ZITTING VAN 06 12 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Notulen CBS van 29 november 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 29 november 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Dagorde gemeenteraad van 16 december 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen bespreekt ingevolge artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur de agendapunten voor de gemeenteraad  van 6 december  a.s. en besluit deze over te maken aan de voorzitter David Dupont.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Aanpassing HHR GR, RMW en BCSD

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de huishoudelijke reglementen gemeenteraad , raad voor maatschappelijk welzijn en bijzonder comité van sociale dienst aan te vullen met de mogelijkheid om digitaal te vergaderen.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Aanpassing HHR CBS en VB

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit de huishoudelijke reglementen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau aan te vullen met de mogelijkheid om digitaal en hybride te vergaderen.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Vonnis van de Burgerlijke rechtbank van Leuven

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit te berusten in een vonnis van de Burgerlijke rechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Leuven, 01 december 2021.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Ontwikkeling site buurthuis: termijn

 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de termijn voor het indienen van de offerte voor de opdracht "Opmaak van een ruimtelijke visie voor en ontwerp en realisatie van de ontwikkeling van de site 'buurthuis" te Betekom". De offerte dient het bestuur te bereiken uiterlijk op 15 februari 2022 om 10u.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Polyvalent cultuur en dienstencentrum- stopzetting

 

Het college van burgemeester en schepenen beëindigt de bovenvermelde gunningprocedure wegens budgettaire redenen. De opdracht inzake 'Ontwerpen en bouwen van een polyvalent cultuur- en dienstencentrum en ontwikkeling van een woon/handelszone te Begijnendijk zal niet gegund worden.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Prin. akkoord inplantingsplan chiro/kinderopvang

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorlopige inplantingsplan, onder voorbehoud van het definitieve opmetingsplan van de site 'gronden Mergaerts' en het definitief voorontwerp van de kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/7

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/7' goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/51

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/51' goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/224 -> 226

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen'  van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/224 -> 226' goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/227

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/227' goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021167360

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 6 december 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021167360 voor het bouwen van een ééngezinswoning in half open verband op een terrein, gelegen O.L. Vrouwstraat 24C.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021169611

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2021169611 voor het afsplitsen van een bouwgrond uit de tuin van een bebouwde eigendom na afbraak van de bestaande schuur op een perceel, gelegen Peuterstraat 74 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021152605

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021152605 voor een perceel gelegen Tremelosesteenweg 81 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021166467

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021166467 voor het verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning open bebouwing voor hoofdbouw en deel achterbouw op de scheiding op een perceel, gelegen Klein Potestraat 36.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021167360

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021167360 voor het bouwen van een ééngezinswoning in half open verband op een perceel, gelegen O.L. Vrouwstraat 24C.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021169611

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2021169611, voor het afsplitsen van een bouwgrond uit de tuin van een bebouwde eigendom na afbraak van de bestaande schuur op een perceel, gelegen Peuterstraat 74 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021171404

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021171404 voor het afbreken van een woning en het bouwen van een halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Grote Baan 167.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021172010

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021172010 voor het plaatsen van een lamellen overkapping op een perceel, gelegen Raystraat 54A.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021176932

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021176932 voor het bouwen van een tweewoonst op een perceel, gelegen Hannekensstraat 21 en 21A.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021153823

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021153823 op een perceel gelegen Vennestraat 17A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Verlenen OMV_2021163919

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021163919 op een perceel gelegen Molenweg 13 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Grondafstand Molenweg 13

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de gemeenteraadsbeslissing van 6 juli 2017 in die zin moet worden geïnterpreteerd dat een handtekeningsbevoegdheid werd verleend aan de zetelend gemeentesecretaris en burgemeester, en niet aan de nominatim genoemde personen en dat de handtekeningsbevoegdheid geacht moet worden te zijn verleend aan de huidige algemeen directeur en burgemeester.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Subsidieaanvraag KLE

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag voor 160 m. haagonderhoud, op het perceel gelegen Moorsemsestraat 313 te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend als 2de afd., sectie A - 73/f, goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Verzekeringsattest

