ZITTING VAN 15 01 2024 - 17:00 uur.

 

Aanwezig:

Bert Ceulemans, burgemeester

Bart Sorée, Maggie Thielemans, Steven Vermeulen, David Dupont, Kathleen Van Vlasselaer, schepenen

Peggy Baeten, algemeen directeur

 

Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Notulen CBS van 08 januari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vergadering van 08 januari 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Melding personeelszaken door de algemeen directeur

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de melding door de algemeen directeur van personeelszaken.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/16

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de bestelbonnen van 'Goedkeuringslijst bestelbonnen 2024/16' goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/158 -> 159

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/158' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/159' goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/160

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen bedrijfsvoorheffing van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/160 goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/162

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen lonen van goedkeuringslijst aanrekeningen 2023/162 goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijsten aanrekeningen 2023/157+161+163

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijsten aanrekeningen 2023/157, 2023/161 en 2023/163 goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/3 -> 4

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanrekeningen van 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/3' en 'Goedkeuringslijst aanrekeningen 2024/4' goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Gemeentebelasting HAH23SEM2

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt het kohier HAH23SEM2 van de belasting op huis-aan-huisreclame aanslagjaar 2023 - semester 2 vast en verklaart het uitvoerbaar voor een bedrag van € 37.145,02.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op leegstand 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de belasting op leegstand van gebouwen en woningen, kohierartikel G/BEL/2023/158, ontvankelijk te verklaren en in te willigen.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Bezwaarschrift - Belasting op reclameborden 2023

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit het bezwaar voor de belasting op reclameborden, dienstjaar 2023, kohier REC23, kohierartikel G/BEL/2023/115, ontvankelijk te verklaren en in te willigen.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Inventaris leegstaande en/of verw. bedrijfsruimten

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de inventaris in bijlage met leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Deze dient voor 1 maart 2024 doorgegeven te worden via RWO DM naar het Vlaams gewest.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Uitbetaling anciënniteitspremie

 

Het college van burgemeester en schepenen besluit aan twee personeelsleden de anciënniteitspremie van 25 jaar dienst uit te betalen.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Aanstelling vrijwilliger geschenkmanden

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een vrijwilliger aan voor het maken van geschenkmanden vanaf januari 2024.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023133611

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 15 januari 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023133611 voor herbouwen van een zonevreemde grondgebonden eengezinswoning op een terrein, gelegen Grote Baan 68.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023157034

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek op 15 januari 2024 van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023157034 voor het bouwen van een tweewoonst op een terrein, gelegen Moorsemsestraat 244 en 244A.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Start openbaar onderzoek OMV_2023162809

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de start van het openbaar onderzoek van de aanvraag van omgevingsvergunning tot verkavelen OMV_2023162809 voor

* Het creëren van twee kavels bestemd voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning (lot 1 en 2);

* Het regulariseren van kappen en verwijderen van bomen, stronken en struikgewas;

* Het regulariseren van het storten van grond (ongeveer 80m²);

* Nivelleren van het bouwterrein en ophogen van het gedeelte van 4 meter rondom de twee woningen in de voortuin;

* Het dempen en nivelleren van bestaande vijver gelegen in woongebied en het heraanleggen van deze vijver in het aanpalend natuurgebied (op lot 5);

* Het aanplanten van een rij met 5 hoogstammige inheemse bomen op 3 meter van de gracht (op lot 2) en een rij met 6 hoogstammige bomen op 3 meter van de perceelsgrens (op lot 5);

* Het aanleggen van een geschoeide gracht voor het opvangen van hemelwater;

* Gratis grondafstand ter verbreding van de Puttestraat (lot 3); op een perceel, gelegen te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023146083

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023146083 voor een perceel gelegen Kortestraat 12, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Afsluiten openbaar onderzoek OMV_2023156499

 

Het college van burgemeester en schepenen sluit het openbaar onderzoek af van de aanvraag tot bijstelling van omgevingsvergunning OMV_2023156499 voor het afsplitsen van lot 3B van het oorspronkelijke lot om te voegen bij de tuinzone van woning nr. 74 in de Puttestraat voor een perceel gelegen Liersesteenweg 197 te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023133611

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023133611 voor herbouwen van een zonevreemde grondgebonden eengezinswoning op een perceel, gelegen Grote Baan 68.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023162809

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de omgevingsvergunningsaanvraag tot verkavelen OMV_2023162809, voor :

* Het creëren van twee kavels bestemd voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning (lot 1 en 2);

* Het regulariseren van kappen en verwijderen van bomen, stronken en struikgewas;

* Het regulariseren van het storten van grond (ongeveer 80m²);

* Nivelleren van het bouwterrein en ophogen van het gedeelte van 4 meter rondom de twee woningen de voortuin;

* het dempen en nivelleren van bestaande vijver gelegen in woongebied en het heraanleggen van deze vijver in het aanpalend natuurgebied (op lot 5);

* het aanplanten van een rij met 5 hoogstammige inheemse bomen op 3 meter van de gracht (op lot 2) en een rij met 6 hoogstammige bomen op 3 meter van de perceelsgrens (op lot 5);

* het aanleggen van een geschoeide gracht voor het opvangen van hemelwater;

