ZITTING VAN 25 05 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Notulen CBS van 17 mei 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 17 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/21

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/21' goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/81-82

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/81' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/82' goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/83-84

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/83-84' goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Uitbetaling anciënniteitspremie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan een personeelslid de anciënniteitspremie van 25 jaar dienst uit te betalen.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Ondersteuning omgevingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit gebruik te maken van de diensten van Arcadis ter ondersteuning van de dienst omgeving.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Aanstelling selectiecommissie

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de selectiecommissie vast voor de vacantverklaarde functie van één voltijds diensthoofd omgeving B4-B5.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Verwijderen grafzerk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag om een grafzerk te verwijderen op het oude kerkhof van Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Versterker gsm-bereik gemeentelijke loods

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een versterker te plaatsen in de gemeentelijke loods voor de verbetering van de ontvangst van gsm-signalen.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021070411

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 24 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021070411 voor aanbouwen van een carport aan de woning op een terrein, gelegen Pater Damiaanstraat 12.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021071755

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2021071755 voor het creëren van 1  bijkomend lot voor ééngezinswoning in open verband, loten 2 en 3 vallen buiten de verkaveling op een perceel, gelegen Tramstraat 3 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021080059

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 24 mei 2021 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021080059 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op een terrein, gelegen Puttestraat 169A.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021051655

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021051655 voor een perceel gelegen Moorsemsestraat 224A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021052260

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021052260 voor een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 234D en 234E, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021054035

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021054035 voor een perceel gelegen Merestraat 17, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2021054852

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021054852 voor een perceel gelegen Werchtersesteenweg 58 en 58A 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021070411

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021070411 voor aanbouwen van een carport aan de woning op een perceel, gelegen Pater Damiaanstraat 12.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021073159

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021073159 voor het uitbreiden van de woning op een perceel, gelegen Schavotstraat 5C.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021071755

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot bijstelling van verkaveling OMV_2021071755, voor het creëren van 1 bijkomend lot voor ééngezinswoning in open verband, loten 2 en 3 vallen buiten de verkaveling op een perceel, gelegen Tramstraat 3 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021069771

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021069771 voor het bouwen van een woning in open verband op een perceel, gelegen Vennestraat 4A.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021058229

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021058229 voor het herbouwen van een zonevreemde woning na afbraak van een bestaande woning met schuren en bijgebouwen. op een perceel, gelegen Beemdstraat 26.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021080059

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021080059 voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning op een perceel, gelegen Puttestraat 169A .

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Weigeren OMV_2021038162

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag van omgevingsvergunning met referentie OMV_2021038162.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Peuterstraatveld

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor een perceel land, gelegen nabij het Wittevinnestraatje, ter plaatse genaamd Peuterstraatveld, kadastraal gekend onder, 2de afdeling, secite B, nr. 747 Z, met een totale oppervlakte van 50a 50ca, onderverdeeld in lot A 29a 26ca en lot B 21a 24ca.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Verdelingsaanvraag Vossekot

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Vossekot, ter hoogte van de Seypstraat, kadastraal gekend onder 2deafdeling, sectie A, nr. 284 B, met een oppervlakte van 1h 15a 55ca, onderverdeeld in lot A 51a 19ca en lot B 54a 33ca.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Akte verkoop Wouters

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit akkoord te gaan met de ontwerpakte voor de erfdienstbaarheid van de zone van de wegenis zoals bepaald in de beslissing van de raad van maatschappelijk welzijn van 28 mei 2020.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Advies kwaliteitskamer Tremelosesteenweg 3

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de kwaliteitskamer over het hoekprojectvoorstel Molenweg-Tremelosesteenweg 3

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Advies kwaliteitskamer P. Scharpélaan-P. Pitetlaan

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de kwaliteitskamer over het hoekprojectvoorstel P. Scharpélaan-P. Pitetlaan.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Advies kwaliteitskamer Kleinesteenweg naast nr.14

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de kwaliteitskamer over het projectvoorstel naast de Kleinesteenweg nr. 14

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Advies kwaliteitskamer verkaveling Vijverstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de kwaliteitskamer over het verkavelingsproject Vijverstraat-Puttestraat.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

KEN Interleuven - agenda en verslag raad van bestuur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de e-mail van Interleuven van 19 mei 2021, betreffende de agenda van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven die zal plaatsvinden op 26 mei 2021 en het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven van 12 mei 2021.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Aanvraag brandverslag horecazaak 'Okazaki Sushi'

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Vergunning terras Dorpsstraat 2 bus 3

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een vergunning aan Okazaki Sushi (Dorpsstraat 2 bus 3 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras, op voorwaarde dat

 Het terras voorzien is van de vereiste signalisatie

 Er een minimale doorgang van 1 meter is voor voetgangers

 Het terras niet betreedbaar is via de straatzijde en op een veilige manier is afgescheiden van de openbare weg zodat men zich niet rechtstreeks van het terras op de straat/parking kan begeven

 Het terras opgebouwd is d.m.v. een stevige afboording en mag niet uitsteken over de openbare weg / parkeerplaatsen

 Er geen rechtstreeks toegang mogelijk is van op het terras tot op de openbare weg

 Het terras niet geplaatst wordt tot tegen de goot. Er dient voldoende afstand voorzien te worden.