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verzekeringsattest aangaande een verzekeringsovereenkomst afgesloten overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 1979 en zijn uitvoeringsbesluiten, betreffende de preventie van brand en ontploffing en de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, tot dekking van zijn aansprakelijkheid voor de inrichting gelegen Dorpsstraat 2/0003 te 3130 Begijnendijk, met als polisnummer C-11/0561.023/02-B.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES RUP open ruimte en bovenlokaal traject

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het hernemen van de participatie- en adviesronde van het RUP Open Ruimte uit te stellen tot na het resultaat van het bovenlokaal ruimtetraject (normaliter eerste helft 2022) evenals het pleiten voor een totaalaanpak campings/weekendverblijven op een bovenlokaal niveau.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN Ecowerf - verslagen RVB van 3 en 17 november 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de verslagen van de raad van bestuur van Ecowerf van 3 en 17 november 2021.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

KEN IGO - verslag RVB

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van IGO van 19 november 2021.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Verordening parkeerverbod Pastoor Pitetlaan 25

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Uyttendaele Europese Verhuizingen (Ter Heidelaan 69 A te 3200 Aarschot) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 9 december 2021 11.00u tot 9 december 2021 19.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Apotheek Philips 2 parkeerplaatsen. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Pastoor Pitetlaan 27 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): parkeerplaatsen ter hoogte van Apotheek Philips (openbaar domein).

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Verordening GP Sven Nys 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Golazo (Schoebroekstraat 8 te 3583 Beringen) voor de nodige verkeersmaatregelen te treffen voor het organiseren van de GP Sven Nys (volgens signalisatieplan) en verordent een parkeerverbod voor:

o de Kwetterstraat

o de Hannekensstraat tussen de Willekenslaan en Balenbergstraat

o de Willekenslaan tussen Hannekensstraat en Grote Baan

o de Solheide

voor de periode(s): 1 januari 2022 06.00u tot 1 januari 2022 23.00u

 

 een verboden toegang voor iedere bestuurder voor de Kwetterstraat

 een verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Balenbergstraat tussen de Kwetterstraat en de Bossepleinstraat

 een verboden toegang voor iedere bestuurder (eenrichtingverkeer) voor

o de Solheide tussen de Hannekensstraat en Balenbergstraat in de richting van de Hannekensstraat

o de Balenbergstraat tussen de Hannekensstraat en Kwetterstraat richting de Hannekensstraat

Voor de periode(s): 1 januari 2022 06.00u tot 1 januari 2022 23.00u.

 

In de zone van het verkeersvrije gedeelte van de Kwetterstraat, op grondgebied Begijnendijk, wordt een welbepaalde perimeter ingesteld op 1 januari 2022.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Verlenging verordening tonnagebeperking +3,5 ton

 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de verordening voor een tijdelijke tonnagebeperking (+3,5 ton) in de Puttestraat en Busschotstraat komende van de N10 gedurende volgens signalisatieplan voor de periode(s): 8 december 2021 23.00u tot 4 januari 2022 18.00u.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Raamovereenkomst collectie bibliotheek 2022-2025

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de basisopdracht + de eventuele verlengingen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Standaard Boekhandel, Schrieksebaan 17-21 te 3120 Tremelo, tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van deze inschrijver.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Jaarvergunning 2022 Aquafin

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent aan Aquafin een jaarvergunning voor het uitvoeren en signaleren van werken (cat. 3) werkjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Begijnendijk centrum - VS 25

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 25 van Colas nv voor de herinrichtingswerken van het centrum Begijnendijk, goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Begijnendijk Centrum - VS 26

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 26 van de herinrichtingswerken in het centrum van Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Begijnendijk Centrum - VS 27

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 27 van de herinrichtingswerken van het centrum van Begijnendijk goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Principieel akkoord voorontwerp Kleinesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het voorontwerpdossier Kleinesteenweg voor wegenis en rioleringswerken principieel goed.  Er zal een infomoment georganiseerd voor de betrokken inwoners. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de mobiliteitsraad.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Fietsbeleidsplan

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft haar akkoord over het opgemaakte fietsbeleidsplan van de gemeente Begijnendijk en legt het ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 6 DECEMBER 2021

 

BES Goedkeuring projectsubsidie jeugdraad

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de projectsubsidie winterwonder wandeling van de jeugdraad goed.

 

Publicatiedatum: 14/12/2021
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.