ZITTING VAN 03 05 2019 - 08:35 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2019

 

BES Goedkeuringslijst bestelbon 2019/26

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van "Goedkeuringslijst bestelbon 2019/26" goed.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2019

 

BES Aflevering gecorrigeerde omgevingsvergunning OMV_2019024234 met intern nummer S 24/2019

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de bouwheer de gecorrigeerde omgevingsvergunning met referentie OMV_2019024234 op een perceel gelegen Sleutelbaan 55 3130 Begijnendijk.

Overzicht punten

ZITTING VAN 3 MEI 2019

 

KEN Verordening Philip Rohaert

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het burgemeesterbesluit van 2 mei 2019 betreffende de verordening voor Philip Rohaert.