ZITTING VAN 26 07 2021 - 17:15 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Steven Vermeulen, Roger Verduyckt, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Veerle Verwulgen, waarnemend algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Bart Sorée, Maggie Thielemans, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Notulen CBS van 19 juli 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 19 juli 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/30

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/30' goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/31

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2021/31' goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/128->130

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/128', 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/129' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2021/130' goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN G.A.S. boete wegens afvalverbranding

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 5 juli 2021 van de provinciaal sanctionerend ambtenaar, betreffende een opgelegde administratieve geldboete wegens afvalverbranding.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN G.A.S. boete wegens afvalverbranding

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 5 juli 2021 van de provinciaal sanctionerend ambtenaar, betreffendede een opgelegde administratieve geldboete, ten bedrage van 80,00 euro, wegens afvalverbranding.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN G.A.S. boete voor afvalverbranding

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing van 5 juli 2021 van de provinciaal sanctionerend ambtenaar, betreffende een opgelegde administratieve geldboete, ten bedrage van 80,00 euro wegens afvalverbranding.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Proces-verbaal diensthoofd omgeving

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de processen-verbaal van de selectieprocedure voor de functie van diensthoofd omgeving B4-B5.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling deeltijdse deskundige B1-B3

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één deeltijdse deskundige B1-B3 aan met een vervangingscontract van 70% en een contract bepaalde opdracht van 20%  vanaf 01 september tot en met 31 oktober 2021.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling technisch assistent gebouwen D1-D3

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt één voltijdse technisch assistent gebouwen D1-D3 onbepaalde duur aan.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstelling technisch beambte groendienst

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een technisch beambte met 80 % onbepaalde duur en 20% vervangingscontract aan bij de groendienst vanaf 01 september 2021.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2019148979

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op  van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2019148979 voor bronbemaling betreft bouwproject AudioMix, gelegen Liersesteenweg 319 en 321.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2021109907

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2021109907 voor het verkavelen van een perceel in 2 kavels voor halfopen bebouwing en een lot voorzien voor grondafstand op een perceel, gelegen Willekenslaan 33 en 33A te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021111444

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021111444 voor het bouwen van een woning in halfopen verband en een tweewoonst op een perceel, gelegen Mechelbaan 186A, 188 en 188A.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021112893

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021112893 voor het renoveren van een vrijstaande woning op een perceel, gelegen Hoekje 13.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021114553

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021114553 voor het plaatsen van een verande aan de achterzijde van de woning op een perceel, gelegen Grote Baan 172.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2021117944

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2021117944 voor het plaatsen van een reclamebord in de voortuin i.f.v. haar bijberoep als kinder- en gezinscoach op een perceel, gelegen Puttestraat 74.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021080059

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021080059 op een perceel gelegen 24007B0507/00V005.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Verlenen OMV_2021093026

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2021093026 op een perceel gelegen Pandhoevestraat 57.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aktename OMV_2021111694

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2021111694 op een perceel gelegen Willekenslaan 66 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Vredegerecht van het Kanton Aarschot

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beslissing genomen door de vrederechter op 9 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Brief m.b.t. toepassing van de watertoets

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme over de toepassing van omzendbrief LNE/2015/2 (Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden).

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Aanstellen ontwerper bouw multifunctionele lokalen

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het bestek met nr. 2021-039 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van de volledige studieopdracht met betrekking tot de bouw van multifunctionele lokalen voor ondermeer buitenschoolse kinderopvang te Betekom.”, opgesteld door Veerle Verwulgen, goed.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

KEN Centrum Begijnendijk: wijz. anti-parkeerbeugels

 

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) neemt kennis van de gewijzigde locaties en technische uitvoering van de anti-parkeerbeugels ter hoogte van de voetpaden in het centrum. De wijzigingen op het terrein zijn licht in afwijking van de eerdere beslissingen van het CBS van 24 augustus en 3 december 2020, respectievelijk de inplantingen en het gekozen type beugel.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Fietseling – 1 - 31 augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de dienst vrije tijd (Pastoor Pitetlaan 30 te 3130 Betekom) voor een doortocht met bewegwijzering van het organiseren van de fietseling op individuele basis volgens parcoursplan voor de periode(s): 1 augustus 2021 07.00u tot 31 augustus 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021
Punt bijlagen/links 20210801-31_IOD_VrijeTijd_Fietseling_Vergunning_Parcoursplan.pdf
Overzicht punten

ZITTING VAN 26 JULI 2021

 

BES Ontdekkingstocht KWB Betekom – augustus 2021

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan KWB Betekom (Aarschotsesteenweg 144 te 3130 Betekom) voor een doortocht van het organiseren van een historische ontdekkingstocht door Betekom en het plaatsen van kanaalplaten aan de parking van de kerk van Betekom, de oude bibliotheek van Betekom en aan sporthal De Tumkens volgens parcoursplan voor de periode(s): 1 augustus 2021 07.00u tot 31 augustus 2021 23.00u.

 

Publicatiedatum: 03/08/2021