ZITTING VAN 18 09 2023 - 16:30 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Verontschuldigd:

Kathleen Van Vlasselaer, schepen

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Notulen CBS van 11 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 11 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Openbare verlichting -  aanpassing brandprogramma

 

Het college van burgemeester en schepenen is vragende partij tot het zo snel mogelijk instellen van het interactieve brandprogramma BPIV UNI 20-2-23/DIM/4-5-6 VRZA50 voor wat betreft de openbare verlichting op grondgebied Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Besluiten managementteam 12 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de besluiten genomen door het managementteam (MAT) op 12 september 2023.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Concessie cafetaria Tumkens

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om een brief te richten aan brouwerij Haacht in verband met de lopende concessieovereenkomst voor de cafetaria in sportcentrum De Tumkens.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/49

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/49' goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/105

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/105 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/108

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen bedrijfsvoorheffing van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/108 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/111 -> 112

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/111' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/112' goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op EcoWerf23

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de gemeentelijke belasting op inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dienstjaar 2023, kohier EcoWerf23, kohierartikel BEK/23/03/041, ontvankelijk te verklaren maar niet in te willigen.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op EcoWerf23

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de gemeentelijke belasting op inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dienstjaar 2023, kohier EcoWerf23, kohierartikel BEK/23/03/046, ontvankelijk te verklaren maar niet in te willigen.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op EcoWerf23

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de gemeentelijke belasting op inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, dienstjaar 2023, kohier EcoWerf23, kohierartikel BEK/23/03/042, ontvankelijk te verklaren maar niet in te willigen.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Chiro Betekom Bouwt vzw - vordering 26

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen de vorderingen van Chiro Betekom Bouwt vzw, goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Vrijwillig ontslag

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vrijwillig ontslag van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Verwijderen grafzerk

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de aanvraag om een grafzerk te verwijderen op het oude kerkhof van Betekom.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Tweede start openbaar onderzoek OMV_2023103068

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van tweede het openbaar onderzoek op 21 september 2023 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023103068 voor het plaatsen van een electriciteitscabine op een terrein, gelegen Hoekje ZN, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr. 451 A.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Stopzetting openbaar onderzoek OMV_2023103068

 

Het college van burgemeester en schepenen zet het openbaar onderzoek vervroegd stop naar aanleiding van het niet tijdig omhoog hangen van de geel affiche door de aanvrager van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023103068 voor een perceel gelegen Hoekje ZN, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie A, nr. 451 A.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Stopzetting openbaar onderzoek OMV_2023104143

 

Het college van burgemeester en schepenen zet het openbaar onderzoek vervroegd stop naar aanleiding van het niet tijdig omhoog hangen van de geel affiche door de aanvrager van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023104143 voor het verkavelen in 2 loten open bebouwing en 1 lot gratis grondafstand voor een perceel gelegen Kruisstraat 6 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023086356

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023086356 voor een perceel gelegen Liersesteenweg 324 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023093785

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023093785 voor een perceel gelegen Prof.Scharpélaan 44 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023115858

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning IIOA OMV_2023115858 voor een beperkte verandering vergunning door niet uitvoeren ondiepe grondwaterwinning op een perceel, gelegen Pandhoevestraat 21.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023116279

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023116279 voor het plaatsen van een hondenren op een perceel, gelegen Raystraat 45 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023069393

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023069393 op een perceel gelegen Den Dries 10 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023088437

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023088437 op een perceel gelegen Tremelosesteenweg 30 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023115858

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning IIOA met referentie OMV_2023115858 op een perceel gelegen Pandhoevestraat 21.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Aktename OMV_2023117406

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de aanvraag tot meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling met referentie OMV_2023117406 op een perceel gelegen Bossepleinstraat 121 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Verdelingsaanvraag Kwetterstraat 28

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde verdelingsaanvraag voor het perceel gelegen Kwetterstraat 28 te 3130 Begijnendijk, op voorwaarde dat deze splitsing geen doeleinde kent op residentiële vertuining van de betrokken agrarische gebieden.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Beroep verslag POA OMV_2022129630

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van het dossier OMV_2022129630 voor het bijstellen van een verkaveling, het voorstel om van 1 lot naar 3 loten open bebouwing te gaan, gelegen Spoorweg 7, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

KEN Start tweede openbaar onderzoek OMV_2023104143

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het tweede openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023104143 voor het verkavelen in 2 loten open bebouwing en 1 lot gratis grondafstand op een perceel, gelegen Kruisstraat 6 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Aktename M 15/2023

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa), gelegen te Raamstraat 8 en 8A, met inrichtingsnummer 20230323-0084.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Inbuizing in kader van verlegging buurtweg 71

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit - in kader van de herwaardering van buurtweg 71 - zich te kunnen vinden in de inbuizing van de private gracht ter hoogte van voorgestelde toekomstige tracé van buurtweg 71.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Adviesvraag: Molenheide te Aarschot

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

Reden: Meer info nodig.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Deelname eindejaarsactie "liever lokaal"

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit om deel te nemen aan de digitale eindejaarsactie "liever lokaal" van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Akkoord gunning studieopdracht

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het voorstel van Fluvius om het gemeentelijk aandeel van de studieopdracht voor de weg- en rioleringswerken in de Puttestraat en Raamstraat te gunnen aan de laagst regelmatige bieder Sweco Belgium bv voor de geraamde som van € 23 508,23 inclusief btw.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Kunstendag voor Kinderen 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om Kunstendag voor Kinderen 2023 te organiseren en hiervoor illustratrice Debbie Lavreys uit te nodigen.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Dwalen met verhalen

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de bibliotheek de opdracht om van 27 oktober 2023 t.e.m. 7 januari 2024 de Dwalen met verhalen-wandelroute te organiseren, en dit in samenwerking met gemeente Tremelo.

De bibliotheek organiseert in dit kader op vrijdag 27 oktober 2023 ook twee groepswandelingen: één voor gezinnen met kinderen en één voor volwassenen.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Aanduiding verwerkers

 

Het college van burgemeester en schepenen duidt de heer Geert Holemans aan als verwerker van de camerabeelden op het openbaar domein. De heer Roland Mulder wordt aangeduid als backup bij afwezigheid van Holemans Geert.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Logistieke steun "De wereld op je bord"

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de logistieke steun voor "De wereld op je bord" goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling - langdurige vervanging

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Vervanging bedreigd door beroepsziekte

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een leerkracht te vervangen omwille van bedreigd door beroepsziekte tijdens de zwangerschap.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Vervanging bevallingsverlof

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit een leerkracht te vervangen omwille van bevallingsverlof.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Rechtzetting TBSOB - reaffectatie

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 18 SEPTEMBER 2023

 

BES Extra uitstap 27 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de extra uitstap die GBS De Klimroos organiseert op 27 september 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 27/09/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.