ZITTING VAN 04 09 2023 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Notulen CBS van 28 augustus 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 28 augustus 2023 goed.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/47

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2023/47' goed.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/102

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/103 goed.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/103 -> 104

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/103' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/104' goed.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/105

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/105 goed.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Creditnota op kohier HAH23SEM1

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de creditnota mag opgesteld worden op kohier HAH23SEM1.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Chiro Betekom Bouwt vzw - vordering 25

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt in kader van de op te richten jeugdlokalen de vorderingen van Chiro Betekom Bouwt vzw, goed.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Vrijwillig ontslag

 

Het college van burgemeester en schepenen aanvaardt het vrijwillig ontslag van een personeelslid.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Wijziging toekenning concessie en ontgraving

 

Het college van burgemeester en schepenen kent de concessies toe op de nieuwe begraafplaats Baalsesteenweg in Begijnendijk. De burgemeester verleent toelating tot ontgravingen op de begraafplaats Kerkstraat te Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023103068

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 4 september 2023 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023103068 voor het plaatsen van een electriciteitscabine op een terrein, gelegen Hoekje ter hoogte van het huisnummer 20.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023107429

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023107429 voor het bouwen van een ééngezinswoning in open verband op een perceel, gelegen te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023113325

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023113325 voor het aanleggen van verharding op een perceel, gelegen Steursstraat 12.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023023125

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning tot verkavelen met referentie OMV_2023023125.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023085486

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023085486 op een perceel gelegen Kasteelstraat 34, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Verlenen OMV_2023091356

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023091356 op een perceel gelegen Waterstraat 60, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Overeenkomst gebiedsgerichte werking Demer en Laak

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit principieel voor de gemeente Begijnendijk akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen de partnergemeenten en Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw aangaande de procesmatige ondersteuning van de Gebiedscoördinatie Demer en Laak voor de periode 2024-2027 en legt de overeenkomst ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

KEN Subsidie aankoop afvalbakken - zwerfvuil

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 23 juli 2023 tot toekenning van een subsidie aan de gemeente Begijnendijk voor de aankoop van afvalbakken ter voorkoming van zwerfvuil.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Wegmarkeringen 2023 - uitvoering: gunning

 

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht “Wegmarkeringen 2023 - uitvoering”  aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde  De Groote Gaston, Souverainestraat 84 te 9810 Nazareth.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Bouwfeest 'Chiro Betekom bouwt' vzw - 17 sept. '23

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan Chiro Betekom Bouwt vzw (Werchtersesteenweg 123 te 3130 Begijnendijk) voor het organiseren van een feest in de Prof.Scharpélaan 45, Bouwgrond chirolokalen en stuk van het grasplein naast de haag, volgens locatieplan voor de periode(s): 17 september 2023 13.00u tot 17 september 2023 20.00u.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Strapdag GBS De Klimroos – 22 september 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan GBS De klimroos (Prof.Scharpélaan 47 te 3130 Betekom) voor de strapdag volgens locatieplan en voor het gebruik van 25 nadars voor de periode(s) 22 september 2023 08.30u tot 22 september 2023 16.00u en verordent een parkeerverbod op de volledige parking van GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Nascholingsplan GBS De Klimroos

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Overzicht punten

ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 2023

 

BES Schooluitstappen en Extramuros 2023-2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de schooluitstappen en extra murosactiviteiten voor het schooljaar 2022-2023 goed voor GBS De Klimroos.

 

Publicatiedatum: 12/09/2023
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.