ZITTING VAN 13 06 2019 - 09:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Maggie Thielemans, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 13 JUNI 2019

 

BES Aanneming kandidaatstelling financieel directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanneming kandidaatstelling financieel directeur.