ZITTING VAN 29 04 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Notulen CBS van 22 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 22 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Riobra rbc Oost - notulen 24 januari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de notulen van het regionaal bestuurscomité Oost (Riobra) van 24 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Vaststellen jaarrekening 2023 deel gemeente

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het deel van de gemeente van de geïntegreerde jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW ter vaststelling te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Goedkeuring jaarrekening 2023 deel OCMW

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om het deel van het OCMW van de geïntegreerde jaarrekening 2023 van gemeente en OCMW ter goedkeuring en daarmee de gezamenlijke jaarrekening van gemeente en OCMW ter vaststelling te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/34

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/34' goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/44 -> 45

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/44' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/45' goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/46

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/46 goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Dwangbevelen onbetaalde boete bibliotheek

 

Het college van burgemeester en schepenen viseert en verklaart de dwangbevelen voor vermelde personen uitvoerbaar en geeft de opdracht aan de financiële dienst hiervoor het nodige te doen.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Aanstelling halftijdse technisch assistent

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een halftijdse technisch assistent D1-D3 groendienst aan met een vervangingscontract vanaf 01 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Verkiezingen: overmaken lijst voor- en bijzitters

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de lijst met voor- en bijzitters voor de stem- en telbureaus over te maken aan het kantonhoofdbureau.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2024026904

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2024026904 voor het slopen van een bestaande loods en het creëren van een nieuw bouwlot in 2de bouworde door het wijzigen van enkele respectievelijke loten 8 en 7 van een goedgekeurde verkaveling 16/FL/139 en het wijzigen van repectievelijke loten 16 en 15 uit een goedgekeurde verkaveling 16/FL/29 met voor lot 16 een eerdere wijziging met intern nummer 14/13 voor een perceel gelegen Puttestraat 137, 137A, 139 en 143 te 3130 Begijndijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2024027094

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024027094 voor een perceel gelegen Mechelbaan 188 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024006917

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024006917 voor het plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine op een perceel, gelegen Hoekje ZN, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nummer 451 A.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024033176

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024033176 voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op een perceel, gelegen Soelstraat 51.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024042463

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024042463 voor het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning op een perceel, gelegen Mechelbaan 29.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024051648

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024051648 voor het plaatsen van een zwembad en een bronbemaling op een perceel, gelegen Peuterstraat 28.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024054940

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024054940 voor het plaatsen van een distributiecabine in olijfgroen crepistructuur en het vellen van drie bomen en gratis grondafstand op een perceel, gelegen Klein Potestraat ZN.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024055145

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024055145 voor het plaatsen van zonnepanelen in de achtertuin in agrarisch gebied op een perceel, gelegen Peuterstraat 51.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024060068

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024060068 voor het plaatsen van buitengevelisolatie afgewerkt met grijze crepistructuur op een perceel, gelegen Sleutelbaan 60.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2023171455

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023171455 op een perceel gelegen Seypstraat ZN

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2024028057

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024028057 op een perceel gelegen Klein Potestraat 27, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2024030107

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2024030107 op een perceel gelegen Sleutelbaan 112 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Verkoopbaarheidsattest Waterstraat 23 en 23A

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Geerinckx & Callewaert voor een vergunde verkavelingswijziging van een perceel gelegen Waterstraat 23 en 23A.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Opname vergunningenregister Sleutelbaan 32

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt vanaf 29 april 2024, het bijgebouw links achter de woning, dienstig als garage, gelegen op het perceel Sleutelbaan 32  op in het gemeentelijk vergunningenregister met de vermelding als "vergund geacht", conform artikel 5.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Schrapping risicogrond afdeling 1, sectie A, 193C5

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de schrapping van perceel 193C5, Liersesteenweg 30+ uit de gemeentelijke inventaris risicogronden.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Ruimteonderzoek campings en weekendverblijven

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het eindrapport Ruimteonderzoek Campings en Weekendverblijven.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Engagement intergemeentelijk asiel

 

Het college van burgemeester en schepenen staat positief ten opzichte van het engagement - te nemen door de gemeenteraad - om mee in te stappen in een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de ontwikkeling en uitbating van een dierenwelzijnscentrum in Oost-Brabant.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Deelname Maai Mei Niet 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist deel te nemen aan "Maai Mei Niet 2024", voor een beperkt aantal percelen.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Baalsesteenweg: vernieuwen fietspaden fase 2

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gunning van de werken vernieuwen fietspaden fase 2 Baalsesteenweg goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Uitbreiding OV net en eventkasten

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de offerte voor de aanleg en uitbreiding van het OV net op en rondom de site Chiro - kinderopvang en voor de plaatsing van twee eventkasten op de eventweide Tumkens goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Toelating NEOS markt

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan NEOS om een gratis standplaats in te nemen op de markt op donderdag 22 augustus 2024 08.00u tot 12.00u.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Party in the mix - Chiro Betekom bouwt vzw - 3 mei

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Betekom Bouwt voor het organiseren van een afterworkfuif “Party in the Mix” in de parochiezaal van Begijnendijk voor de periode(s) 03 mei 2024 20.00 uur tot 04 mei 2024 03.30 uur, een toelating te verlenen tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A)LAeq, 15 min in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd, kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe en het gebruik van 8 podiumelementen.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Eerste Communie - 11 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek voor de organisatie van de eerste communie volgens locatieplan voor de periode(s) 11 mei 2024 07.00u tot 11 mei 2024 13.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Vormsel - 12 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Kerkfabriek (Aarschotsesteenweg 25 te 3130 Betekom) voor de organisatie van het vormsel volgens locatieplan voor de periode(s) 12 mei 2024 07.00u tot 12 mei 2024 14.00u en verordent

 een parkeerverbod uitgezonderd deelnemers viering van de parking rond de kerk van Betekom

