ZITTING VAN 20 09 2022 - 16:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 20 SEPTEMBER 2022

 

BES Dagorde gemeenteraad van 29 september 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om punten voor de gemeenteraad over te maken aan de voorzitter voor een gemeenteraad op 6 oktober i.p.v. 29 september.  De raadsleden worden van dit uitstel op de hoogte gebracht.

 

Publicatiedatum: 29/09/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.