ZITTING VAN 22 04 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Steven Vermeulen, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Notulen CBS van 15 april 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 15 april 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Fluvius ov - notulen rvb 28 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de goedgekeurde notulen van de raad van bestuur van Fluvius ov van 28 februari 2024.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Zoneoverleg De Watergroep 06 juni 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging voor het zoneoverleg Dijle-Hageland van De Watergroep dat plaatsvindt op 06 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/33

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/33' goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/41 -> 42

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/41' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/42' goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/43

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/43 goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Verdere vervolging onbetaalde GAS5-boetes

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de dossiers die voor verdere vervolging naar de deurwaarder gestuurd worden.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Chiro Begijnendijk & KAJ - vorderingen  6 en 7

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen vorderingen 6 en 7 van Chiro Begijnendijk & KAJ goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Uitstel oorspronkelijke staat herstellen perceel

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om aan de gemeenteraad voorlopig geen uitstel voor te stellen om bvba Kamigor toe te laten de in concessie gegeven gronden in hun oorspronkelijk staat herstellen naar aanleiding van het einde van de concessieovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Voorstel afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de politie met voorstel tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024038637

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 22 april 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024038637 voor het bouwen van een ééngezinswoning in open verband op een terrein, gelegen Mechelbaan 91.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2024048486

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2024048486 voor het creëren van bijkomende loten door het wijzigen van twee loten van een goedgekeurde verkaveling met ref. OMV_2022121739, nl. het voorzien van twee bijkomstige loten voor ééngezinswoningen in open bebouwing langsheen de Tolhuisstraat op een perceel, gelegen Tremelosesteenweg 166, 166A en 168 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024039242

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024039242 voor het plaatsen van een distrubutiecabine in crepistructuur op een perceel, gelegen Peuterstraat ZN te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024042030

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024042030 voor het plaatsen van gevelisolatie afgewerkt met een nieuwe gevelsteen op een perceel, gelegen Vennestraat 18.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024049024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024049024 voor het regulariseren van een vrijstaande zonevreemde eengezinswoning op een perceel, gelegen Kruisstraat 40.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Verlenen OMV_2023172211

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023172211 op een perceel gelegen Aarschotsesteenweg 176, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Advies OMV_2024038199

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de aanvraag met referentie OMV_2024038199 op een perceel gelegen Grensstraat 60 3200 Aarschot.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aktename OMV_2024053922

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2024053922 op een perceel gelegen Nieuwstraat 17, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Aktename OMV_2024055298

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2024055298 op een perceel gelegen Puttestraat 31 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

KEN Ontwerpakte gratis grondafstand OMV_2023123463

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de ontwerpakte gratis grondafstand voor het perceel gelegen Betekomsesteenweg 78 in kader van een omgevingsvergunning verkavelen van gronden.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Opname vergunningenregister Werchtersesteenweg 143

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt vanaf 22 april 2024, de aanbouw aan de achterkant van de woning, gelegen op het perceel Werchtersesteenweg 143 op in het gemeentelijk vergunningenregister met de vermelding als "vergund geacht", conform artikel 5.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Verdelingsaanvraag Liersesteenweg 28

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Liersesteenweg 28, te 3130 Begijnendijk, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nummer 193 Y4.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Toewijzingsreglement

 

Het college van burgemeester en schepenen verwijst het ontwerp toewijzingsreglement naar de gemeenteraad van mei met het advies om akkoord te gaan met het ontwerp toewijzingsreglement.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Bedeling bloemenzaad bijen

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist akkoord te gaan met het voorstel van de milieuadviesraad om zelf te voorzien in de aanmaak en te zorgen voor de bedeling van bloemenzaadpakketjes voor bijen.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Afwijking elektronisch versterkte muziek - kermis

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating om tijdens 'Begijnendijk-kermis' , die plaatsvindt op het Dorpsplein te Begijnendijk, op donderdag 23 mei 2024, voor de inwoners en enkel tijdens de muziekoptredens van 16.30u tot 23.00u., elektronisch versterkte muziek te spelen, met een maximaal geluidsniveau van < 100 dB(A) LAeq,60min (LAeq, XXmin geeft aan dat de meting een gemiddelde meet van het geluidsniveau over een periode van XX minuten).

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Bouw kinderopvang - vorderingsstaat 3 perceel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 3 van perceel 3 (HVAC / fluïda), bouw van multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Weg- en rioleringswerken Puttestraat Raamstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde principes van weginrichting goed voor verdere uitwerking tot een voorontwerp en raming.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Grondwerken Veldstraat (Gipod 16121057)

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Veldstraat' van De Watergroep goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Grondwerken Pandhoevestraat (Gipod 16121403)

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Pandhoevestraat' van Fluvius goed.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Verordening terras St.-Mary - Kerkstraat 1

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan St. Mary  (Kerkstraat 1 te 3130 Begijnendijk) voor het plaatsen van een terras, op voorwaarde dat het terras voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 01 mei 2024 00.00u tot 30 september 2024 00.00u en verordent parkeerverbod t.h.v. Kerkstraat 1.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Kerkstraat 1 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Uitlenen nadars aan de stad Aarschot

 

Het college van burgemeester en schepenen leent voor de periode van 07 tot 10 juni 2024, 90 nadars uit aan de jeugddienst van de stad Aarschot

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Plaatsen van frietkraam tijdens een communiefeest

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van een frietkraamwagen tijdens een communiefeest (volgens signalisatieplan) voor de periode(s): 11 mei 2024 17.00u tot 11 mei 2024 21.00u en verordent het afsluiten voor alle voertuigen van de Honderd Bunders ter hoogte van huisnummer 17 over een lengte van 10 meter.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Voetbedevaart Kapelle-op-den-Bos 18 - 19 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Willem Clerbout voor een doortocht van een voetbedevaart van Kapelle-op-den-Bos naar Scherpenheuvel volgens parcoursplan voor de periode(s): 18 mei 2024 09.00u tot 19 mei 2024 11.00u.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Garageverkoop - 08 september 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Marina Alaerts (Baalsesteenweg 157A te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van de 13de Grote Garageverkoop Begijnendijk-Betekom op het grondgebied van de gemeente Begijnendijk en voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden (tweezijdig beschilderd op de locaties loods, sporthal, Lakenbrug, hoek Baalsesteenweg-Peuterstraat, Kerkplein) voor de periode(s): 08  september 2024 09.00u tot 08 september 2024 17.00u.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Vastlegging nieuwe auteur voor De Leesjury-lezing

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft bibliotheek Begijnendijk de opdracht om op woensdag 24 april 2024 in het kader van De Leesjury een auteurslezing van Luc Embrechts te organiseren en dit in de plaats van de auteurslezing van Brigitte Minne wegens ziekte van de auteur.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Verrassingen in je valies 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft bibliotheek Begijnendijk de opdracht om tijdens de zomer van 2024 deel te nemen aan het project "Verrassingen in je valies".

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 APRIL 2024

 

BES Visietekst drug- en alcoholbeleid

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om akkoord te gaan met de visietekst in het kader van drug- en alcoholbeleid en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.