o het Corneel Vissenaekensplein

o de Prof. Scharpélaan tussen de St. Laurentiusstraat en de Pastoor Pitetlaan

 een verboden doorgang voor alle bestuurders in

o het Corneel Vissenaekensplein

o de Professor Scharpélaan tussen de Werchtersesteenweg en de St. Laurentiusstraat

 verboden doorgang uitgezonderd plaatselijk verkeer in

o de Prof. Scharpélaan tussen de Pastoor Pitetlaan en de Werchtersesteenweg

o de Sint Laurentiusstraat tussen de Gelroodsesteenweg en de Pastorijstraat

o de Aarschotsesteenweg tussen de Pastoor Pitetlaan en het Corneel Vissenaekensplein.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Schatten van Vlieg 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om de activiteit 'Schatten van Vlieg' tijdens de zomermaanden te organiseren.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Zomerzakjes 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om in juli en augustus 2024 zomerzakjes samen te stellen.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Tijdelijke aanstelling (ziekteverlof)

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een onderwijzer aan in vervanging van het ziekteverlof van een vastbenoemd personeelslid.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MAART 2024

 

BES Tijdelijke aanstelling - korte vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.