ZITTING VAN 24 04 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Notulen CBS van 17 april 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 17 april 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Ecowerf - notulen rvb 08 en 29 maart 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van Ecowerf van 08 en 29 maart 2023.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/29

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/29' goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/54 -> 55

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/54' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/55' goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Chiro Betekom Bouwt vzw - vordering 12

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen de vorderingen van Chiro Betekom Bouwt vzw goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Afsluiten en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit de lijst af voor de ingediende kandidaturen voor de opengestelde vacature van een voltijdse afdelingshoofd ruimte A4a-A4b en verklaart deze ontvankelijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Afsluiten en ontvankelijkheid kandidaturen

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit de lijst af voor de ingediende kandidaturen voor de opengestelde vacature van een voltijdse deskundige wegen & mobiliteit B1-B3 en verklaart deze ontvankelijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een urnegraf voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN IIOA: start openbaar onderzoek OMV_2022141697

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van de omgevingsvergunning OMV_2022141697, betreffende de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten, voor een regularisatie van de bestaande toestand in de gemeentelijke loods, op het perceel gelegen Prof. Scharpélaan 152 te 3130 Begijnendijk, kadastraal bekend als : (afd. 2) sectie A 266 A, (afd. 2) sectie A 267 E (dl).

De aanvraag omvat volgende rubrieken: 3.4.1°a); 6.4.1°; 6.5.1°; 15.1.2°; 15.4.2°a); 17.1.2.1.1°; 17.3.2.1.1.1°; 17.3.4.2°b); 17.3.6.2°b; 17.3.7.1°b; 17.4; 19.3.1°b; 29.5.5.1°b).

Bijkomend wordt er een bijstelling van artikel 5.15.0.6 van vlarem II gevraagd.

 

 

 

Standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag kunnen van 24 april 2023 tot en met 23 mei 2023 ingediend worden.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023023125

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023023125 voor het verkavelen van drie loten bestemd voor open bebouwing op een perceel, gelegen Werchtersesteenweg 36 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023016143

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023016143 voor een perceel gelegen Waterstraat 22A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023023536

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023023536 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 125, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022141697

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022141697.

Het betreft een aanvraag tot een regularisatie van de bestaande toestand in de gemeentelijke loods, met volgende rubrieken: 3.4.1°a); 6.4.1°; 6.5.1°; 15.1.2°; 15.4.2°a); 17.1.2.1.1°; 17.3.2.1.1.1°; 17.3.4.2°b; 17.3.6.2°b; 17.3.7.1°b; 17.4; 19.3.1°b; 29.5.5.1°b.

Bijkomend wordt er een bijstelling van artikel 5.15.0.6 van VLAREM II gevraagd.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023043534

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2023043534, voor het verdelen van een perceel in meerdere loten waarvan twee voor open bebouwing op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 85 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023044699

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023044699 voor het schilderen van de gevel op een perceel, gelegen Prof.Scharpélaan 127.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023046296

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023046296 voor het isoleren van de buitengevels aan de achterbouw afgewerkt met spuitkurk op een perceel, gelegen Prof.Scharpélaan 125.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023048914

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023048914 voor het bouwen van een ééngezinswoning in open bebouwing op een perceel, gelegen Waterstraat 11.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Verlenen OMV_2022013065

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022013065 op een perceel gelegen Kerkstraat 36, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Verlenen OMV_2022172357

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022172357 op een perceel gelegen Remerstraat 140 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Aanvraag brandverslag Frituur Frie's

 

Het college van burgemeester en schepenen richt een brief aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams - Brabant, Brandweerpost Aarschot, met het verzoek een controle naar brandveiligheid en brandbestrijdingsmiddelen uit te voeren in de handelszaak 'Frituur Frie's', gelegen Mechelbaan 192B/C.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

KEN Kwaliteitsonderzoek oppervlaktewater 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de resultaten van het kwaliteitsonderzoek van het oppervlaktewater, uitgevoerd in 2022 door de intergemeentelijke milieudienst van Interleuven, in onze gemeente Begijnendijk. Dit onderzoek heeft de fysico-chemische waterkwaliteit onderzocht op 20 verschillende meetpunten. De staalname werd uitgevoerd op 05 juli 2022.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Deelname Maai Mei Niet 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan "Maai Mei Niet 2023".

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Maaien van bermen 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de basisopdracht  aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde  AWB Schots nv, Liebroekstraat 69 te 3545 Halen tegen het nagerekende offertebedrag van € 20.839,19 excl. btw of € 25.215,42 incl. 21% btw.

De verlengingen worden gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Aankoop wagen - Nissan Leaf

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot de aankoop van een nieuwe wagen in het kader van de vernieuwing van het wagenpark.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Verordening parkeerverbod Kerkstraat 1

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan St. Mary  (Kerkstraat 1 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras, op voorwaarde dat het terras voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 1 mei 2023 00.00u tot 30 september 2023 00.00u en verordent parkeerverbod ter hoogte van Kerkstraat 1.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 1 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Verordening parkeerverbod - Kerkstraat 5

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Koen Keustermans  (Puttestraat  74 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift voor de periode(s): 9 juni 2023 07.00u tot 9 juni 2023 17.00u en verordent parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 5.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 5 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES NEOS markt

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan NEOS om een gratis standplaats in te nemen op de markt op donderdag 24 augustus 2023 08.00u tot 12.00u.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Subsidies muziekschool deel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de derde en laatste subsidieschijf 2023, voor muziekschool De Begijn, goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Chef's on Weels Foodtruck - versterkte muziek

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Filip Vanierschot (Genkersteenweg 284 te 3500 Hasselt) voor het organiseren van een foodtruckfestival ter hoogte van de Gelroodsesteenweg en de St. Laurentiusstraat volgens locatieplan en verleent een toelating tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min aan in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd voor de periode(s) 30 april 2023 14.00u tot 01 mei 2023 22.00u

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Afterworkparty Chiro Betekom Bouwt - 12 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan vzw Chiro Betekom bouwt (Werchtersesteenweg 123 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een afterworkparty volgens locatieplan voor de periode(s) 12 mei 2023 20.00u tot 13 mei 2023 03.00u.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Aspifuif Chiro Begijnendijk - 13 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Begijnendijk (Kerkstraat 3A te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een aspifuif volgens locatieplan voor de periode(s) 13 mei 2023 21.00u tot 14 mei 2023 03.00u.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 24 APRIL 2023

 

BES Schoolfeest GBS De Puzzel - 13 mei 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een schoolfeest volgens locatieplan voor de periode(s) 13 mei 2023 13.00u tot 13 mei 2023 23.00u.

 

Publicatiedatum: 02/05/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.