ZITTING VAN 17 10 2022 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bart Sorée, waarnemend burgemeester

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bert Ceulemans, burgemeester

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Notulen CBS van 10 oktober 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 10 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Inzagerecht gemeenteraadsleden

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag van een gemeenteraadslid voor inzage in de dossiers van de handhaving.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2022/54

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/invullen' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/146

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen 'Lonen' van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/146' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/147 -> 149

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/147', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/148' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2022/149' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op leegstand - 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, kohierartikel G/BEL/2022/317, ontvankelijk te verklaren en in te willigen.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op leegstand - 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, kohierartikel G/BEL/2022/349, ontvankelijk te verklaren en in te willigen.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Aanstelling buschauffeur D1-D3

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één halftijdse buschauffeur D1-D3 aan met een contract onbepaalde duur.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Aanstelling technisch assistent D1-D3 vervanging

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een halftijdse technisch assistent D1-D3 aan ter vervanging van de loopbaanonderbreking van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Consolidatie arbeidsongeval

 

Het college van burgemeester en schepenen consolideert het arbeidsongeval van een personeelslid zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Niet aanvaarding arbeidsongeval

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat het arbeidsongeval van een personeelslid niet wordt aanvaard.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022085497

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 17 oktober 2022 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022085497 voor de uitbreiding en de verbouwing van een bestaande handelszaak, apotheek op een terrein, gelegen Pastoor Pitetlaan 25.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2022121739

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2022121739 voor het slopen van een bestaande woning met bijgebouwen en het herverdelen van een perceel in meerdere loten voor half open bebouwing op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 166 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022128976

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2022128976 voor het bouwen van een woning in halfopen bebouwing op een perceel, gelegen Liersesteenweg 45 .

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022129025

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2022129025, voor het afbreken van een bestaande carport en het verkavelen van een perceel, gelegen Processieweg 53 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2022129630

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van verkaveling OMV_2022129630, voor het bijstellen van een verkaveling, het voorstel om van 1 lot naar 3 loten open bebouwing te gaan op een perceel, gelegen Spoorweg 7 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Verlenen OMV_2022083234

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2022083234.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Verlenen OMV_2022087248

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022087248 op een perceel gelegen Grote Baan 119 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Verlenen OMV_2022106223

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2022106223 op een perceel gelegen Nieuwstraat 13 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Verkoopbaarheidsattest Peuterstraat 74

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Bernard Tuerlinckx voor een vergunde verkaveling  van een perceel gelegen Peuterstraat 74.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Aktename M 17/2022

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen te Veldstraat 20 te 3130 Begijnendijk, met inrichtingsnummer 20221006-0039.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

KEN Parking station Begijnendijk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorontwerplan voor de stationsomgeving van Begijnendijk in het kader van de fietsostrade.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES STIP IT

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht in te schrijven voor het Ketnet-project STIP IT 2023.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Viering Oud-strijders op 11 november 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht aan de dienst vrije tijd om de viering van de oud-strijders op 11 november te organiseren met een receptie voor de genodigden en een etentje voor de oud-strijders, hun echtgenotes, de bestuursleden, echtegeno(o)t(e) bestuursleden en de leden van de fanfare.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Subsidie 'buurtfeest Gelegstraat'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Gelegstraat' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Subsidie 'buurtfeest Honderd Bunders'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Honderd Bunders' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Subsidie 'buurtfeest Den Dries'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Den Dries' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Projecten ontbijtmand en Fairtrade produkten

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het dossier projecten internationale solidariteit 'ontbijtmand en Fairtrade' goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Overzicht punten

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2022

 

BES Traject digibanken

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenwerkingsstrategie en projectbegroting goed.

 

Publicatiedatum: 26/10/2022
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.