volgens locatieplan voor de periode(s): 25 mei 2021 11.00u tot 30 september 2021 22.00u.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Stopzetting standplaatsvergunning - Baan-Siam bvba

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de vraag tot stopzetting standplaatsvergunning van Foodtruck Baan-Siam bvba op de parking sporthal De Tumkens.  De vergunning afgeleverd in de zitting van 26 oktober 2020 wordt opgeheven vanaf 3 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Verordening verhuis Baalsesteenweg 16

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Evy De Keyzer (Baalsesteenweg 16 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een verhuiswagen/lift, op voorwaarde dat de verhuiswagen/lift voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 5 juni 2021 07.00u tot 5 juni 2021 11.00u en verordent een parkeerverbod ter hoogte van Baalsesteenweg 16. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Baalsesteenweg 16 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): rijbaan

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Verordening chapewagen O.L. Vrouwstraat 4

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Steven Claes (O.L. Vrouwstraat 4 te 3130 Begijnendijk ) voor het plaatsen van een chapewagen, op voorwaarde dat de chapewagen voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 4 juni 2021 12.00u tot 4 juni 2021 16.00u en verordent het afsluiten voor alle voertuigen van de O.L. Vrouwstraat ter hoogte van huisnummer 4. Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de O.L. Vrouwstraat 4 (volgens signalisatieplan) op volgende locatie(s): zijberm, rijbaan.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES NIeuwe aanvraag windmolens Nieuwland Aarschot

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist advocatenkantoor GSJ de opdracht te geven de vergunningsaanvraag OMV_2021065375 te laten onderzoeken en een voorstel tot indiening bezwaarschrift uit te laten werken.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Herziening RUP Betekom centrum

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Herziening RUP Betekom centrum” aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Quadrant bvba, Dorpsstraat 202 te 3078 Meerbeek.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Doelstellingennota studie Zuiderkempen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het ontwerp van de doelstellingennota goed.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Samenwerkingsovereenkomst ELZ bronopsporing

 

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de samenwerkingsovereenkomst ELZ bronopsporing m.b.t. bron- en contactopsporing.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Warme William Wandeling - 1 - 30 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor een doortocht met bewegwijzering van de Warme William Wandeling op individuele basis in Begijnendijk en Betekom volgens parcoursplan voor de periode(s): 1 juni 2021 07.00u tot 30 juni 2021 22.00u.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Wandeltocht op individuele basis – 7 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Wandelclub De Bollekens (Kruisboogstraat 2 te 3111 Wezemaal) voor een doortocht met bewegwijzering van een wandeling op individuele basis volgens parcoursplan voor de periode(s): 7 juli 2021 07.00u tot 7 juli 2021 17.00u. De toelating geldt enkel voor het openbaar domein. De parcoursverantwoordelijke dient voor private eigendommen zelf toelating te vragen aan de eigenaars.

Men dient zich steeds te houden aan de op het moment geldende coronamaatregelen.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES OVSG fietsexamen - 10 juni 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Betekom) en ’t SJIBke (Pastoor Pitetlaan 26 te 3130 Betekom) voor de organisatie van het OVSG fietsexamen (GBS De klimroos van 09u-12u en 't SJIBke van 13u-16u volgens parcoursplan en het plaatsen van bord(en) fietsexamen voor de periode(s) 10 juni 2021 09.00u tot 10 juni 2021 16.00u en wijst er op dat de politie de begeleiding tijdens het OVSG fietsexamen gunstig geadviseerd heeft.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Punt bijlagen/links 20210610_IOD_OVSGFietsexamen_GBSDeKlimroos-Sjibke_Vergunning_Parcoursplan.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Grote schermen EK 2021 - 7 juni - 13 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan sportdienst Begijnendijk (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van de uitzending van wedstrijden EK voetbal op groot scherm volgens locatieplan en voor het gebruik van 4 tenten van 5m x 5m, 1 nadarwagen (86 nadars) en 10 herassen inclusief blokken en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe aan Alex Vissenaekens voor de periode(s) 7 juni 2021 08.00u tot 13 juli 2021 23.00u.

Men dient zich steeds te houden aan de op het moment geldende coronamaatregelen.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Concert Johannespassie

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft  de dienst vrije tijd de opdracht  om op vrijdag 1 april 2022 het concert, de Johannespassie van Bach, gebracht door het LUCA School of Arts, in samenwerking met de cultuurraad en IGCS te organiseren.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Zomerpakketten bibliotheek

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft het personeel van de bib de opdracht om met de afgevoerde boeken van bib Betekom zomerpakketten samen te stellen die gratis ontleend kunnen worden gedurende de hele zomer.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Aankoop schoolboeken: gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor de aankoop van schoolboeken voor schooljaar 2021-2022 voor de gemeentelijke basisscholen De Klimroos en De Puzzel aan de firma De Meridiaan.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Bosklassen vijfde leerjaar GBS De Puzzel

 

Het college van burgemeester en schepenen steunt de beslissing om de door corona-maatregelen verkorte week bosklassen in  Durbuy voor de leerlingen van het vijfde leerjaar van GBS De Puzzel aan te vullen met een tweedaags verblijf in Kasterlee.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 25 MEI 2021

 

BES Financiële steun - Panal vzw

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent geen financiële steun aan de vzw Panal te Heverlee.

 

Publicatiedatum: 02/06/2021