ZITTING VAN 06 05 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Notulen CBS van 29 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 29 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Dagorde gemeenteraad van 16 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 16 mei a.s., past deze aan en besluit het ontwerp over te maken aan de voorzitter Roger Verduyckt.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/35

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/35' goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/47 -> 48

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/47' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/48' goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Chiro Begijnendijk & KAJ - vorderingen 8/9

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen vorderingen 8 en 9 van Chiro Begijnendijk & KAJ goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Vervanging jurylid aanwerving

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van vervanging van een jurylid voor de functie van voltijdse polyvalent technisch assistent werken D1-D3.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Ontgraving, crematie en begraving

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om het stoffelijk overschot van een inwoner te ontgraven op de oude gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkstraat in Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024054940

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 6 mei 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024054940 voor het plaatsen van een distributiecabine in olijfgroen crepistructuur en het vellen van drie bomen en gratis grondafstand op een terrein, gelegen Klein Potestraat ZN.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Onvolledigheid OMV_2024005286

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de onvolledigheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024005286 voor het vellen van 44 grove dennen op een perceel, gelegen Betekomsesteenwet 75 .

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024040928

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024040928 voor het verbouwen van een bestaande eengezinswoning op een perceel, gelegen Grote Baan 67.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024056387

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024056387 voor het afbreken van een bijgebouw tegen de achtergevel, het aanpassen van raamopeningen en het schilderen van buitengevels op een perceel, gelegen Betekomsesteenweg 78 en 78A.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023170015

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023170015 op een perceel gelegen Schavotstraat 51-53 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Verlenen OMV_2024051648

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024051648 op een perceel gelegen Peuterstraat 28 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Verlenen OMV_2024060068

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024060068 op een perceel gelegen Sleutelbaan 60 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Weigeren OMV_2024026904

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstellen verkavelen met referentie OMV_2024026904.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Uitspraak vonnis PRED Gelegstraat - Willekenslaan

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Blusopleiding en evacuatieoefening

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van de blusopleiding met evacuatieoefening die georganiseerd wordt op donderdag 6 juni 2024 door het Kinderdagverblijf Hupskadee voor haar medewerkers.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Retributiereglement voor werken voor derden

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het retributiereglement voor werken voor derden voor te leggen aan de gemeenteraad ter beslissing.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Grondwerken Kerkstraat (Gipod 16215308)

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Kerkstraat' van Wyre goed.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Ondersteuning tennis TC Tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de ondersteuning voor tennisclub TC Tumkens tijdens de aanleg van de nieuwe tennisterreinen door de lessen en activiteiten in de sporthal te laten doorgaan en de overige momenten de tennisterreinen van Parkheide te huren (eigendom lokaal bestuur Tremelo).

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Wandeling valpreventie - 10 juni 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de nieuwe datum voor de wandeling in het het kader van de week van de valpreventie op maandag 10 juni om 13.30 u.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Inspectieverslag St-Laurentiuskerk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het inspectieverslag van de St-Laurentiuskerk.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Project streetart Belgische voetbalfederatie

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de Belgische voetbalfederatie de toelating om een promofilmpje voor het EK te maken in de buurt van sportpark Grote Baan en geeft de federatie de toelating, om op kosten van de federatie, een streetartafbeelding Van Koen Casteels te realiseren op de voorgevel van sporthal De Tumkens.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Wandeling in functie van 10.000 stappenclash

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd toestemming een wandelmoment te organiseren in functie van het project “10.000 stappenclash".

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Opendeurdag Trust Me - 19 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Trust me voor het organiseren van een opendeurdag volgens locatieplan voor de periode(s) 19 mei 2024 09.30 uur tot 19 mei 2024 17.00 uur en verordent een verboden doorgang voetgangers op het voetpad in de Betekomsesteenweg ter hoogte van huisnummer 9. Voetgangers dienen de weg over te steken om hun weg te vervolgen.

Deze maatregelen worden ter kennis van de weggebruiker gebracht door middel van het

verkeersbord C19  met een onderbord met opschrift: “Voetgangers hier oversteken”

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Buurtbabbels – 15 juni 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Samen cd&v voor het organiseren van Buurtbabbels aan de kerk van Begijnendijk en de kerk van Betekom volgens locatieplannen voor de periode(s) 15 juni 2024 09.30 u tot 15 juni 2024 16.30 u.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

BES Muziekoptredens Turf Café

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Turf Café voor de organisatie van muziekoptredens op de parking ter hoogte van de Baalsesteenweg 16 naar aanleiding van de Pinksterkermis (volgens locatieplan) voor de periode(s): 19 mei 2024 18.00u tot 19 mei 2024 22.00u en verordent

gedurende de periodes 19 mei 2024 18.00u tot 22.00u

 een parkeerverbod in de Baalsesteenweg ter hoogte van huisnummer 16

 het afsluiten voor alle verkeer van

o de Baalsesteenweg tussen huisnummer 16 en de Vissendijk;

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en handelaars bereikbaar

o de Baalsesteenweg tussen de Betekomsesteenweg en huisnummer 16

 een wegomleiding voor fietsers via de Vissendijk naar de centrumparking

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 MEI 2024

 

KEN Staking 13 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de deelname aan de staking op maandag 13 mei 2024 door GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 14/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.