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers van

o de Gelroodsesteenweg tussen de Corneel Vissenaekensplein en huisnummer 12

o de St.-Laurentiusstraat.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Muziekoptredens Turf Café  18 - 20 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen toelating aan Turf Café voor het afsluiten van de openbare weg voor de organisatie van muziekoptredens in de Baalsesteenweg 7 naar aanleiding van de Pinksterkermis (volgens locatieplan) voor de periode(s): 18 mei 2024 18.00u tot 20 mei 2024 21.00u. Er kan wel toelating gegeven worden voor de organisatie van muziekoptredens zonder het afsluiten van de openbare weg.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Pinksterkermis Begijnendijk 16 - 24 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een kermis in de Dorpsstraat (volgens locatieplan) voor de periode(s): 16 mei 2024 13.00u tot 24 mei 2024 16.00u en verordent

 een parkeerverbod

o in Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat;

o in de Nieuwstraat tussen Kerkplein en de De Bruynlaan;

o op de parking achter het standbeeld van het Begijntje;

 het afsluiten voor alle verkeer van Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de inrit van het gemeentehuis;

 het afsluiten voor alle verkeer van de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en huisnummer 12;

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Dorpsstraat tussen huisnummer 12 en de De Bruynlaan;

 het tijdelijk verwijderen van de paaltjes ter hoogte van de kruising van de Kerkplein met de Nieuwstraat.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Verplaatsen markt Sinksenkermis - 23 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan gemeente Begijnendijk (Kerkplein 5 te 3130 Begijnendijk) voor het eenmalig verhuizen van de wekelijkse markt tijdens de Sinksenkermis naar de Kerkstraat te Begijnendijk (volgens locatieplan) voor de periode(s): 23 mei 2024 06.00u tot 23 mei 2024 14.00u en verordent

 een parkeerverbod in

o de Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat;

o de Nieuwstraat tussen Kerkplein en de De Bruynlaan;

o de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Dreef

o de Dreef

 het afsluiten voor alle verkeer van

o de Kerkplein tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat;

o de Dorpsstraat tussen de Baalsesteenweg/Betekomsesteenweg en Dorpsstraat huisnummer 13;

o de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Nieuwstraat

 het afsluiten uitgezonderd plaatselijk verkeer van de Dorpsstraat tussen huisnummer 13 en de De Bruynlaan;

 het tijdelijk verwijderen van de paaltjes ter hoogte van de kruising van de Kerkplein met de Nieuwstraat;

 een wegomleiding langs beide kanten via

o de De Bruynlaan;

o de Nieuwstraat;

o de Kerkstraat tussen de Nieuwstraat en de Dreef;

o de Dreef;

o de Kleinesteenweg tussen de Betekomsesteenweg en de Dreef;

o de Betekomsesteenweg tussen de Kleinesteenweg en de Dorpsstraat.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Doortocht Baloise Belgium Tour 2024 - 14 juni 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating, op voorwaarde dat de organisatie zorgt voor een goede communicatie huis-aan-huis van het evenement langsheen het traject, aan galazo sports nv (Schoebroekstraat 8 te 3580 Beringen) voor het organiseren van een doortocht van een wielerwedstrijd, de Baloise Belgium Tour 2024, (volgens parcoursplan) voor de periode(s): 14 juni 2024 14.00u tot 14 juni 2024 19.00u en verordent een parkeerverbod in

- de Terheidelaan tussen het rondpunt en de grens met Aarschot in de richting van de Nieuwlandlaan

- de Terheidelaan tussen de grens met Aarschot en het rondpunt in de richting van het rondpunt, komende van de Nijverheidslaan.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Kruiwagenrace schoolfeest GBS De Puzzel - 01 juni

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Puzzel voor het organiseren van een kruiwagenrace voor de leerlingen tijdens het schoolfeest van GBS De Puzzel in de De Bruynlaan (volgens locatieplan) voor de periode(s): 01 juni 2024 10.00u tot 01 juni 2024 16.00u en verordent

- een parkeer- en stilstaan verbod langs beide kanten van de De Bruynlaan tussen de Nieuwstraat en de Annonciadenlaan;

- een verboden doorgang uitzonderlijk verkeer in de De Bruynlaan tussen

o de Dorpsstraat en de Nieuwstraat

o de Annonciadenlaan en de De Bruynlaan huisnummer 25;

- een verboden doorgang voor alle verkeer in de De Bruynlaan tussen de Nieuwstraat en de De Bruynlaan huisnummer 23.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Bovenlokaal cultuurproject Oost-Brabant

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de deelname aan het nieuw bovenlokaal cultuurproject 'Met de bibliotheek naar buiten' onder het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid voor de periode 2025-2026-2027, onder indienperiode van 15 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

BES Extra uitstap 14 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een extra uitstap, die GBS De Klimroos organiseert op 14 mei 2024, goed.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 29 APRIL 2024

 

KEN Viering pensioen personeelslid

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de pensioenviering van een personeelslid van GBS De Klimroos. Het betrokken personeelslid zal met de gemeentelijke schoolbus thuis opgehaald worden.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.