ZITTING VAN 22 01 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, schepenen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Notulen CBS van 15 januari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 15 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

KEN Burgemeestersoverleg regionale samenwerk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de te behandelen agendapunten burgemeestersoverleg 26.01.2024.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/65 + 2024/17

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijsten bestelbonnen 2023/65 en 2024/17' goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/164 -> 167

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/164' , 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/i165, 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/i166 en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/i167 goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/5 -> 6

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/5' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/6' goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Aanstelling vertrouwenspersonen

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit twee vertrouwenspersonen aan te stellen.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Concessie op begraafplaats

 

Het college van burgemeester en schepenen kent een vergunning toe voor een columbariumnis voor twee personen met concessie voor 30 jaar op de begraafplaats aan de Baalsesteenweg te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Toekenning urnegraf en toelating ontgraven

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een vergunning voor een urnegraf voor twee personen met een concessie voor 30 jaar op de nieuwe begraafplaats van Betekom (locatie blok 4 - rij 32 - volgnummer 3).

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Afvoering van ambtswege

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit over te gaan tot afvoering van ambtswege.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

KEN Verwijderen grafzerken

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van aanvragen om grafzerken te verwijderen op het oude kerkhof van Begijnendijk en Betekom.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023164682

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 22 januari 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023164682 voor het aanbouwen van een carport aan de rechterzijde van de bestaande vrijstaande grondgebonden zonevreemde woning op een terrein, gelegen Remerstraat 135.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2024002531

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2024002531 voor heraanleg van een bestaand terras op een perceel, gelegen Gelegstraat 23.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

KEN PRED Willekenslaan-Gelegstraat

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023147335

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023147335 voor het verkavelen van een zijtuinstrook van de bestaande woning Hulstsestraat 33, een af te splitsen perceel bestemd voor een nieuwbouwlot voor de plaatsing van een grondgebonden vrijstaande eengezinswoning voor een perceel gelegen Hulstsestraat 33 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023148295

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023148295 voor het slopen van twee woningen met aansluitende constructies en het verkavelen van een perceel in twee kavels voor open bebouwing en 1 lot voor grondafstand voor een perceel gelegen Liersesteenweg 285 en 287 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023104143

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2023104143.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023123463

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2023123463.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023148870

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023148870 op een perceel gelegen Kasteelstraat 3 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Weigeren OMV_2023129455 Raamstraat 7

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Weigeren OMV_2023135576

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Aktename M 1/2024

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen te Sleutelbaan 111, met inrichtingsnummer 20240105-0034.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Exploitatievergunning Plankenbrug bvba

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent een exploitatievergunning af voor koffiehuis 'Plankenbrug bvba' gelegen Plankenbrug 25, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Verdelingsaanvraag Aarschotsesteenweg 126

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Aarschotsesteenweg 126 kadastraal gekend onder 2de afdeling, sectie B nummer 282 P en 283 N.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Verkoopbaarheidsattest Baalsesteenweg 77 en 79

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan notaris Geerinckx & Callewaert, geassocieerde notarissen voor een vergunde verkaveling van een perceel gelegen Baalsesteenweg 77 en 79, kadastraal gekend onder afdeling 1, sectie A, nummer 271 B2 en 271 C3

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Plaatsing ondergrondse glascontainers De Tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om de zes ondergrondse glascontainers die geplaatst zullen worden op parking de Tumkens aan te kopen via EcoWerf zodat de gemeente recht heeft op de subsidies van OVAM en Fostplus.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES SECAP 2.0 goedkeuring plan en link met LEKP 1.0

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Sjabloon eenzijdige verkoopbelofte Hoekje

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het sjabloon "eenzijdige verkoopbelofte Hoekje X" voor minnelijke schikking innames 1 - 17 Hoekje volgens innameplan, goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Verordening parkeerverbod Corn. Vissenaekensplein

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van een vrachtwagen, op voorwaarde dat de vrachtwagen voorzien is van de vereiste signalisatie voor de periode(s): 27 januari 2024 07.00u tot 27 januari 2024 19.00u en verordent parkeerverbod over 1 parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 6.  Hiervoor is er een inname van het openbaar domein ter hoogte van de Corn. Vissenaekensplein 6 (volgens signalisatieplan).