* gratis grondafstand ter verbreding van de Puttestraat (lot 3); op een perceel, gelegen te 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023164682

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023164682 voor het aanbouwen van een carport aan de rechterzijde van de bestaande vrijstaande grondgebonden zonevreemde woning op een perceel, gelegen Remerstraat 135.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Ontvankelijk- en volledigheid OMV_2023168744

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de volledig- en ontvankelijkheid van de aanvraag van omgevingsvergunning OMV_2023168744 voor het bouwen van een halfopen bebouwing met zwembad en tuinhuis op een perceel, gelegen Busschotstraat 31A.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023133867

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023133867 op een perceel gelegen Werchtersesteenweg 129, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Verlenen OMV_2023146655

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning met referentie OMV_2023146655 op een perceel gelegen Hulstsestraat 8, 3130 Begijnendijk.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Weigeren OMV_2023135576

Dit punt werd verdaagd van de dagorde.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Verkoopbaarheidsattest Peuterstraat 35 en 37

 

Het college van burgemeester en schepenen levert het verkoopbaarheidsattest af aan Felix Verelst voor een vergunde verkaveling  van een perceel gelegen Peuterstraat 35 en 37.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

KEN Beroepsconclusie Beelen PRED 13C Peuterstr.- Royg.

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de beroepsconclusie opgesteld in kader van dossier 31109/22/0231 - PRED 13C Peuterstraat-Roygaerden door advocatenkantoor Beelen in navolging van het beroep bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven tegen het vonnis van de Vrederechter van het kanton Aarschot van 7 juli 2023 (gekend onder rolnummer 22A535).

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Subsidieaanvraag KLE - onderhoud haag

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt een subsidieaanvraag kleine landschapselementen goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Begijnendijk - Onderhoudswerken asfalt 2022

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 goed en geeft de opdracht voor betaling van de bijhorende factuur.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Bouw kinderopvang - vorderingsstaat 8 perceel 1

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 8 van perceel 1 (ruwbouw), bouw van multifunctionele lokalen met als hoofdgebruik de buitenschoolse kinderopvang goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Grondwerken Tremelosesteenweg

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Tremelosesteenweg' van De Watergroep goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Grondwerken Pastoor Pitetlaan

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Pastoor Pitetlaan' van Fluvius goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Grondwerken Prof. Scharpélaan/Tramstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Prof. Scharpélaan/Tramstraat' van Fluvius goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Grondwerken Professor Scharpélaan

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Professor Scharpélaan' van Orange Belgium nv goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Grondwerken Processieweg/Beekstraat

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de geplande grondwerken 'Processieweg/Beekstraat' van Fluvius goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Inschrijvingssoftware dienst vrije tijd

 

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met de uitbreiding van het inschrijvingssysteem van de dienst vrije tijd voor kampen en lessen, waardoor inschrijven voor kampen aangeboden door erkende verenigingen via dit systeem mogelijk wordt.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Lesgever conditiemix, rugschool  dienst vrije tijd

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de dienst vrije tijd de opdracht een overeenkomst te maken voor het geven van de lessen conditiemix en rugschool.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Subsidie 'buurtfeest Klein Potestraat'

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt de subsidieaanvraag 'buurtfeest Klein Potestraat' goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Eetdag GBS De Klimroos - 04 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van een eetdag in de Prof.Scharpélaan 47 (volgens locatieplan) voor de periode(s): 04 februari 2024 11.00u tot 04 februari 2024 20.00u.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Aspi on the moon (Chirofuif) - 09 februari 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het organiseren van Aspi on the moon (chirofuif) volgens locatieplan voor de periode(s) 09 februari 2024 21.00 uur tot 10 februari 2024 03.30 uur.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Beker van Vlaanderen Cadetten en Scholieren

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Betekomse Atletiekvereniging (Staeystraat 21 bus B te 3130 Begijnendijk) voor de organisatie van een atletiekwedstrijd op de atletiekpiste van sportcentrum De Tumkens te Betekom (volgens locatieplan) en kent een drankvergunning voor gegiste dranken toe voor de periode(s) 28 april 2024 08.00u tot 28 april 2024 18.00u en verordent een verboden doorgang

 van de wijk A. Bosmanslaan richting De Tumkens

 van de bovenkant kerkhof (Healthy Food) richting De Tumkens

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Triathlon Aarschot - 28 juli 2024

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor de doorgang op het grondgebied tijdens de Triathlon Aarschot (volgens locatieplan) met politiebegeleiding aan de oversteek van de Demerbrug te Betekom voor de periode(s) 28 juli 2024 10.00u tot 28 juli 2024 13.00u.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES VBC Betekom - Zomerkamp

 

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tentenvolleybalkamp van VBC Betekom, dat plaatsvindt van 05 augustus 08 u. tot en met 09 augustus 2024 17 u. op het grasveld achter de beachvelden van de Tumkens, goed.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Tijdelijke aanstelling

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt een onderwijzer aan in vervanging van het ziekteverlof van een vastbenoemd personeelslid.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Tijdelijke aanstelling lerarenplatform

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Overzicht punten

ZITTING VAN 15 JANUARI 2024

 

BES Onderwijs - loopbaanonderbreking

 

Naar aanleiding van de wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt dit punt niet openbaar gemaakt.

 

Publicatiedatum: 24/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.