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Carnavalbal - 02 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van een carnavalbal in GBS De Puzzel (De Bruynlaan 19, te 3130 Begijnendijk) volgens locatieplan voor de periode(s) 02 februari 2024 18.30 uur tot 02 februari 2024 23.00 uur, een toelating te verlenen tot het spelen van elektronisch versterkte muziek met een geluidsniveau < 95 dB(A) LAeq, 15 min in afwijking van het uniform politiereglement voor de BRT-politiezone tijdens de openingsuren tot 1 uur voor de vastgelegde sluitingstijd en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Carnavalstoet - GBS De Klimroos – 09 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van een carnavalstoet volgens parcoursplan voor de periode(s) 09 februari 2024 13.00 uur tot 09 februari 2024 15.00 uur.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Jeugdmeeting – sportwedstrijd 01 mei 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de organisatie van een atletiekwedstrijd op de atletiekpiste van sportcentrum De Tumkens te Betekom (volgens locatieplan), kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe voor de periode(s) 01 mei 2024 08.00u tot 1 mei 2024 18.00u en verordent een verboden doorgang

 van de wijk A. Bosmanslaan richting De Tumkens

 van de bovenkant kerkhof (Healthy Food) richting De Tumkens

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Schoolfeest GBS De Klimroos

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De Klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een schoolfeest in de Prof.Scharpélaan 47 (volgens locatieplan) voor de periode(s): 01 juni 2024 08.00u tot 01 juni 2024 17.00u en verordent

 een parkeerverbod op de parkeerplaatsen naast de school aan de kant van het kerkhof voor de periode(s): 28 mei 2024 09.00u tot maandag 03 juni 2024 16.00u,

 een parkeerverbod op de andere parkeerplaatsen voor de periode 01 juni 2024 07.00u tot 01 juni 2024 20.00u

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Levensloop Leuven 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om Levensloop 2024 te steunen door deel te nemen aan het 24u Levensloop evenement op 18 en 19 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Terbeschikkingstelling  podium Aarschot

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist het overdekt podium, op zaterdag 04 mei 2024, ter beschikking te stellen van IGCS en de stad Aarschot, voor de organisatie van "Volkoren".

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Nieuwe beeldjes cultuurprijs

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft een kunstenaar de opdracht om zes nieuwe beeldjes en een duplicaat van de vorige beeldjes in brons te gieten voor de cultuurprijs.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Subsidie 'buurtfeest Aarschotsesteenweg'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Aarschotsesteenweg' goed.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Vastlegging kermisdata 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen legt de kermisdata voor 2024 vast.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Fotowedstrijd carnaval

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om van 05 februari 2024 t.e.m. 21 februari 2024 een fotowedstrijd voor carnaval te organiseren.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Jeugdboekenmaand 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om spelletjes te creëren en te organiseren voor 'jeugdboekenmaand 2024'.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Voorleesmomenten Bibliotheek - Voorjaar 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om in het voorjaar van 2024 maandelijkse voorleesmomenten te organiseren en hiervoor voorlezer-vrijwilligers in te schakelen.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Speurtocht 25 jaar Vos en Haas

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de opdracht om van 10 februari t.e.m. 17 februari 2024 de speurtocht '25 jaar Vos en Haas' te organiseren.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 22 JANUARI 2024

 

BES Gezonde gemeente - projecten 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de verschillende projecten voor 2024 in samenwerking met Logo Oost-Brabant goed en belast de betrokken diensten met de verdere uitvoering ervan.

 

Publicatiedatum: 31/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.